education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
המבחן ב"מאה מושגים" התשס"ח לכיתה ט'
 

תחום דעת

המועד החדש* של המבחן

כיתות נבחנות

הערות

 

מבחן ב"מאה מושגים"

 

יום שני, 5 מאי 2008  ל' ניסן ה'תשס"ח

 

* המבחן נדחה מחודש מרץ מידע נוסף בנושא

ט'

ישתתפו במבחן השנה רק תלמידי כיתות ט' בחטיבות הביניים שלא השתתפו בבחינה זו  בתשס"ז

  

התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 חוזר מנכ"ל סח/3(א) סעיף 4.1-3 התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים (המיצ"ב/"מאה מושגים"/מבחני החמ"ד) בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים

הערות

  • מבחן המיצ"ב ב-"100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה" מיועד, לתלמידי כיתה ט' בחטיבות הביניים, ויתקיים בשלושת המגזרים: היהודי, הערבי והדרוזי.

           רשימת בתי הספר הנבחנים בשנה"ל התשס"ח

 

  • המבחן מתבסס על התכנית  "100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה" לחטיבות הביניים, שהוגדרה ופורסמה על-ידי משרד החינוך (להסבר לגבי התכנית ופירוט המושגים, ראה האתר של המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר).  

 

  •  המבחן למגזרים היהודי והדרוזי יעסוק במושגים בשלושת הנושאים: מורשת, ציונות ודמוקרטיה.

 

  • המבחן למגזר הערבי / בדואי יכלול שאלות העוסקות בפרק הדמוקרטיה בלבד.

 

  • לתשומת לב!   אין לקבוע פעילות חוץ בית-ספרית לתלמידי הכיתות הנבחנות במועדי הבחינות הנ"ל (כולל כיתות הנבחנות במבחני המיצ"ב הפנימי).

  

למידע נוסף

קישור לאתר מטה שנהר וקרמניצר

 

למבחנים משנים עברו - ראה מבחני מדף למורה במורשת בציונות ובדמוקרטיה

 

קישור למאגרי משימות באתר ראמ"ה הכולל מאגר במקצוע: מולדת, חברה ואזרחות

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/07/2008    

עדכוני rss