education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים לבית הספר העל-יסודי הממלכתי והממלכתי דתי
 

 

תכנית הלימודים לבית הספר העל-יסודי במקצוע "עברית" נשענת על הקשר והזיקה לתכנית הלימודים בחינוך לשוני לבית הספר היסודי.

לתכנית מספר מטרות: לטפח עניין וסקרנות כלפי הלשון ולהוקירה; לטפח את הכשירות הלשונית; לגלות את החוקיות בלשון; להכיר את הכוחות המשתתפים בעיצוב העברית.

נקודות המוצא לארגון פרקי התכנית הן המילה, הצירוף, המשפט, הטקסט, ההקשר והקשרים בין יחידות לשון אלה.

הפרקים בתכנית הם מערכת הצורות, אוצר המילים והמשמעים, תחביר והבנה והבעה.  

 

על התכנית ראו גם באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/01/2015