education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
היחידה לתכניות ולשותפויות בין מגזריות 
 

תחומי האחריות של היחידה:

היחידה אחראית להבניית תהליכים להסדרת נושא התכניות החינוכיות החיצוניות הפועלות במוסדות החינוך (בחינת התכנית, בחירתה, ואופן שילובה במוסד החינוכי) תוך העצמת המנהיגות החינוכית ותוך שילוב הכוחות, הידע, החדשנות והמשאבים של הארגונים השונים מהמגזר הראשון, השני והשלישי.

יעדי היחידה:

  • השבחת העשייה החינוכית באמצעות שילוב מושכל ומקצועי של תכניות חינוכיות התומכות ומעצימות את התפיסה החינוכית.
  • פיתוח והובלת תהליכי שיח בין מגזרי ביחידות משרד החינוך, תוך הקניית מיומנויות של תהליכי שיתוף ויצירת תרבות של משילות משתפת.
  • חיזוק החוסן בחירום על ידי פעילות מתואמת ומשולבת של הממשלה, השלטון המקומי וארגוני החברה האזרחית.

 

 

המדיניות לשילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך

לאחר מספר ניסיונות להסדיר את שילובן של התכניות החינוכיות החיצוניות במוסדות החינוך, הוביל משרד החינוך תהליך הסדרה בין מגזרי המבוסס על תפיסה השואפת לקדם את בניית השותפויות עם גורמים חיצוניים, זאת מתוך הכרה בערך תרומתם למערכת החינוך, וכן לאפשר את שקיפות המידע אודות התכניות החינוכיות לכלל מעכת החינוך. השיח התבצע בדרך של "שולחן עגול בין-מגזרי" (שיח שכלל נציגים מהמגזרים השונים המעורבים בעשייה חינוכית) וגובשה בו מדיניות שנועדה להיות מוטמעת ומיושמת בקרב יחידות המטה, מנהלי מוסדות החינוך וארגוני המגזרים השונים הפועלים במערכת החינוך.

 

שלושת התוצרים שגובשו בתהליך הם : מאגר ממוחשב לתכניות חינוכיות חיצוניות, דגם לשילוב תכניות חיצוניות במוסד החינוכי, אמנה המבטאת את "רוח השותפות" ואת המחויבות של השותפים.

 

באפריל 2015, פורסם חוזר מנכ"לית המציג את תהליך ההסדרה של שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במוסדות חינוך ובו ההוראה כי ניתן לשלב במוסדות החינוך אך ורק תכניות הרשומות במאגר התכניות הממוחשב, במסלולים הירוק והכחול. במקביל למסלולים הירוק (תכניות עם ליווי של נציג משרד החינוך), קיים מסלול אדום ובו תכניות שאינן מאושרות להפעלה במוסדות חינוך (עדין לא מופיעות תכניות במסלול זה).

 

מטרת המאגר הינה למפות את כלל התכניות החינוכיות החיצוניות הפועלות ו/או המוצעות להפעלה במערכת החינוך ולקבל מידע מעודכן מהשטח (מנהלי מוסדות חינוך) אודות כמות ואיכות התכניות. בצד כל תכנית קיים משוב מנהלים (משוקלל לכדי ציון מספרי) וחוות דעת מפקחי המשרד (מלל פתוח) בכדי לאפשר למנהלים לבחור תכניות באופן מושכל המבוסס על נתונים עדכניים מהשטח (עמיתיהם המנהלים והמפקחים במחוז/מטה).  

 

מנהלים, כנסו לסרטון קצר בנושא המשוב: "תהיו חכמים, תהיו יוסף"

 

כל גוף המבקש לכלול את תכניתו במאגר התכניות החינוכיות, נדרש למלא טופס בקשת הרשאה לשימוש במערכת התכניות החינוכיות ולשלוח סרוק במייל לכתובת היחידה: partnership@education.gov.il

שיח בין מגזרי במשרד החינוך


לאור הצלחת התהליך הבין מגזרי בנושא הסדרת שילובן של התכניות החינוכיות החיצוניות במערכת החינוך, נוצרה הבנה כי האתגרים החינוכיים הרבים והמורכבים המונחים לפתחה של מערכת החינוך, מזמנים מגוון של שותפויות בעת שגרה ובעת חירום.

