education - חינוך תיאטרון

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 חדשות ועדכונים
 
 

תאריך

פרסום חדש באתר

24.8.17

טפסי אישורים:

1. טופס אישור בחינת בגרות מעשית בהפקה

2. טופס אישור הערכה בית ספרית (הערכה חלופית ובחינה עיונית)

 

24.8.17

חוזר מפמ"ר תשע"ח

 

13.2.17

פרסום בנושא מינוי חברי וועדת מקצוע

אנו עומדים למנות ועדת מקצוע בתאטרון, וזאת עד סוף תשע"ט.

ועדת מקצוע מורכבת מחמישה עשר חברים, בהם עד 6 אנשי אקדמיה ועד 6 מנהלים ומורים. ככלל, מינוי לוועדה יהיה לתקופה של שנתיים (בכפוף לנוהל מינוי הוועדה).

מנהלים, מורים או אנשי אקדמיה הסבורים שהם מתאימים ומעוניינים להציע את מועמדותם מוזמנים לפנות לדוא"ל effivi@education.gov.il

בצירוף קורות חיים, שני ממליצים ונימוק בדבר תרומתם הפוטנציאלית לוועדת המקצוע עד לתאריך 10 במרץ 2017

אין בכתוב התחייבות לקבל מי מן הפונים או חובה לנמק את קבלת המועמד או דחייתו (הפנייה היא לנשים וגברים כאחד).

ניתן לעיין בנהלים למינוי ופעולת ועדת מקצוע או ועדות מקצוע לתוכניות לימודים (נוהל מתאריך 1.6.16) באתר המשרד, בכתובת האינטרנט של המזכירות הפדגוגית

ועדת מקצוע - תקשי"ר

 

28.12.16

פורסמו האוגדנים בנושא בחינות הבגרות בתאטרון לשנת תשע"ז:

אוגדןהערכה, אוגדןבחינה אוגדןהפקה

 

30.8.16

חוזר מפמ"ר תשע"ז בתאטרון

 

23.8.16

פורסם אוגדן ההשתלמויות לשנת הלימודים תשע"ז

 


11.2.16


אוגדן בחינה עיונית בתאטרון תשע"ו

רשימת המחזות שנלמדו וההצגות שנצפו

 


27.12.15


מכתב המזמין את המורים להשתתף בתחרות

אנו מבקשים לעודד אתכם לקחת חלק בתחרות במסגרת התכנית להעדפת תוצרת כחול לבן
ואנו מציעים לכם מספר רעיונות לתכנון יחידת הוראה ותוצר בימתי.
מצורף מסמך המציע דרכי פעולה שיסייעו לכם בתכנון וביצוע הפרויקט.
כמו כן, מצ"ב המסמך שנשלח אליכם בעבר הכולל את: ההנחיות, פרטים על מבנה התחרות וטופס הרשמה.

 


27.12.15


הצעה למורים לעידוד יוזמות במסגרת פרויקט כחול לבן

 


27.12.15


קול קורא לשיתוף פעולה עם הטלוויזיה החינוכית

במסגרת שיתוף פעולה של הפיקוח על הוראת התאטרון עם הטלוויזיה החינוכית במסגרת חגיגות היובל לחינוכית, אנו מציעים לכם יוזמה חדשה ומאתגרת - פרויקט ייחודי שיאפשר דיאלוג בין המדיה התאטרונית לבין המדיה הטלוויזיונית, תוך התייחסות לתכנים אמנותיים וערכיים.

מטרת הפרויקט לחבר בין נושא ערכי נבחר, שפת התאטרון ותכניות טלוויזיה שהיו או הינן חלק משמעותי מתרבות ילדים ישראלית. תכניות אלה יכולות להוות משאב אמנותי מפרה בתהליכי הוראת התאטרון.

 


7.9.15


יחידת הוראה בנושא "דיבור בציבור" - להציג סיפור- storytelling

 


2.9.15


חוזר מפמ"ר תאטרון תשע"ו

 


13.8.15


אוגדן בחינות ואירועי הערכה תשע"ו

 


09.7.15


תכנון השתלמויות בתאטרון בשנת הלימודים תשע"ו

 


09.7.15


הערכה בית ספרית

 


1.6.15


יום עיון בנושא: הערכה חלופית בהוראת התאטרון

 


1.6.15


דעתאטרון - העלון המקוון של הפיקוח על הוראת התאטרון

 


13.4.15


אסופת פעילויות בנושא - אמפתיה בכיתה ועל הבמה

 


9.2.15


יום עיון והשתלמות בנושא- תאטרון בקהילה.
יום העיון יתקיים במכללת סמינר הקיבוצים ביום רביעי, י"ב ניסן, תשע"ה ה- 1 באפריל 2015.
יום העיון הנו חלק מהשתלמות בת 30 שעות ומקנה גמול (אופק חדש, עוז לתמורה).
הנושאים בהם נעסוק: היציאה למרחבי למידה מחוץ לכיתת הלימוד, מודלים ודרכי פעולה של פרויקטים בקהילה, הכרות עם טכניקות וצורות אמנותיות של תיאטרון בקהילה.

  • מצורפת הזמנה ליום העיון . אנא הירשמו ליום העיון באמצעות הקישור בתחתית העמוד.
  • מצורפת הזמנה להשתלמות וקישור לרישום להשתלמות. הרישום להשתלמות באתר מכללת סמינר הקיבוצים. עלות ההשתלמות 65 שקלים.

 


23.9.14

חוזר מפמ"ר תשע"ה

 

15.9.14

הזמנה לכנס פתיחת שנה"ל תשע"ה

 

15.9.14

אוגדן השתלמויות תשע"ה

 

15.9.14

אוגדן בחינות תשע"ה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2017