דלג לתוכן

עדכוני rss

חיפוש אנשי קשר

טפסים שימושיים
 
 
 

דירוג והסמכה

 

גמלאות פיצויים והפסקת עבודה

 

רווחה

 

מכרזים ומינוי מנהלים ובעלי תפקידים

קליטת עו"ה חדש

גמולים שונים לעו"ה

 

חופשות והיעדרויות

העסקת עובד הוראה

תנועת עובדי הוראה

העברות עובדי הוראה

 

העסקה באופק חדש

 

שונות

פרוטוקול דיון בוועדת חריגים

תאריך עדכון:25/10/2013