education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 

 

"לא קבלנו את העולם במתנה מהורינו, קבלנו אותו בהשאלה עבור ילדינו." (מקור עממי)

 

 

איך, כמה למה... במדעי הסביבה.

 

ברוכים הבאים לאתר להוראת "מדעי הסביבה"

 

אתר זה מיועד לציבור המתעניין בנושא בכלל ולעוסקים בהוראת המקצוע במערכת החינוך בפרט.

בחטיבה העליונה מקצוע "מדעי הסביבה" שייך לאגף המדעים.

למידת מקצוע זה כוללת גם עיסוק בנושאים חברתיים, ערכיים: המטרות והפעילויות המלוות את הלמידה מדגישות את התרומה הערכית של מקצוע זה לביסוס אחריותם של התלמידים לסביבה ונכונותם לפעול למען הסביבה והקהילה.

 

במסגרת בית-הספר היסודי וחטיבת הביניים, הלמידה והפעילויות המלוות את הלמידה נעשות במסגרת מקצועות למידה קרובים, להם זיקה לסביבה.

בחטיבה העליונה המקצוע הוא מקצוע בחירה ייעודי וייחודי.
תלמידים המתמחים בו, לומדים על הסביבה, בסביבה, למען הסביבה, בגישת פיתוח בר קיימא.

 

על מנת לעודד פעילות של תלמידים בנושאי סביבה, גם אלה שאינם לומדים בצורה סדירה את המקצוע,  מתקיימות מידי שנה מספר תחרויות ארציות בנושאי סביבה בהם משתתפים תלמידים ממאות בתי- ספר. פרסום התחרויות נעשה בחוזר המנכ"ל ובאתר זה. פעילות ייחודית נוספת היא השתתפות של תלמידים ממערכת החינוך בפרויקטים בינלאומיים בנושאי סביבה וגם על כך פירוט באתר.

 

השיטוט באתר מאפשר להכיר ביתר פירוט את המקצוע מדעי הסביבה, את תכנית הלימודים, מידע על בחינות הבגרות, עבודות הגמר, חומרי לימוד חדשים (וישנים), השתלמויות, פעילויות וסיורים, קישורים לאתרים שונים בארץ ובעולם, טפסים רלוונטיים לעוסקים בהוראת המקצוע ועוד.

אודות המקצוע

 

ניצול מהנה של האתר, בהצלחה בלימודים ובשמירה על הסביבה

 

ד"ר אירית שדה

מפמ"ר מדעי הסביבה

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  02/09/2015    

עדכוני rss