education - חינוך פילוסופיה
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
פילוסופיה מהי?
 

מקצוע הפילוסופיה איננו דווקא המקצוע שאליו כדאי לפנות כאשר מחפשים תשובות לשאלות. הפילוסופיה היא תחום ידע המאפשר לשאול שאלות ולחקור את  מהות האדם והעולם שבו הוא חי, גם כאשר התשובות כבר, לכאורה, ידועות.

 

מקור המילה "פילוסופיה" הוא יווני – אהבת החוכמה

המקצוע נלמד בבית הספר התיכון במסגרת לימודי הבחירה בחט"ע ומטרת ההוראה היא לפתח אצל התלמידים יכולת לקרוא חומר עיוני של גדולי ההוגים בתחום בעבר ובהווה ולהתייחס אליו באופן ביקורתי. 

 

הנושא נלמד לקראת בחינות בגרות בית ספריות  באישור מפמ"ר בשתי רמות: 2 יחידות לימוד ו- 5 יחידות לימוד.

 

הנושאים הנלמדים:

 

תורת המידות, האתיקה: מה מן הראוי לעשות והפילוסופיה של המוסר

 

תורת ההכרה, האפיסטמולוגיה: מהות החיים והידע האנושי ומקורם

  

כמו כן, נלמדים הנושאים הבאים: 

 

  • תורת ההיגיון: הבחנה בין היסק נכון למוטעה
  • פוליטיקה: חיי האדם בתוך צורות ממשל שונות
  • אסתטיקה: מהותו של היפה, מה הופך אומנות למה שהיא?.
  • פילוסופיה של הדת: המבנה הפנימי של ראיית העולם הדתית
  • מהי פילוסופיה? מטרות העיסוק בתחום ושיטות הלימוד 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/05/2016    

עדכוני rss