education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל בסטטיסטיקה מוענק לפרופ' אסתר סמואל-כהן, פרופסור אמריטוס מהמחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

פרופ' סמואל-כהן פרסמה למעלה מ-70 עבודות בתיאוריה סטטיסטית, מהן בשיתוף עם סטטיסטיקאים בארץ ובחו"ל. מאמריה הרבים, שאותם פרסמה בעיתונים הסטטיסטיים המובילים בעולם, עוסקים במגוון רחב של נושאים סטטיסטיים. כבר בתחילת דרכה הוערכה עבודתה המשותפת עם פרופ' הרברט רובינס כאחת משתי פריצות הדרך החשובות ביותר בתורת ההכרעות. בעבודותיה המוקדמות הייתה פרופ' סמואל-כהן בין מניחי היסודות לגישה האמפירית הביאסיינית להסקה סטטיסטית. בגישה זו משתמשים בנתונים קיימים כדי לקבל הצגה תיאורטית ראשונית של הבעיה הנחקרת, ולאחר מכן מעדכנים הצגה זו בהתאם לנתונים הנוספים. גישה זו, שהייתה בתחום התיאוריה בלבד בתקופה שבה תרמה פרופ' סמואל-כהן את תרומותיה, נעשתה פופולרית בעשורים האחרונים בפיתוח שיטות סטטיסטיות יישומיות.

 

פרופ' סמואל-כהן תרמה רבות לתחום של ניתוח סדרתי, שבו חוזרים ובוחנים בכל שלב אם כדאי להמשיך בסדרת הניסויים, ובפרט לעצירה אופטימלית של תהליך הניסוי (תחום שיש לו חשיבות בביצוע ניסויים קליניים). בשנים האחרונות חקרה פרופ' סמואל-כהן ופרסמה יחד עם פרופ' דוד אסף ז"ל כמה עבודות על אי-שוויונות הנביא. באי שוויונות אלה משווים (בתנאים מסוימים) כללי החלטה להפסקת ניסוי סדרתי כאשר ההשוואה היא בין החלטותיו של סטטיסטיקאי לעומת הנביא, ויתרון הנביא הוא בכך שהוא יודע מה יהיה בעתיד. כל הנושאים הללו הם נושאים תיאורטיים, אך פיתוחיהם משמשים יסודות ליישומים בעלי חשיבות, ביניהם אלגוריתמים חישוביים ובחירת תיקי השקעות.

 

פרופ' סמואל-כהן תרמה רבות לפיתוח הוראת הסטטיסטיקה בארץ. בתחילת שנות ה-60 בנתה יחד עם קומץ עמיתים, במחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, תכנית לימודים שיסודותיה משמשים את ההוראה בכל האוניברסיטאות בארץ עד היום. היא לימדה דורות רבים של סטטיסטיקאים ואנשי מקצוע מתחומים שונים התופסים כיום עמדות מפתח באקדמיה, בתעשייה, בשירות הציבורי, בצה"ל ועוד. הוראתה מתאפיינת בדרישות גבוהות מתלמידיה בדרכי נועם ובהשקעת זמן רב בהם.

 

ההכרה הבינלאומית בעבודתה המדעית קיבלה ביטוי בבחירתה כחברת כבוד (Fellow) באגודות המקצועיות American Statistical Association ו-Institute of Mathematical Statistics. היא גם נבחרה לעמיתת חוץ באקדמיה הנורבגית למדעים. פרופ' סמואל-כהן חברה באיגוד הישראלי לחקר ביצועים ובאיגוד הישראלי לסטטיסטיקה, ואף כיהנה כנשיאת האיגוד לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית. היא נבחרה להיות מופקדת על הקתדרה על שם פרנסיס הוק ורעייתו.

 

פרופ' סמואל-כהן מילאה מגוון תפקידים באוניברסיטה העברית, ביניהם יו"ר המחלקה לסטטיסטיקה וחברה בוועדה המתמדת ובחבר הנאמנים של האוניברסיטה.

 

על הישגיה במחקר, על תרומתה לחקר הסטטיסטיקה בארץ, על מסירותה בהוראה ועל אישיותה כאישה וכמדענית מצאה ועדת השופטים את פרופ' אסתר סמואל-כהן ראויה לפרס ישראל בחקר הסטטיסטיקה לשנת התשס"ד.

 

 

 

השופטים

פרופ' יוסף יהב, יו"ר

פרופ' יואב בנימיני

פרופ' אילה כהן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012