education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 

 

"לא קבלנו את העולם במתנה מהורינו, קבלנו אותו בהשאלה עבור ילדינו." (מקור עממי)

 

 

איך, כמה למה... במדעי הסביבה.

 

ברוכים הבאים לאתר להוראת "מדעי הסביבה"

 

אתר זה מיועד לציבור המתעניין בנושא בכלל ולעוסקים בהוראת המקצוע במערכת החינוך בפרט.

בחטיבה העליונה מקצוע "מדעי הסביבה" שייך לאגף המדעים.

למידת מקצוע זה כוללת גם עיסוק בנושאים חברתיים, ערכיים: המטרות והפעילויות המלוות את הלמידה מדגישות את התרומה הערכית של מקצוע זה לביסוס אחריותם של התלמידים לסביבה ונכונותם לפעול למען הסביבה והקהילה.

 

במסגרת בית-הספר היסודי וחטיבת הביניים, הלמידה והפעילויות המלוות את הלמידה נעשות במסגרת מקצועות למידה קרובים, להם זיקה לסביבה.

בחטיבה העליונה המקצוע הוא מקצוע בחירה ייעודי וייחודי.
תלמידים המתמחים בו, לומדים על הסביבה, בסביבה, למען הסביבה, בגישת פיתוח בר קיימא.

 

על מנת לעודד פעילות של תלמידים בנושאי סביבה, גם אלה שאינם לומדים בצורה סדירה את המקצוע,  מתקיימות מידי שנה מספר תחרויות ארציות בנושאי סביבה בהם משתתפים תלמידים ממאות בתי- ספר. פרסום התחרויות נעשה בחוזר המנכ"ל ובאתר זה. פעילות ייחודית נוספת היא השתתפות של תלמידים ממערכת החינוך בפרויקטים בינלאומיים בנושאי סביבה וגם על כך פירוט באתר.

 

השיטוט באתר מאפשר להכיר ביתר פירוט את המקצוע מדעי הסביבה, את תכנית הלימודים, מידע על בחינות הבגרות, עבודות הגמר, חומרי לימוד חדשים (וישנים), השתלמויות, פעילויות וסיורים, קישורים לאתרים שונים בארץ ובעולם, טפסים רלוונטיים לעוסקים בהוראת המקצוע ועוד.

אודות המקצוע

 

אני מאחלת לכולם ניצול מהנה של האתר, בהצלחה בלימודים ובשמירה על הסביבה.

 

לקראת שנת תשע"ז, אחרי שבע שנים בתפקיד מפמ"ר מדעי הסביבה, אני מסיימת את תפקידי כמפמ"ר מדעי הסביבה. בתשע"ז אמשיך במזכירות הפדגוגית כמפמ"ר ביולוגיה.

תודה על שיתוף הפעולה במהלך השנים, שהוביל להתפתחות המקצוע והעצמת מדעי הסביבה, החל מההוראה והעשייה הסביבתית, היום יומית, בכיתות, וכלה ב"חוקרים סביבה", כאשר התלמידים, החינוך והסביבה, בראש מעייננו.

את תפקיד מפמ"ר מדעי הסביבה ימלאו גב' שרה זאווי, מ"מ מפמ"ר מדעי הסביבה וד"ר שדאד אבו פול, מפקח מדעי הסביבה, יחד עם צוות המדריכות והמדריכים המסור.

זו הזדמנות להודות לשרה, שדאד והצוות על העזרה בהובלת תחום הדעת ועל השקעתם המרובה, לילות כימים, בקידום מדעי הסביבה.
בשמם, בשם וועדת המקצוע למדעי הסביבה, צוות ההדרכה ובשמי, שנת לימודים מוצלחת, מבורכת, מלאת אתגרים, שופעת למידה משמעותית וסיפוק

 

שנה טובה ומוצלחת!
ד"ר אירית שדה
מפמ"ר מדעי הסביבה היוצאת

 

,אירית יקרה

אנו מודים לך מקרב לב על המאמצים הרבים שהשקעת לביסוס וקידום
מגמת מדעי הסביבה
השקעת את כל מרצך בפיתוח המגמה
ללא עבודתך האינטנסיבית, היצירתית, העקבית והשיטתית
.מגמת מדעי הסביבה לא הייתה במקום בה היא נמצאת היום
יישר כוח על כל פועלך למען מגמת מדעי הסביבה ולמען הסביבה

תודה ובצלחה בהמשך דרכך כמפמ"ר ביולוגיה

בהערכה רבה
שרה זאווי
מ"מ מפמ"ר מדעי הסביבה
וצוות פיקוח וההדרכה
מדעי הסביבה

 

  

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  03/03/2017    

עדכוני rss