education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
בחירות לרשויות המקומיות
 

ב-30 באוקטובר 2018 (כ"א בחשוון ה'תשע"ט), יצביעו  אזרחי ותושבי המדינה בבחירות המקומיות של מדינת ישראל.


הבחירות מבטאות את רעיון שלטון העם-את ריבונות העם. הבחירות מבטאות את יכולת האזרחים להשפיע על חייהם ולהכריע בעיצוב דמותה של עירם . .

בדמוקרטיה המודרנית, שהיא  "דמוקרטיה ייצוגית", תפקידם של נבחרי הציבור הוא לשמש כשליחי ציבור של כלל האזרחים על-מנת לפעול לטובתם, לרווחתם ולביטחונם ולהבטיח ייצוג של האינטרסים של אזרחי המדינה.  האפשרות לבחירת נציגים בבחירות מהווה חלק מהותי מהמשטר הדמוקרטי .

תלמידי כיתות י"א ו-י"ב, מעל גיל 17 יוכלו להשתתף בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות למערכת החינוך מקום מרכזי בחינוך לתודעה אזרחית ומעורבות פוליטית. כמערכת חינוך מוטלת עלינו החובה להציג בפני התלמידים את חשיבות ההצבעה בבחירות לרשויות המקומיות, את מאפייני שיטת הבחירות לרשויות המקומיות, את תפקידיהן של הרשויות המקומיות ואת הקשר שלהן לתושבי הרשות, על מנת שיבינו את החשיבות ואת חובתם  במימוש זכות זו להשתתף בבחירות ולהשפיע על עיצוב חייהם.

המערכים שלפניכם עוסקים בנושאים הנ"ל ובצד העמקת הידע של התלמיד בהליך הבחירות ובחשיבותן, הם מפנים לעבר התלמיד את השאלה: באיזו עיר הייתי רוצה לחיות? מה היית רוצה לשנות בעירך? האם יש לחייב בחוק תושבים להצביע בבחירות?

ההצבעה אינה רק זכות, אלא גם חובה אזרחית התורמת הן למדינה הדמוקרטית והן לפרט עצמו, כאשר מעבר להשפעה על זהותם של נושאי המשרות, מפתחת גם העצמה ושמירה על הדמוקרטיה וערכיה בקרב תלמידינו..

במהלך חודש אוקטובר יתקיימו בבתי הספר ברחבי הארץ הבחירות למועצות התלמידים הבית ספריות. בשל סמיכות המועדים, ציר זה- הבחירות למועצות התלמידים  מהווה נדבך חשוב בחינוך והתנסות באורח חיים דמוקרטי, פיתוח מנהיגות נבחרת וייצוגית, וקידום חברת תלמידים פעילה, מעורבת ויוזמת.
להלן קישור לחוזר מנכ"ל בנושא בחירות למועצת התלמידים בבית הספר.

ניתן להיעזר בספרי הלימוד באזרחות: "ערכים ואזרחים"- מכון ון- ליר, "אזרחות במדינת ישראל" – דוד שחר, "ישראל דמוקרטית" – אבינועם גרנות, להיות אזרחים בישראל - במדינה יהודית ודמוקרטית/ ורדה אשכנזי, בלהה אלפרסון, תמיר דובי, דנה שטרקמן, משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית תשע"ו..


חוזר ריענון הנחיות ויעדים פדגוגיים לקראת הבחירות המקומיות .

מצגת בחירות לרשויות המקומיות.

מערך שיעור לקראת הבחירות לרשויות המקומיות לחינוך היסודי.

מערך שיעור לקראת הבחירות לרשויות המקומיות  לחטיבות הביניים ותיכונים .


פעילות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - במרחב הפדגוגי

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, הידעת ?.


נוער בוחר ומשפיע מעורבות בני נוער בבחירות לרשויות המקומיות - פעילויות מינהל חברה ונוער
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/09/2018    

עדכוני rss