education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הזמנה לכנס 28/112017

 

הכנס, בו השתתפו 700 מורים, מנהלים, רכזי מקצוע ומדריכים מרחבי הארץ, היה בסימן 70 שנים למדינת ישראל.

במהלכו נחשפו נחשפו המשתתפים לחומרי למידה חדשים  ולשימוש בדיבייט ובתיאטרון אימפרוביזציה ככלים בתהליך הלמידה.

 

חומרי הכנס (חומרים נוספים יעלו בקרוב):

ברכת שר החינוך למשתתפי הכנס

ברכת מנכ"ל משרד החינוך למורי המקצוע

תמונות מעשייה בתרבות יהודית ישראלית תשע"ח

מורים מספרים: "מה זה להיות מורה בתרבות יהודית-ישראלית?" 

רשמים מהכנס לוקטו בסרטון המסכם

 

 

 

עין לציון - כותרת גליון 1

עין לציון - גיליונות לימוד לקראת יום העצמאות ה-70  - פרי שיתוף פעולה של משרד החינוך, תרבות יהודית-ישראלית, ותכנית בארי, מכון הרטמן, ומיועדת לתלמידי חטיבות הביניים והחטיבה העליונה.

בתכנית שבעה גיליונות צבעוניים, אחד לכל עשור. במרכזו של כל גיליון – עיסוק בדילמה ערכית-זהותית מרכזית שהעסיקה את ישראל באותו עשור, ועדיין עומדת לפתחנו, בצורה זו או אחרת. לכל אחד מהגליונות יצורף מדריך למורה וקישורים לחומרים רלבנטיים נוספים.


הגליונות הם מודולריים ומאפשרים שימוש בגליונת השלמים או בחלקים מהם, בהתאמה לשכבות הגיל השונות.
הלמידה סביב הגליון יכולה להיות בתהליך מתמשך של מספר חודשים במסגרת שיעורי חינוך ובשיעורים מקצועיים מתחומי דעת רלבנטיים נוספים (כ-2-3 שיעורים לגיליון), או למידה מרוכזת בשבוע המוקדש לנושא, לקראת יום העצמאות או בסמוך לו. 
מומלץ ללוות את הלמידה בימי שיא חווייתיים, מפגשים עם דמויות רלבנטיות, צפייה בסרטים, סיורים לימודיים, עשייה קהילתית, קיום פאנלים של דוברים רלבנטיים וכד'. 

לסיכום, מוצע גם גיליון שמיני, ריק, הפתוח להכנה ולעיצוב של התלמידים, בחשיבה וחזון לקראת העשור השמיני למדינה.

לגיליון 1 - 1948-1957        למדריך למורה לגיליון 1

 

חומרי למידה נוספים לקראת שנת ה-70 למדינה:

דגשים לקראת שנת ה-70, בהתאמה לתכנית הלימודים - באתר מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית

 

ריכוז מערכים ופעילויות להוראה לקראת שנת ה- 70

 

אתר משרד החינוך לשנת ה-70 למדינת ישראל

 

 

 

 

 כריכת החוברת - התקווה עבר הווה עתיד

"הַתִּקְוָה" הוא ההמנון הלאומי של מדינת ישראל, ועד הקמתה היה הִמְנוֹנהּ של התנועה הציונית. ההמנון כולל, בשינויים קלים, את שני הבתים הראשונים מהשיר "תִּקְוָתֵנוּ" של נפתלי הרץ אימבר, אשר חובר בשנת 1878.

 

מה סודם של מילים ומנגינה בני 120 שנה?

איך זה שאחרי משפט קצר - 'הקהל מתבקש לקום לשירת התקווה', קורה פתאום קסם, קהל עומד על רגליו ושר ואנשים מוחים דמעה?

על כך במדריך למורה:  'התקוה - עבר, הווה, עתיד',  אשר לקראת הכנס הודפסה מהדורה חדשה שלו.

את החוברת מלווים קטעי מוסיקה קישורים עדכניים ליצירות המופיעות בחוברת. וחומרי העשרה נוספים בנושא באתר חומרי הלמידה של מורי המקצוע.

 

לבאי הכנס חולקה גם חוברת ובה הצעות ללמידה בנושא השבת הישראלית. החוברת הוכנה בשילוב ארגוני תרבות יהודית-ישראלית.

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/04/2018    

עדכוני rss