שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
נהלים להתאמות בבחינות בגרות לשנת הלימודים תשס"ז
 

הודעות ושינויים | לו"ז | הבהרות ותזכורות | נספחים | להורדת הקובץ המלא

 כתובות ועדות ההתאמה המחוזיות | נהלים להתאמות - תשס"ו

 

לכבוד

מנהלי בתי"ס על- יסודיים

           

נהלים להתאמות בבחינות בגרות לשנת הלימודים  תשס"ז

שינויים, גם כשהם רצויים ונחוצים  - אינם קלים לביצוע. אף על פי כן, מעדויות  המתקבלות  מבתי ספר וממכלול הדיווחים והמסמכים המגיעים אלינו ולוועדות ההתאמה המחוזיות, בולט השינוי החיובי שחל בבתי הספר ביחס לתלמידים ליקויי הלמידה. שינוי הבא לביטוי בהתמקצעות הולכת וגוברת של צוותי המורים שמפירותיה  נהנים גם כלל התלמידים.  אחד השינויים לו אנו עדים הוא מיסוד וביסוס הטיפול בתהליך מתן המלצות להתאמות בבחינות בגרות ברמה 3.

עתה, כשהטיפול בהתאמות ברמה 3 התבסס, אנו מבקשים להדגיש את הצורך בהקמתן ובהתמקצעותן של ועדות בית ספריות שהנן  ציר מרכזי בתהליך האיתור של תלמידים לקויי למידה והטיפול הכולל בהם, ובכלל זה דיון בבקשות להתאמות בבחינות בגרות ברמות 1 ו-2.   קווים מנחים לדיון בהתאמות ברמה 1  ו-2 פורסמו בחוזר  גף ליקויי למידה "נהלים להתאמות בבחינות בגרות לשנת הלימודים תשס"ו",   (נספח 16) .  

אנו נכונים לסייע בידכם לביסוסו של מהלך זה וכמו כן אנו מבקשים ליידע אתכם כי  השנה נפעיל תהליכי בקרה  לבדיקת נהלי הדיון בבקשות להתאמות ברמה 1 ו-2 ואופן קבלת ההחלטות בדיונים אלה. 

 

השנה אנו מתחילים  להסתייע בשירותי "הרשת המנהלית" ומקווים שהדבר יקל על כולם. בעתיד נרחיב את השימוש בה גם לצורך משלוח הבקשות מבתי הספר לוועדות ההתאמה המחוזיות.

נודיע על כך בעוד מועד באמצעות תיבות הדואר האלקטרוניות שלכם ופרסום באתרים :

"מנהלת מנב"ס וקישורים"   www.education.gov.il/manbas

"פורטל עובדי הוראה"               www.education.gov.il/horaa    

"אתר שפ"י"                                www.education.gov.il/shefi

אנא עקבו אחר ההודעות המתפרסמות.

החוזר המונח לפניכם יהיה תקף לכל מועדי הבחינות בשנה"ל תשס"ז – גם הוא יתפרסם באותם האתרים.  

 

ברצוני להודות לכם על שיתוף הפעולה ועל העשייה המבורכת.

 

בברכת שנה טובה,

ד"ר חיה לשם

מפקחת בגף ליקויי למידה, אחראית על ועדות התאמה

 

הודעות ושינויים

 • ועדת ערעורים עליונה:

  החל משנה"ל תשס"ז יחול שינוי בקביעת המועד להגשת ערעור לוועדת ערעורים עליונה.

  לוועדת ערעורים עליונה ניתן לערער בתוך 15 יום מתאריך מכתב התשובה  של ועדת  ההתאמות המחוזית.

 • התאמות לבחינות בגרות במקצוע "הבעה עברית":

  בשונה ממקצועות בהם השפה הנה אמצעי לביטוי הידע הרי שבמקצוע "הבעה עברית" (לשון, הבנה והבעה) – השפה אינה אמצעי כי אם המהות הנלמדת והנבדקת של המקצוע. לכן  הליך האישור להתאמות במקצוע זה שונה ממקצועות אחרים ומחייב הקפדה רבה.
    

  א. בקשות להתאמות ברמה 3  (מבחנים מותאמים) יופנו לועדת התאמות מחוזית כפי שהיה נהוג גם בעבר.

  לא ניתן לבקש התאמות של הקראה והכתבה לבוחן ניטרלי למבחנים מותאמים (ראה הסבר מפורט בחוזר מפמ"ר ללשון  "חוזר מיוחד תשס"ז/1, "התאמות לתלמידים לקויי למידה במקצוע ראשי "הבעה עברית (לשון, הבנה והבעה – עדכונים והבהרות לתשס"ז , המופיע באתר לשונט: http://learn.shunit.k12il.shunit/lashon    וכן באתר מפמ"ר לשון עברית (כניסה דרך או"ח). 

