education - חינוך ספרות ממ''ד

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 
 

למורים לספרות שלום רב,

 

 

הרב קוק , בהקדמה לשיר השירים, כותב:

 

"הספרות , ציורה וחיטובה עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים, המוטבעים בעומק הנפש האנושית. וכל זמן שחסר עוד גם שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האמנות להוציאו".

 

בעבודתנו היומיומית כולנו עסוקים בשאלה איך  לעשות כדברי הרב קוק ו"להוציא אל הפועל את כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעומק הנפש האנושית". אני מקווה שהאתר העומד לרשותכם ישמש לכם לעזר ב התמודדות עם שאלה זו. חמרי הלמידה, פעילויות ההעשרה, והדיונים בפורום, כולם נועדו לעזור לכולנו להיות מורים טובים יותר, ולחבב על תלמידינו את יצירות הספרות על גווניהן השונים.

 

 

 

 

גלישה נעימה

ד"ר טלי יניב

מפמ"ר ספרות בחמ"ד

 

 

 לקראת יום ירושלים, הנכם מוזמנים לעשות שימוש בחומרים על ירושלים פה באתר, בעלון "מישהו לרוץ איתו" ליום ירושלים, ובאתר משרד החינוך.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/05/2017