education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

מר משה שניצר משקף בתולדות חייו עשייה חלוצית מרשימה בפיתוח תעשיית היהלומים בישראל.

 

בשנת 1942 הצטרף משה שניצר לראשוני תעשיית היהלומים כפועל פשוט בניסור ובליטוש של יהלומים. בתוך שנתיים הפך למנהל עבודה במלטשה, אך כבר אז פנה לעסוק גם בצורכי ציבור ונתמנה ליושב ראש של ארגון המנהלים והפקידים של תעשיית היהלומים, ויזם ופרסם את הביטאון "היהלום", כתב העת הראשון בענף היהלומים.

 

משה שניצר היה מיוזמיה וממקימיה של בורסת היהלומים הישראלית הנחשבת לאחת הגדולות והייחודיות בעולם בענף זה. בשנת 1967 הוא נבחר לנשיא בורסת היהלומים, תפקיד שמילא עד לשנת 1993. בתקופה זו הצעיד מר שניצר את תעשיית היהלומים קדימה, והיא הפכה לענף המרכזי והמוביל ביצוא התעשייתי. בכך תרם שניצר לחיזוקה ולביסוסה הכלכלי של מדינת ישראל וכן למקום תעסוקה לעשרות אלפי עובדים, מבוגרים וצעירים כאחת, וליצירת דור שני ושלישי של העוסקים בתעשייה זו.

 

מר שניצר שימש יושב ראש מועצת המנהלים של מכון היהלומים. בתפקידו זה פעל ללא ליאות לקידום החינוך המקצועי של העוסקים בענף ולפיתוח שווקים חדשים ברחבי העולם.

 

היזמה, המקוריות ויחסי האנוש של מר שניצר תרמו רבות למערכת היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל בכלל ולמעמדה של ישראל בתעשיית היהלומים בעולם בפרט. מעבר לשווקים המסורתיים באירופה פתח מר שניצר לפני הישראלים את השווקים במזרח הרחוק, כמו ביפן ובסין שבהן הקים בורסת יהלומים. פעילותו במישור הבינלאומי הגיעה לשיאה כשנבחר ב-1968 לנשיא העולמי של הפדרציות של בורסות היהלומים בעולם. לאחר שתי כהונות בתפקיד זה נבחר בשנת 1982 לנשיא הכבוד של הפדרציות לכל ימי חייו.

 

מר שניצר לא הצטמצם בפעילותו למסגרת בתעשיית היהלומים בלבד. במהלך השנים פעל רבות והטביע את חותמו בתחומי הכלכלה, החברה והתרבות בישראל. הוא ייסד את "קרן שניצר" למחקר בנושא המשק והחברה באוניברסיטת בר אילן, ובתחום הרווחה פעל לטובת חולי סרטן ושימש יושב הראש של עמותת "הקש בדלת" למלחמה בסרטן.

 

משה שניצר תרם רבות להכרת תעשיית היהלומים לציבור הרחב. הוא פרסם את הספר המקיף הראשון בעברית בשם "יהלומים" העוסק בהתגבשות היהלום, בדרכי כרייתו ובדרכי המסחר בו. הוא גם יזם והקים את מוזיאון היהלומים הייחודי ברמת גן ועמד בראשו עד לשנה האחרונה.

 

מזה למעלה מיובל שנים משמש משה שניצר שגרירה הבכיר ביותר של תעשיית היהלומים הישראלית בעולם. גם כיום הוא ממשיך להיות פעיל בתחום העסקי והציבורי ומקדיש את מרצו במיוחד לקידום דור ההמשך של ענף היהלומים והתעשייה בישראל.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את מר משה שניצר ראוי לקבלת פרס ישראל לשנת תשס"ד בתחום של מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

 

 

 

השופטים

השופטת (בדימוס) שרה פריש, יו"ר

מר אבנר שלו

פרופ' יוסף תמיר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012