education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מסגרות מאושרות להתמחות
 

רשימת מסגרות העסקה תוספתיות  מאושרות להתמחות

קול קורא למסגרות תוספתיות להתמחות תש"פההתמחות בהוראה היא עבודה בהעסקה ישירה ובשעות הוראה תקניות על ידי משרד החינוך או על ידי בעלויות בחינוך העל יסודי או במוכש"ר. מאושרת גם התמחות בבתי הספר שבפיקוח משרד העבודה ובמסגרת העסקה במסגרת היל"ה, כאשר יש לפחות 10 תלמידים בקבוצה.


המסגרות המפורטות בהמשך אושרו כמסגרות  להעסקת מורים מתמחים בשעות תוספתית שאינן שעות תקן רשמיות , כיוון שעמדו בתנאי הסף שנדרשו על ידי המשרד. (מורה  המועסק במסגרת תוספתית, אינו עובד של משרד החינוך). 

יש לציין כי החונך למתמחה - בכל מקרה לא יכול להיות מועסק על ידי מסגרת תוספתית אלא מועסק בשעות תקניות בלבד, המדווחות למשרד.
הערה: הפיקוח המוכש״ר והמוסדות העל יסודיים רשאים כמובן להעסיק מתמחים, אך חובה לדווח עליהם למשרד החינוך, כיתר עובדי ההוראה.


החל משנה זו, הסטאז' בקונסרבטוריונים אינו מוכר להתמחות.


רשימת הגופים שאושרו להם מסגרות התוספתיות המאושרות במגזר היהודי תשע"ט :

 


אגודה חינוכית מסורתית
אדמה חינוך תרבות ואמנות
אהל שילה בנים
אומץ מפעלים חינוכיים
אור אבנר
אורות יצחק
אורות ערכים תורה ומסורת-רוח יהודית
אל עמי- אל עצמי

עמותת אורות עציון
בית החינוך אדם
בית ספר חורב
דרך האבות
הגר חינוך יהודי ערבי לשוויון
החוויה היהודית
העמותה לקידום החינוך בגולן
העמותה לקידום החינוך בגוש עציון
העמותה לקידום החינוך בעלי
יד אליעזר
יד ביד- מרכז לחינוך יהודי ערבי בישראל
יובל חינוך

יעול שכיר מחקר ופיתוח
מועצה מקומית "שדה יואב"
מועצה מקומית שוהם
מניפה
מרחביה אגודה לקידום החינוך התורני
עמותת אורות עציון
עמותת אח"י
עמותת בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
עמותת בני חורין
צביה רשת חינוך תורנית
קיבוץ סאסה
קרן אל אור
קרן חינוך עפרה
קרן חרו"ת- חברה, רווחה
ראשית
רנה קאסן

 

רשימת הגופים שאושרו להם מסגרות התוספתיות המאושרות במגזר הערבי תשע"ט:מ.מ. ערערה
מ.מ. כפר כנא
מ.מ. גוליס
מ.מ. משהד
מ.מ. דיר אלאסד
מ.מ. כפר מנדא
מ.מ. כאבול
מ.מ. מזרעה
מ.מ. בענה
מ.מ. אבו סנאן
מ.מ. עראבה
מ.מ. כוכב
מ.מ. דבוריה
מ.מ. כפר ברא
מ.מ. טורעאן
מ.מ. כפר יאסיף
מ.מ. כפר כמא
עיריית טמרה

עיריית נצרת

קיו סקול
קיטו מרום הדרכה טכנולית בע"מ

 

קדם יסודי:


גני ילדים המוכרים על ידי משרדנו, יש להם סמל מוסד מוכר, משלמים שכר כדין ועומדים בכל כללי ההתמחות – הם המסגרות המאושרות להתמחות בגני ילדים

סיפור על במה

בית מיח"א

 


למידע נוסף ניתן לפנות לרכז הסטאז

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/03/2019