שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
ריכוז
 
 
 מכתב המנכ"ל לקראת הטמעת תכנית כישורי חיים בבתי הספר, 2007
 כישורי חיים
 כישורי חיים - מדיניות
 מכתב שרת החינוך תשס"ט
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/07/2015