  במקרים חריגים ביותר רשאי בית ספר לפנות בבקשה לאישורן של התאמות אלה  במבחנים מותאמים לועדת ההתאמות המחוזית. בקשה זו תוגש כחלק מהבקשה של התלמיד ותלווה בהנמקות ברורות ומפורטות מאוד להצדקת הבקשה החריגה. 

  שימו לב, טרם קבלת התשובות מוועדת ההתאמות המחוזית יש להמשיך לפעול על פי ההנחיות שהופיעו בחוזר  "נהלים להתאמות בבחינות בגרות לשנת הלימודים תשס"ו", גף ליקויי למידה עמ'- 9-10). 

  ב. התאמות ברמה 2 : התאמה של "הקראה"  והתאמה של "הכתבה לבוחן ניטרלי ניתנות למבחנים רגילים בלבד ובאשרור הפיקוח על הוראת העברית. 

   הבקשות יידונו בוועדה הבית ספרית על פי המפורט ב"חוזר מפמ"ר "הבעה עברית" (חוזר מיוחד תשס"ז1),  בהסתמך על המסמכים המפורטים באותו חוזר (עמ' 3). 

  במועד חורף, את בקשות האשרור להתאמות שאושרו על ידי בית הספר יש לשלוח  במרוכז למפמ"ר להבעה העברית עד  יום רביעי, כ"ד חשון, 15 בנובמבר 2006

  במועד קיץ – עד חופשת פסח 
  ג. התאמות ברמה 1: התעלמות משגיאות כתיב; הגדלת שאלון הבחינה; תוספת זמן; שעתוק
  התאמות אלה הן בסמכות הועדה הבית ספרית. הדיון יתבסס על המסמכים המפורטים  ב"חוזר מפמ"ר "הבעה עברית" (חוזר מיוחד תשס"ז1), ( עמ' 3).


 • התאמות לבחינות בגרות במקצוע "אנגלית": 

  א. תלמידים שקיבלו אישור להתאמה ברמה 2 של "השמעת שאלות הבחינה מקלטת" וכן תלמידים אשר קיבלו התאמה ברמה 3 של "בחינה בעל פה" רשאים להיבחן אך ורק בשאלון בחינה בגרסה א'.

  תלמידים שאושרו להן התאמות אחרות יבחנו בכל אחת משתי הגרסאות.

   

  ב. כזכור ההתאמות "שעתוק" ו"הכתבה  לבוחן ניטרלי" בוטלו בשנה שעברה. במקום התאמות אלה תלמידים רשאים לבקש התאמה של "הקלטת תשובות לקלטת".

   במקרים חריגים ביותר בהן קיימת סיבה מהותית המונעת מתלמיד להשתמש ברשמקול אפשר לפנות למפמ"ר אנגלית, לקבלת אישור מיוחד להתאמה זו.

  במועד חורף - את בקשות בית הספר יש לשלוח  במרוכז למפמ"ר עד  יום רביעי, כ"ד חשון,15 בנובמבר 2006.

  במועד קיץ – עד חופשת פסח

   

  ג. בגלל קשיי תפעול של התלמידים, אין לאשר בו זמנית את שתי ההתאמות הבאות:

  "השמעת שאלון מקלטת" ו"הקלטת תשובות לקלטת", ובמקום "השמעת שאלון מקלטת" יש להמליץ על "הקראה על ידי בוחן נטרלי". 

   

  ד. הנחיות מפורטות  של מפמ"ר אנגלית בנושא ההתאמות בבחינות לתלמידים ליקויי למידה יפורסמו לקראת סוף החודש באתר מפמ"ר אנגלית: www.anglit.net

 

לו"ז

 • מועדי הגשה לוועדת ההתאמות המחוזית:

  למועד חורף תשס"ז  - המועד האחרון להגעת הבקשות לוועדת ההתאמות המחוזית הנו יום שלישי,  ג' במרחשון  תשס"ז, 25 לאוקטובר 2006.

  המועד האחרון למשלוח תשובות מוועדת ההתאמות המחוזית לבתי ספר הנו יום חמישי, ב' כסלו,

  תשס"ז, 23 בנובמבר 2006.

  למועד קיץ תשס"ז   -  המועד האחרון להגעת הבקשות לוועדת ההתאמות המחוזית הנו יום ראשון, י"ז בטבת תשס"ז,  7 בינואר  2007 

  המועד האחרון למשלוח תשובות מוועדת ההתאמות המחוזית לבתי ספר הנו יום רביעי, י"ז אדר,  7 במרץ 2007.

