education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פעילויות ליום העצמאות ולמהלך השנה לילדים בני שנתיים - שלוש
 

המשפחה שלי

נביא תצלומים משפחתיים של ילדי הגן ונערוך תערוכה (אלבום, תיבה).
נזהה את ילדי הגן בתמונות.
נדבר על אירוע שבו מופיעה המשפחה ונבדוק במה האנשים עוסקים.
נשיים את בני המשפחה לדורותיהם (סבא, סבתא, אבא, אמא, תינוק, אח וכדומה). אם יש עולים חדשים בגן, יש לציין זאת מפורשות.
נלמד מהילדים ומהוריהם מילה בשפה זרה (לדוגמה: שלום), נתבונן בתמונות של המשפחה העולה שצולמו בארצות המוצא: בלבוש, בנופים וכו'.
נשחק בתיבות פעילות ובהן בבובות של בני משפחה, ותמונות של משפחות גזורות מעיתונים צבעוניים ומעלונים פרסומיים.
נערוך אלבום מהתמונות הגזורות.
נגזור דמויות מתמונות בני המשפחה וניצור בובות אצבע, משחקי לוטו ומשחקי זיכרון.
נאזין לשירים ולסיפורים בנושא המשפחה.
נזמין סבים וסבתות לאירוע בנושא המשפחה.
נזמין סבים וסבתות לאירוע מיוחד בגן.
נאזין לשירים ולסיפורים בנושאים שהילדים מעלים בהקשר למשפחותיהם - אירועים, מקצועות, תפקידים ותחביבים וכו'.
נטעם מאכלים ייחודיים שהמשפחות מביאות נברך את הברכות המתאימות לכל מאכל*.
נעשיר את המשחק הדרמתי באבזרים המתאימים לכל בני המשפחה, לדוגמה: בקבוק וסינר לתינוק, תיק ג'ימס בונד", עניבה (עם גומי) כובעים (לגברים ולנשים), מדים, כלי עבודה (משרדיים, חקלאיים, תעשייתים וכו'), סידור, כיפה, פמוטות וכד'**.
העשרה למחנכת
משפחה, נושא בתחום מדעי החברה, מדריך לגננת (תשנ"ו). משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם סיודי, מעלות, ירושלים.
ספרות לילדים
בורמן, ר', חרוזים לענבר, "תמונה משפחתית", מודן, 1090.
בן דור, ד', פרפר נחמד, "משפחה מיוחדת במינה", המרכז לטלוויזיה לימודית, 1984.
שנהב, ח', גדי קטן רוצה חבר, מסדה, אין ציון שנה.
שניר,ף מ' וטפר, י', אני והמשפחה שלי, הקיבוץ המאוחד, ידיעות אחרונות,
ספרי חמד, 1995.

בעלי חיים
בעלי חיים והצומח בארץ ישראל
החי והצומח שבהם נתמקד יהיו אלה שמקום גידולם הטבעי הוא בארץ ישראל. תכנון הפעילויות ייעשה בהתאמה ללוח השנה (העונות והחגים).
נתבונן בסביבתנו ונזהה בעלי חיים וצמחים בסביבה הקרובה.
נתעד את פעילויות הילדים: נצלם, נרשום, נקליט.
נצפה בבעלי חיים בסביבתנו.
נצפה בפרסומות ובסרטונים בהם בעלי חיים אשר מצויים גם בסביבת הגן.
נעמוד על המאפיינים שמייחדים אותם במראה ובהתנהגויותיהם (ראו קלטות) נחקה קולות ותנועות שבהם צפינו.
נלטף חיות מחמד שנביא לגן או נלך לבקרן.
נארגן פינת האכלה לציפורים. נביא אוכל לציפורים ונניח על צלחת בפינה קבועה.
נשמע שירי ארץ ישראל, שירי ילדים ומוזיקה קלסית בנושא התנהגות בעלי חיים.
נוסיף אביזרי המחשה המאפיינים את בעלי החיים, נתחפש להם ונסתכל במראה. נשיר שירי משחק ותנועה בליווי אביזרי המחשה.
נזהה בעלי חיים בעיתונים, בחוברות, בפרסומות, בפוסטרים. נגזור (הגננת) ונכין תיבת פעילות של תמונות (מנוילנות) ו/ או אלבום תמונות של בעלי חיים הנפוצים בארצנו.
נשחק בתיבות שיש בהן בובות של בעלי חיים בגדלים שונים ומחומרים שונים ובתיבה של כרטיסים עם תצלומים או איורים של בעלי חיים.
נשחק בחיות מפלסטיק בארגז החול או בשולחן החול.
נשחק בלוטו, משחקי זיכרון, תצרפים (פאזלים) עם תמונות בעלי חיים.
נקשיב לסיפור על בעלי חיים ונמחיש אותו. נשחק עם האבזרים ששימשו להמחשת הסיפור.
העשרה למחנכת
אלון, ע', (1988). "החי והצומח בארץ ישראל", אנציקלופדיה שימושית מאוירת, משרד הביטחון, החברה להגנת הטבע.
ספרות ילדים
איתן, ש', חרוזים, הוצאת ספרים, 1996.
ברגשטיין, פ', בוא אלי פרפר נחמד, בקבוץ המאוחד, תשנ"ב
שניר, מ' וטפר, י', אני וכל מיני חיות, הקבוץ המאוחד, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 1995.

