education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הקצאת שעות  למורים מובילי תרבות ומורשת (תו"מ) לקראת שנת הלימודים תש";

 

 

בבתי הספר הממלכתיים-יהודיים נלמדים מקצועות היהדות: תרבות יהודית-ישראלית, תנ"ך, מחשבת ישראל, תורה שבעל-פה ומשפט עברי.  כל אחד מתחומי דעת אלו מבקש לעורר, לצד המרכיבים העיוניים, גם לימוד חווייתי הפורץ את גבולות הכיתה ומשתף את כלל קהילת בית הספר..

על מנת לקדם מטרות אלה, הוקצו לשעות הובלת תרבות ומורשת בהתאם לתבחינים הקבועים בקול קורא.

 

מטרת תפקידו של מורה מוביל תרבות ומורשת:

  • הובלת צוות מורי מקצועות היהדות בבית הספר, לרבות: אחריות על פיתוח מקצועי של הצוות, השקעה בהגדלת מס' תלמידי המגמה, הובלת יוזמה פדגוגית במסגרת "יוזמו"פ" של תרבות יהודית-ישראלית (אם יש), בחירת הפעילות החווייתית של תרבות יהודית-ישראלית.
  • בבתי הספר העל יסודיים: להוביל ולטפח את תחומי הדעת: תרבות יהודית-ישראלית, מחשבת ישראל ותושב"ע ומשפט עברי.
  • בבתי הספר היסודיים: להוביל ולטפח את תחומי הדעת תרבות יהודית-ישראלית ותנ"ך.
  • להוביל ולטפח תחומים אלו בחיי בית הספר מעבר לשעות הוראת מקצועות היהדות.

 

את המידע המלא תוכלו למצוא בקול קורא

 

הגשת בקשות ועדכונים שוטפים בקישור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/07/2019    

עדכוני rss