   

  נציין שוב כי:

  בקשות שתגענה לאחר התאריך הנקוב לעיל – לא יובאו לדיון בוועדת ההתאמות המחוזית.   כמו כן נזכיר כי  כל הפניות לוועדות ההתאמה המחוזיות הנן באמצעות בית הספר בלבד.

 • מועדי דיווח לאגף הבחינות:

   אגף הבחינות פירסם חוזר "בחינות בגרות – מועד חורף תשס"ז (2007)" המבהיר  את דרכי הדיווח על ההתאמות לאגף הבחינות ( נספח 1  בחוזר בחינות בגרות – מועד חורף תשס"ז ( 2007 )  סעיף 8, עמודים  6-9). 

  א. עבור בתי ספר שידווחו לאגף הבחינות באמצעות תוכנת מנב"ס מתאימה:

  המועד האחרון לדיווח על התאמות  ברמה 1  ו- 2 שאושרו  על ידי הוועדה הבית ספרית הנו יום חמישי, ט' כסלו תשס"ז, 31 בנובמבר 2006 . באותו מועד יש לדווח לאגף הבחינות על הבקשות להתאמות ברמה 3 שנשלחו לוועדות ההתאמה המחוזיות.  העדכון של החלטות ועדות ההתאמה המחוזיות  לתוך מערכת המנב"ס יעשה בדו"ח  משוב שיישלח לבית הספר באמצעות ה"משלוחית" ברשת "קישורים".

  ב.  עבור בתי ספר שידווחו למרב"ד באמצעות טפסים ידניים:

  המועד האחרון לדיווח התאמות  ברמה 1  ו- 2 שאושרו  על ידי הוועדה הבית ספרית הנו יום חמישי, ט' כסלו תשס"ז, 31 בנובמבר 2006.  אין לדווח על בקשות ברמה 3 שהוגשו לדיון בוועדת ההתאמות המחוזית. עם התקבל  התשובות מוועדת ההתאמות המחוזית – בית ספר ידווח עליהן  בטופס 9539 ב'.

 • מועדי הגשת ערעורים

   כאמור : חל שינוי בקביעת המועד להגשת ערעור לוועדת ערעורים עליונה. לוועדת ערעורים עליונה אפשר לערער בתוך 15 יום מתאריך מכתב התשובה של הוועדה שדנה בבקשה, ובכלל זה ועדת ההתאמות המחוזית.

הבהרות ותזכורות

 • התאמות במקצועות השונים
  כפי שידוע,  ההתאמות בבחינות הן נקודת מפגש הלוקחת בחשבון  שני גורמים- את תפקודו של הנבחן ואת המהות הנבדקת בבחינה במקצוע מסוים. מסגרת ודרישות המקצוע מחייבות, לעיתים, שינוי מהנהלים המקובלים. לכן, לא בכל המקצועות קיימות כל ההתאמות. בכל מקצוע ניתן לבדוק את ההתאמות הניתנות בו באתרי המפמ"רים במזכירות הפדגוגית בכתובת:    www.education.gov.il

 

 • אבחונים

  מאבחן הממליץ על התאמות במקצועות אנגלית ומתמטיקה  חייב לאזכר באבחון את הממצאים הרלוונטיים למקצועות הנ"ל שעליהם הוא מבסס את ההמלצה להתאמה באותו מקצוע.

  דף למאבחן מפרט את ההנחיות הכלליות לאבחון  (ראה נספח 6).

 • דיווחי מורים

  א. כפי שנאמר לא אחת, דיווחים מפורטים של  מורים מסייעים בצורה משמעותית לגיבוש ההחלטות על טיב ההתאמות הנדרשות לתלמידים, ראה  נספחים (9,  10, 11, 12 ) ופרק 5 ב "נהלים להתאמות בבחינות בגרות לשנת הלימודים תשס"ו", גף ליקויי למידה.

  ב. את הדיווחים  במקצועות הבעה עברית (נספח  11),  מתמטיקה (נספח 10) ואנגלית  (נספח 9) יש למלא בשאלוני הדיווח היעודיים למקצועות אלה .

  במקצועות  האחרים על פי ההנחיות  המופיעות בחוזר (נספח 12).

  ג. כאשר ציוניו של התלמיד ניתנו על בסיס התאמות – יש לציין זאת במפורש ולתאר את ההתאמות שניתנו. ללא דיווח חד משעי בנושא זה, ייחשבו כל הציונים המדווחים בתעודה ובמבחנים כאילו ניתנו ללא התאמות כלשהן.

 • עבודות ומבחנים של התלמיד

  יש להגיש את המבחנים /עבודות של התלמיד בליווי

  שאלות המבחן/העבודה

  הערות המורה.

  בלעדיהם קשה  להעריך את תוצריו של התלמיד. 

נספחים

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/03/2016