הצומח בארץ ישראל
"עץ השדה"
נצא אל החצר, נסתכל על עצים ונקרא להם בשם. נעקוב אחר עצים אלה במהלך השנה ונבחין בשינויים החלים בהם. נצלם את הילדים ליד אחד העצים כמה פעמים במהלך השנה.
נצא אל הרחוב ונסתכל על עצים, נקרא להם בשם.
נצא לטיול מתוכנן לבקר את העץ (הרימון, הזית, התפוזים).
נבחין בחלקי העץ, נשיימם ונגע בהם (גזע, ענפים, עלים ואם רואים שורשים).
נבחין בצבעים השונים של חלקי העץ, ונשווה בין אותם חלקים בעצים שונים או בחלקים שונים של אותו עץ מבחינת צבע, עובי, גובה וכו'.
נתנסה בפעילויות יצירה מחלקי העץ שנשרו ממנו.
ניצור כלי מוזיקה עם חלקי העץ שנשרו ממנו וננגן יחד.
נאסוף את מה שנשר מהעץ בשקיות ונביא לגן. בגן נשחק בתיבת פעילות עם חלקי עצים שנשרו, נשחק בתיבת פעילות עם חפצים עשויים מעץ בצבע טבעי.
נשמע שיר וסיפור על עץ, נמחיש את הסיפור באמצעים שונים.
נרקוד כמו "עצים ברוח".
נתבונן באלבום עצי ארץ ישראל.
"פרי גני"
נבקר עץ פרי, נזהה את הפרי, נקטוף אותו ברשות או נאסוף פירות שנשרו.
נבקר בחנות פירות, נשים לב לפירות המסודרים, לצבעיהם, לסוגים השונים, נהנה מהיופי ומהריח. נתעד בצילום את הביקור בחנות הפירות.
נקנה מפירות הארץ ונביא לגן.
נשיים את הפירות, נבחין בצבעם, בחלקי הפרי (קליפה, פלחים, גרעינים), בסוגי הפרי (עסיסי, לח, יבש, אכילים).
נבחין בין פירות שאוכלים עם קליפה ובין פירות שמקלפים.
נקלף, נטעם, נריח, נמשש פירות. נברך את הברכות המתאימות על פרי העץ ותוצרתו.
נסחט מיצי פירות.
נבשל ונאפה.
נכין סלט פירות.
נתנסה בפעילות עם קליפות וזרעים (בהשגחה): השחלות, הדבקות וכו'.
נשחיל פירות סרק בבקבוקים שקופים ונשחק בהם.
נשחר עם פירות מפלסטיק בתיבות פעילות, בארגז גרוטאות ו / או בפינת משק בית.
נשחק במשחקים לימודיים על פירות (לוטו, זיכרון וכו').
נשחק עם כרטיסים ובהם תמונות, איורים או תצלומים של פירות (תיבת פעילות, אלבום וכו').
נשיר שירים על פירות נשחק בשירי משחק.
נשמע שיר וסיפור על פירות, נמחיש את הסיפור באמצעים שונים.
(ראו ערכה "לשחק וללמוד בגיל שלוש").

