education - חינוך שירות לאומי
 
 
   
 
 
 
 
 
 
אודות השירות הלאומי
 

סרטון וידיאו

 

 

  • השירות הלאומי – מסגרת המאפשרת לכל מי שקיבל פטור משירות צבאי, להתנדב לשירות המשלב תרומה ממלכתית עם מידה יתרה של חופש ומרחב לביטוי אישי.
    המסגרת מאפשרת לשרת את המדינה והחברה בלי כפייה ובנאמנות מלאה.
    לכל מתנדב/ת יש אפשרות לבחור במגוון רב של מסלולים ותחומי שירות.
    מסגרת השירות הלאומי מעניקה זכויות מרובות כולל זכויות המוענקות ע"י המדינה לחיילים משוחררים בהתאם לחוק.

 

  • האגף לשירות לאומי במשרד החינוך, באמצעות הגופים המוכרים להפעלת בנות השירות, מסייע בכוח אדם למשימות שונות במערכת החינוך עם אפשרות למשימות נוספות ומשלימות בשעות הצהריים במסגרת הקהילה.

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  29/05/2016  

עדכוני rss