education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
לוח תכנון רב שנתי
 
לרשותכם בערכת מתמטיקה -
לוח בסיס מחולק בשורות לחודשים ובטורים לימים.
מדבקות עם שמות החודשים העבריים והלועזיים.

לוח - שיטה בחשבון הזמן, שלפיה נקבעה חלוקתו לחלקים טבעיים - יממה, חודש, שנה.
הלוח העברי - שיטת חשבון השנים, המבוססת על תנועות הירח והשמש. השנה לפי הלוח העברי מתחשבת במחזור צורות הירח וגם במחזור תקופות השנה.
לוח טרף - לוח שנה עשוי בתבנית חוברת של דפים, דף ליום או דף לשבוע. תולשים אותם בזה אחר זה מדי יום או מדי שבוע.
[ההגדרות אבן שושן (1957) המילון החדש]
לוח תכנון רב שנתי זה מאפשר לך, הגננת, לתכנן את הפעילות על פי הלוח העברי או הלוח הכללי. לאחר הדבקת המדבקות במקום המתאים ניתן לעסוק עם הילדים בהכרות הלוח, ולאחר מכן לעבור לשימוש השוטף בו.
הכרות הלוח כוללת:
זיהוי ימי חול, זיהוי השבתות. כיוון התנועה בלוח.
סימון התאריכים על פי לוח של השנה המסוימת. סימון חגים בעזרת סמלילים (איקונים) הקשורים בחג.
פעילויות הקשורות בלוח:
סימון תאריכי יום ההולדת האישיים
סימון פעילויות יחודיות כגון: יציאה לטיול, אסיפת הורים, חגיגה.
מגוון פעילויות מנייה יוכל לטפח את יכולת ההתמצאות בלוח לדוגמה:
כמה ימים נותרו עד מסיבת חנוכה?
מתי היינו במוזיאון לטבע?
מתי נקיים קבלת שבת משותפת עם ילדי הגן השכן?
בעוד כמה חודשים יחול יום הולדתי [מניית שורות]?
לוח מעקב אחר אחר תופעות מתפתחות [צמיחה, גדילה].

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  19/03/2015