אדמה ואבנים
"אדמה אדמתי"
נחפור באדמה הלחה של הגינה בידיים או בכלי גינה.
נבחין באדמה הלחה והיבשה. נפורר רגבים, נתנסה בשולחן חול ובשולחן בוץ. ניצור "עוגיות" אדמה.
נשווה את האדמה לחול של ארגז החול ולסוגי אדמה נוספים שבסביבה (הצבע, המגע, הריח).
נמלא בקבוקים שקופים עם סוגי אדמה שונים ונציגם.
נזמן התנסויות: הטבעות עם כלים שונים, סינון האדמה עם מסננות, "אפיות" של עוגיות אדמה בתבניות.
נזמן כלים להתנסות: מברשות, רשתות, מקלות.
נתנסה ביצירה עם אדמה וחומרי טבע: ענפים, עלים, אבנים.
נתנסה בחומר. נזמן כלים להתנסות עם חומר.
נשתול שתיל באדמה של הגינה ונהדק את האדמה בידיים וברגליים בעדינות.
נשתמש בכלי גינה אגב שיום הכלים והפעולה שאנו מבצעים. לדוגמה: אנחנו מגרפים את האדמה במגרפה.
נתבונן באדמת העציצים בגן ובסביבה ונשתול שתילים בעציצים אישיים.
נשקה את העציץ במים ונשים לב לחלחול המים באדמה. נשים לב לפעולות שנעשות בטיפול בעציץ ובאדמה.
נסתכל בתמונות שבהן רואים סוגי אדמות שונים בארץ.

העשרה למחנכת
אגם, ר' ובאב, צ' הבעה ויצירה בחומרים, מדריך לגננת, (תשנ"ו). האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי.
האס, מ' (1995). תינוקות ופעוטים מתנסים במים, בחול ובחצר גרוטאות, אורנים.
האס, מ' (1995). פעוטים מתנסים בחומר, בגירי שעווה ובצבעי ידיים, אורנים.
לימוד, ד', (ערוכת), חצר הגן, מדריך לגננת (1995). משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, החינוך הקדם יסודי, מעלות.


הטיול הקטן

"צידה" לדרך - הנחיות לפני הטיול
הגננת תציין בקצרה כללי זהירות והתנהגות בטיול, במה יוכלו הילדים לגעת בטיול ובמה אסור לגעת, לקטוף או לקחת.

הגננת תגדיר לעצמה את מטרת הטיול או הסיור. מטרות אפשרויות:

הטיול כחוויה.
טיול להכרת מקום, אתר, דמות (למשל: סיור להכרת עץ הרימון בבית של סבתא, טיול בשדרת האקליפטוסים, ביקור אצל גננת ותיקה ביישוב).
סיור לסביבה הקרובה ואיסוף פריטים, כגון עלי שלכת, אבנים, חרובים. נכין כלים או שקיות לאיסוף.


כדאי לשתף את ההורים בחוויות מטיולי הגן. אפשר להזמינם להצטרף לטיולים עם ילדי הגן. ניתן להציע להורים פעילויות לטיולי משפחות או להזמינם להמליץ על פעילויות להורים אחרים. לצורך כך אפשר להוציא ידיעון להורים.


יום העצמאות - לקט פעילויות לשבוע החג

תמונות מספרות
המחנכת תכין מאגר כרטיסים ובהם תמונות (מנוילנות) של ילדי הגן עם משפחותיהם או של בני המשפחות או של חברים. נשחק עם הכרטיסים שנאספו לתיבת פעילות, נצמידם על לוח או שטיח, נזהה את המצולמים. בהמשך נשוחח על מי ומה צולם בתמונה, במה המצולמים עוסקים, באיזה אתר או אירוע הצטלמו.
נתבונן באלבומים שהכנו במהלך השנה ונשוחח על התמונות המופיעות בהם.
נצלם את ילדי הגן לבושים חולצה לבנה או בכחול לבן ובפעילות לקראת החג.
נתבונן בתפילה של חג העצמאות שצולמה בעבר בבית הכנסת ונעמוד על קישוט בית הכנסת, לבושם של המתפללים והחגיגיות במקום*.

תיבות פעילות
תיבת דגלים מחומרים ובגדלים שונים. ברמת מורכבות גבוהה יותר ניתן להוסיף תמונות של דגלים מונפים במקומות שונים ובאירועים שונים מתוך קטעי עיתונות ותמונות של ילדים מניפים דגלים.
תיבת כחול ולבן. נשחק בתיבה של חפצים בצבע לבן ובתיבה נוספת של חפצים בצבע כחול; נצרף את שתי התיבות (לבן וכחול), ונשחק בתיבה מצורפת זו.
תיבות עם גלויות של אתרים שביקרונו בהם.
תיבות עם גלויות של בעלי חיים, של צמחים ופרחי ארץ ישראל.