 

במהלך השנים האחרונות, הקשר של מערכת החינוך עם ארגונים וגופים חיצוניים הוסדר על בסיס מנגנוני שותפות קבועים וברורים שנבנו ביחד עם בעלי העניין והשותפים שלנו בחינוך, בהתבסס על תפיסת 'משילות משתפת' שמקדמת בניית שותפויות ושקיפות של המידע לכלל מערכת החינוך ושותפיה. אנו ממשיכים להעמיק את התהליכים של "משילות משתפת" במגוון דרכים ובמגוון נושאים הרלוונטיים לסוג שיח שכזה. תרומת התהליכים ביצירת תשתית של אמון ושותפות בין מגזרית בשדה החינוך הרחב והמורכב, רבה מאוד. אווירת האמון שנוצרה בשיח הבין מגזרי הולידה, בין היתר, שותפויות בין ותוך משרדיות עמוקות יותר, ובעיקר, החלטות מדיניות טובות יותר המכילות בתוכן התייחסות רחבה לשותפים השונים, לאתגרים, לצרכים ולאילוצים.

 

תרשים משילות משתפת

מדריך דרך לשותפויות

חוברת שותפויות בחינוך

תכנון תהליך שיתוף ציבור- סרטון

 

 

 

סטטוס שיח בין מגזרי 2015-2017

  • גיבוש מנגנוני תיאום בשגרה ובחירום בראיה אסטרטגית (בהטמעה)

מטרת התהליך: גיבוש מנגנוני תיאום ושותפות בראיה אסטרטגית בין משרד החינוך לבין החברה האזרחית והקהילה העסקית.

תוצרים: מפה

 

  • קידום בריאות במערכת החינוך (בהטמעה)

מטרת התהליך: כלל מוסדות החינוך (בתי ספר וגני ילדים) במדינת ישראל יהוו סביבה מקדמת בריאות עד שנת 2020 ברמת כוכב אחד לפחות, על פי מדרג הכוכבים, באמצעות יצירת מסגרת בין מגזרית מסודרת והנגשת הידע והכלים הנחוצים להטמעת קידום הבריאות על ידי יצירת שיתופי פעולה בחברה.

תוצרים: אמנה

 

  • להיות תלמיד ומורה להטב"י במערכת החינוך בישראל (בהטמעה)

מטרת התהליך: יצירת שיתופי פעולה של משרד החינוך עם החברה האזרחית לצורך גיבוש תכנית עבודה לתלמידים, למורים ולהורים.

תוצרים: לקראת היום הבינלאומי נגד הומופוביה החל ב17.5.2017

 

  • עידוד תרבות יזמית במערכת החינוך (בהטמעה)

מטרת התהליך: יצירת והטמעת תרבות יזמית במערכת החינוך- מערכות החינוך וההכשרה המקצועית צריכות לצייד את הלומדים בהן בכישורים הנדרשים לפיתוח חשיבה יצירתית וחדשנית ולפעול לחיזוק התרבות היזמית (OECD,2010)

תוצרים: מדיניות ומודל הצמחת תרבות יזמית (מודל "המדען")

 

  • חינוך מיוחד (בתהליך)

מטרת התהליך: פיתוח ושיפור מערך החינוך המיוחד בישראל לאור המגמות והאתגרים העתידיים.

תוצרים מצופים: מודלים מערכתיים לעבודה- הן לקידום אתגרים בחינוך המיוחד והן לשיפור השרות והמענה.

 

  • ניהול עצמי בחטיבות הביניים (בתכנון)

מטרת התהליך: תהליך חשיבה להטמעת הניהול העצמי בחט"ב תוך בניית מודלים בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים.

תוצרים מצופים: מודלים מוצעים לשילוב הניהול העצמי בחטיבות הביניים.

 

קישור לאתר חברת שיתופים

קישור לאתר 70 שנה למדינה

 

עובדי היחידה לניהול תכניות והקשר הבין מגזרי:

  

שם

תפקיד

טלפון

פקס

מיכל עוז ארי 

ממונה על תכניות חיצוניות והקשר הבין מגזרי

02-5604410

 

02-5603436

צביה רחמים

 

רכזת לשכה

02-5603336

02-5603436

לילך אפלטון

 

מדריכה ארצית מאגר התכניות

053-4275958

רינה בן שמחון

תכניות למגזר הערבי ושותפויות בחירום

02-5603336

 

 

 

 

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  30/06/2018