education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' מרים ארז מחזיקה בקתדרה על-שם מנדס פרנס לניהול ולכלכלה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, וידועה כאחת מבכירי החוקרים בעולם של יישומי הפסיכולוגיה לתהליכי ניהול. היא פיתחה עם עמיתיה תכנית ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה תעשייתית-ארגונית בטכניון ותכנית ללימודי ניהול (MBA) הממוקדים בניהול טכנולוגי ובהידוק הקשר בין התעשייה הישראלית לזירה הבין-לאומית.

תרומתה האקדמית של פרופ' ארז שילבה מחקר בסיסי ויישומי. היא חברת מערכת בכתבי העת המובילים בעולם בנושא הניהול וחברת כבוד באגודות אמריקאיות ובינלאומיות לחקר הניהול. בארץ היא כיהנה כיו"ר בחטיבה הארגונית-התעשייתית של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל וזכתה להכרה מקומית בפרס של עיריית חיפה.

 

תרומתה של פרופ' ארז משלבת חידושים תיאורטיים עם מחקרים אמפיריים. עבודתה האקדמית מספקת השראה למערכות ניהוליות של ארגונים רבים, ובכלל זה ארגונים ציבוריים ופרטיים, חברות עתירות ידע וחברות המבוססות על טכנולוגיה מסורתית, חברות בתעשייה העירונית וחברות בתעשייה הקיבוצית. היא סייעה לניהול משאבי אנוש ברפא"ל, וכן לתעשייה הקיבוצית בנושאי המוטיבציה לעבודה של החברים. כמו כן היא יזמה והקימה מרכז לקידום ולשיפור של הניהול הרפואי בישראל, ובמחקריה היא בוחנת שיטות למידה ומשוב במסגרות רפואיות וכן את השפעת הביזור של מערכת המידע הניהולי במרפאות קופת חולים.

 

עבודתה המדעית של פרופ' ארז תרמה להבנת המוטיבציה של העובדים לעבוד, להבנת אילוצי הניהול בסביבה בין-תרבותית ולזיהוי דפוסי ניהול המעודדים חדשנות ויזמות עסקית. מחקריה הציעו כי הדרך לשפר את המוטיבציה לעבודה של העובדים בישראל היא לשלב עובדים בהגדרת היעדים לעבודה ולספק להם משוב על השגת היעדים שהוגדרו. עבודותיה זיהו גם את התנאים ואת המנהיגות הארגונית הנדרשים לעידוד חדשנות ולהסתגלות לשינויים בתנאים העכשוויים, הדורשים מהמנהל להתמודד עם תחרות מתמדת וגלובלית המחייבת יצירתיות. היא הראתה שסובלנות לטעויות, בשילוב עם תגמול על פיתרונות נכונים, מביאים לשיפור היצירתיות, וכי תרבות ארגונית יכולה לטפח חדשנות תוך הקפדה על פרטים ועמידה בתכניות עבודה.

 

פרופ' ארז מלמדת תלמידי תואר ראשון ומנחה תלמידים לתארים השני והשלישי. היא מנחה מבוקשת המשלבת הצגת אתגר אינטלקטואלי לתלמידים עם הנחיה ותמיכה אישיות. תלמידיה מציינים את נכונותה להמשיך ולתמוך בבוגריה גם לאחר סיום הלימודים. על ידי דוגמה אישית ותמיכה פרופ' ארז מסייעת בשילוב מוצלח של נשים בניהול ובאקדמיה. היא משמשת מודל ליכולתן של נשים לשלב עבודה אקדמית ממדרגה ראשונה עם פיתוח ותמיכה במשפחה. היא הכשירה סטודנטים רבים הפועלים כיום כחוקרים, כמרצים וכמנהלים במוסדות ובארגונים המובילים בארץ, הממשיכים להגשים את חזונה של ניהול המקדם ביצועים איכותיים תוך התחשבות בצורכי העובדים ובשיקולי גלובליזציה.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' ארז ראויה לפרס ישראל לשנת תשס"ה במדעי המינהל – מינהל עסקים.  

 

 

השופטים

פרופ' אברהם (רמי) פרידמן, יו"ר

פרופ' יצחק סמואל

פרופ' ענת רפאלי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012