בואו נשחק
נשחק בתצרף (פאזל), לוטו ומשחק זיכרון.
על גבי הכרטיסים יופיעו, למשל: דגל, ילד או ילדה מניפים דגל, מנורה וענפי זית, דגלים מונפים במקומות שונים, דגלים בגדלים שונים, חלקי הדגל (מוט ויריעת הבד), מרכיבי הדגל (פסי תכלת, מגן דוד מלבן לבן).

גרוטאות
פעילות עם קופסת גרוטאות באזור משק הבית.
דוגמה לגרוטאות: משקפי שמש, כובעים, "קרם שיזוף", כובעים ופריטים של חיילים, "מאכלים" מפלסטיק לפיקניק ו"מנגל, סכו"ם, צלחות, כוסות, מפה, בקבוק קנקל, טלפון סלולרי וכו'. נזמן פריטים בכחול ובלבן להלבשת הבובות ונאפשר גם לילדים להתלבש.

מזכרות ישראליות
נבנה תערוכה מחפצים שנאספו בגן בשיתוף ההורים וששחקנו בהם במהלך השנה.

"כחול ולבן זה הצבע שלי"
נתנסה בהכנת דגלים בצביעה, בהדבקת מרכיבי הדגל, במריחת פלסטלינה על דגל מצוייר וכו'. נתנסה בחומרי יצירה מגוונים:

ציור בגירים: בגוונים שונים ובעוביים שונים על ניירות מסוגים שונים ובמרקמים שונים.
צביעה בגואש: בצבע כחול בגוונים שונים, במברשות שונות (מברשת צבעים, מברשות קצף, מברשת שיניים, מברשות דקות ועבות), עם מגללת צבעים, עם ספוגים שונים, על משטחים שונים וניירות בגדלים שונים, במרקמים שונים, על השולחן, על הרצפה, על הלוח, על קופסאות קרטון, על יריעות פלסטיק, על מראות, על לוח שקוף מחומר לא שביר.
צבעי ידיים: ערבוב הצבעים בכף היד, בגב היד, בכריות האצבעות וכו'. הטבעה באמצעות חומרים שונים וטפטוף בצבעים.
הדבקה: ניירות כחולים על ניירות לבנים ולהפך, הדבקת גופים תלת ממדיים כמו: בדים, נוצות, חול צבוע.
כיור בפלסטלינה או בברבצק: בכחול לבן, בגוונים של כחול. נתנסה בכיור ובהשטחת הפלסטלינה על משטחים כמו נייר קרטון, מכסים גדולים של כלים מפלסטיק, שאריות פורמייקה ועוד.
ניירות מסוגים שונים בצבעי כחול לבן: נקרע, נמעך, נעיף, נקפל, נתלה.
נצבע חולצות או כובעים לבנים וכחולים בצבעי בד כחולים ולבנים. אפשר לשתף את ההורים בפעילות, את החולצות והכובעים ניתן לילדים, כמזכרת לשנת היובל.
נקשט ברכות והזמנות לטקס יום העצמאות.


"לשיר זה כמו להיות…"
נשיר וננוע עם אבזרים (דגלים, מטפחות כחול ולבן, ניירות) בליווי נגינה.
ננגן בכלי נגינה שירים כגון "ארץ זבת חלב ודבש" ועוד.
ניצור שירון עם השירים של החג. נאייר את השירון באיורים ובתצלומים מתאימים.
נשחק בתיבת פעילות של כרטיסים שעליהם כתובים ומאוירים השירים.

"ערוץ הילדים"
נצפה בתכניות טלוויזיה או בקלטות וידאו מתאימות לקראת חגיגות יום העצמאות.

הכנות לטקס
נקשט את הגן: נכין שלט ("ברוכים הבאים"), נתלה שרשראות ודגלונים בכחול ולבן.
במקום מרכזי בגן נציג דגל ישראל, צילום או איור שבו ילדים מניפים דגל, תמונתם של נשיא המדינה וראש הממשלה וסמל המדינה.
נערוך שולחן חגיגי עם מפה לבנה, כלים בכחול ובלבן.
נסדר פרחים חגיגיים באגרטל, פירות הארץ בקערה, וממתקים בצבע כחול ולבן (מרשמלו, סוכריות ועוד).
נלמד את התפילה לשלום המדינה.


