עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
איך ביחד
 
 
איך ביחד מפגשים בין בני נוער  

תוכנית למפגשים בין בני נוער המתחנכים בבתי ספר ממלכתיים דתיים על יסודיים ובין תלמידים המתחנכים בבתי ספר ממלכתיים על יסודיים. לאחר פעילות הכנה בבית הספר יוצאים התלמידים למפגשים שיאפשרו היכרות ברמה אישית, למידה משותפת, בירור נושאים שנויים במחלוקת, ביטול הראייה הסטריאוטיפית וזיהוי מכנים משותפים שיובילו להבנה. התוכנית עוסקת גם בפיתוח מיומנויות להידברות ולשיתוף פעולה בנושאים כגון תרבות הדיון, כבוד הדדי התחשבות ברגשות הזולת וניסיונות ליישב עימותים.


פיתוח וכתיבה: צוות תכנים ותוכניות, מינהל ח"ן

ההפעלות שבחוברת ניתנות להורדה בקובץ וורד

 

מבוא: בזכות השותפות
מבוא ושאלון הכנה למפגש
הפעלה מס' 1: "מי אני?" - מה אני מביא עמי למפגש
הפעלה מס' 2: חוויות
הפעלה מס' 3: התרבות היהודית-ישראלית שלנו
הפעלה מס' 4: שורשים
הפעלה מס' 5: "מה הם חושבים עלי?"
הפעלה מס' 6: חששות ותקוות
הפעלה מס' 7: תיאום ציפיות

 

יחידה ראשונה - מעורבות בני נוער

מבוא
הפעלה מס' 1: היכרות - פתיחה לנושא
הפעלה מס' 2: לקסיקון ישראלי - מאלף ועד תו
הפעלה מס' 3: גשר צר מאוד?
הפעלה מס' 4: על קו השבר?!
הפעלות מס' 7-5: מבוא
הפעלה מס' 5: פאזל חברתי זה לא משחק ילדים
הפעלה מס' 6: על סולם הפלורליזם!
הפעלה מס' 7: "שתי מעליות לשני עמים"
הפעלה מס' 8: איך ביחד
הפעלות מס' 9-10: מבוא
הפעלה מס' 9: איכפת לי, איכפת לנו
הפעלה מס' 10: קום ועשה

 

יחידה שנייה - עיצוב רשת הרבים

מבוא
הפעלה מס' 5א: משנה לשנה
הפעלה מס' 6א: יש לי יום יום חג

 

יחידה שלישית - עם, ארץ, מדינה

מבוא
הפעלה מס' 2א: נחלה או מנוחה?
הפעלה מס' 3א: נא להכיר - ישראל שלנו
הפעלה מס' 3ב: תרבות נוער
הפעלה מס' 4א: הידברות - משלחת ייצוגית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/03/2014