education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מבטים - מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים
 
  

מבטים- החוברת המלאה 

 

"מבטים" נכתבה באגף לחינוך קדם יסודי, בשנת 2002. נירה קדמן ריכזה, כתבו אורה גולדהירש, אדית וגנר, מוניקה וינוקור.

"מבטים" היא חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בסביבה הטבעית של הגן, המיועדת לגננות ולאנשי מקצוע נוספים העובדים בגני ילדים.

  • מהי תצפית שיטתית ולמה היא נועדה?
  • על מה להסתכל? מתי, איפה וכיצד?
  • כיצד להסיק מסקנות ולפענח את ממצאי ההסתכלות?
  • כיצד לזהות ילדים מתקשים באמצעות תצפיות?

בחוברת זו נעשה ניסיון לענות על שאלות אלה ואחרות. החוברת מאפשרת לבסס היכרות מעמיקה עם ילדי הגן. היא מסייעת לגננת לזהות ילדים בעלי קשיים זמניים או מתמשכים בתחומי ההתפתחות השונים: חברתי-רגשי, שפתי, קוגניטיבי, תחושתי-מוטורי. התצפית כפי שהיא מוצעת מהווה בסיס לתכנון התערבות חינוכית-טיפולית התואמת את צרכי הילדים, תוך ביסוס שפה משותפת בין אנשי מקצוע והורי הילדים.
לנוחיות השימוש בכלי התצפית מצורף לחוברת תקליטור המכיל את דפי התצפית והוראות הפעלה.

 

החוברת אזלה מההוצאה. ניתן להורידה בשלמות בדף זה

   
  תאריך עדכון אחרון:  21/08/2015