יום העצמאות - טקס ופעילות עם הורים

טקס
הילדים יגיעו לבושים בחולצות לבנות או בחולצות שקישטו בגן.
נניף את הדגל.
נתפלל תפילה עם שלום המדינה
נשמע שיר דקלום ליום העצמאות (עם עזרי המחשה) למשל: "כל הארץ דגלים" מאת רפאל ספורטה או "דגל כחול לבן", "דגל לי קטן".
נתנסה בהבעה בתנועה או בריקוד עם ההורים (עם אבזרים בכחול - לבן, כגון מטפחות, דגלים, נייר קרפ, פרחים).
הגננת תספר בקצרה על התנסויות ילדי הגן בקשר ליום העצמאות.
ההורים והמחנכות ישירו את ההמנון "התקווה" בעמידה בסיום הטקס.

"מסיבת גן"
שירי ארץ ישראל ישמעו ברקע.
הורים יכינו מאכלים אופיינים למשפחות בארץ ישראל (פלאפל, פיתות, חומוס, טחינה, סלט). נשיר את שירי החג שלמדנו (מספר השירים בהתאם לגיל הילדים).

נזמין את ההורים לעיין בתמונות באלבומים ובתערוכות של תוצרים של פעילויות הילדים. נתכבד במאכלים ישראליים שהביאו ההורים או שהכנו עם הילדים ונברך את הברכות המתאימות*.

נציע מגוון פעילויות על פי תחנות:

נתנסה בחומרי יצירה בכחול ולבן (צבעי גואש, טושים, פלסטלינה, צבעי אצבעות).
נקשט את הגן והחצר (ניירות כחול לבן, שרשראות, פרחים, צמחים), שלט (ברוכים הבאים).
נכין מאכלים ארץ ישראליים ונסדר אותם על השולחן חגיגי.
נכין עזרי המחשה לשיר, שיר משחק או סיפור (אפשר לקחת הביתה או להציג לילדים).
נגזור, נדביק ונניילן תמונות מתוך עיתונים, צבעונים, פרסומות וכו', ונכין כרטיסים. דוגמה לנושאים: "מתוצרת הארץ", משפחות בארץ ישראל, ילדים ישראלים, החי והצומח בארץ ישראל.
ניצור תלבושות בכחול לבן מחומרים שונים (בדים, ניירות, נוצות, חרוזים) ואבזרי לבוש (כובעים, חגורות, שרשראות וכדומה).
נתכנן משחקים עם אבזרים בכחול - לבן: עם בלונים או זריקת כדורים (כחולים ולבנים) אל תוך דלי / קופסה.
נצלם הורים וילדים בפעילות, נצלם את המשפחות.


ספרות ילדים
ברוך, מ', גן שלנו, אני ואתם, עם עובד, 1986.
גרדוש, ד' ואליגון, ת', 100 שירים ראשונים, כנר, 1981.
נאור, ל', "חגיגת יום העצמאות" גן שלנו חג שמח, עם עובד, 1988

קלטות שמע
גורלי - טוראל, ט', (1987). חמ"ל - חינוך מוסיקלי לפעוטות, יקינטון.
כהנוביץ, צ', ממש יום טוב, אקו"ם
סביר, א', "דגל ברוח", חגיגן ב', קלטת שמע.

קלטות וידאו
קלטות של הטלוויזיה החינוכית: "פרפר נחמד", "קוראים לי קשקשתא", "הבית של פיסטוק".

כרזות וחומרי לימוד
סקילי, ע', ערכות תצלומי טבע.
מרכז ההסברה
קרן קיימת לישראל
משרד הבריאות

העשרה למחנכת
ברק, ב' (1997). בחן ובהתמדה, ברוריה ברק, גדרה
האס, מ' גביש, צ' (1995). תינוקות ופעוטים מתנסים בארגז גרוטאות ובתיבות פעילות, אורנים.
יובל לישראל, מדריך לגננת, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט, המנהל הפדגוגי, החינוך הקדם סיודי, מעלות.
כהן, ל' (1992) חג וחגיגה בפעוטון, שרה בץ.
לוין, ג' (תשנ"ד). לעבוד עם פעוטות, הדיונון.
פינס, מ', מגדל, פ' (1990). התנסות בחומרי יצירה, תוכני פעילות לגיל הרך, החברה למתנ"סים, שנרב, ר' (תשמ"ט). החד ומועד לטף, דפוס הלוים, פסגות.

מקורות:
לכבוד שנת היובל לקט הצעות לפעילויות לילדים בני שנתיים-שלוש
משרד החינוך והתרבות, האגף לחינוך קדם יסודי, האגף לתוכניות לימודים, אסתר ברוקס.

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  25/04/2015