education - חינוך אגף שפות עברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פיתוח התכנית
 

התכנית פותחה בוועדה שמונתה על ידי מר משה אילן, מנהל האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים (עד שנת תשס"א) ופורסמה באייר תשס"ג – מאי 2003.

 

חברי ועדת תכנית:

פרופ' שושנה בלום-קולקה, יושבת ראש הוועדה, האוניברסיטה העברית בירושלים

רחל גרבר, מרכזת הוועדה, מפקחת תחום חינוך לשוני, האגף לת"ל, משרד החינוך התרבות והספורט

בת-ציון אהרוני, חינוך לשוני, ממ"ד, האגף לת"ל, משרד החינוך התרבות והספורט

ד"ר עמנואל אלון, מכללת בית ברל

בלהה ארצי, האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך התרבות והספורט

נורית בן מנחם-גראוס, מפקחת בחמ"ד, משרד החינוך התרבות והספורט

ד"ר מירי ברוך, האוניברסיטה העברית ומכללת לוינסקי לחינוך

עירית השכל-שחם, מ"מ מפקחת מרכזת על הוראת העברית (בתשס"ב), משרד החינוך התרבות והספורט

חנה ויסוקר, מפקחת, משרד החינוך התרבות והספורט

ד"ר אילנה זילר, מנהלת האגף לחינוך יסודי (עד תשס"א)

תרצה יהודה, מחנכת בבית הספר בית אל-בנים ומדריכה לחינוך לשוני בחמ"ד

ד"ר נילי לוי, מפקחת מרכזת על הוראת הספרות בחינוך הממלכתי, משרד החינוך התרבות והספורט

נעמי לימור, מט"ח

יהודית מרום, חינוך לשוני ומפקחת תחום תקשורת המונים, האגף לת"ל, משרד החינוך התרבות והספורט

אנה סנדבנק, מל"ל – מכללת בית ברל

לאה פטרון, מפקחת, משרד החינוך התרבות והספורט

ד"ר מיכל צלרמאיר, מכללת לוינסקי לחינוך

אסתר קולומבוס, מפקחת מרכזת על הוראת הספרות ממ"ד, משרד החינוך התרבות והספורט

ד"ר דורית רביד, אוניברסיטת תל אביב

שרה רויטר, מנהלת האגף לחינוך יסודי (מתשס"א), משרד החינוך התרבות והספורט

חדווה רון, מפקחת בחמ"ד, משרד החינוך התרבות והספורט

מזל שיניאק, מפקחת מרכזת על הוראת העברית, משרד החינוך התרבות והספורט

פרופ' יצחק שלזינגר, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר גיסי שריג, מכללת סמינר הקיבוצים

 

צוות הכתיבה:

פרופ' שושנה בלום-קולקה, יו"ר, האוניברסיטה העברית בירושלים

רחל גרבר, מרכזת, מפקחת תחום חינוך לשוני, האגף לת"ל, משרד החינוך התרבות והספורט

יהודית מרום, חינוך לשוני ומפקחת תחום תקשורת המונים, האגף לת"ל, משרד החינוך התרבות והספורט

בת-ציון אהרוני, חינוך לשוני, ממ"ד, האגף לת"ל, משרד החינוך התרבות והספורט

 

השתתפו בחיבור "ההישגים הנדרשים":

חברות האגף לחינוך יסודי: אתי בוקשפן, נורית בן מנחם-גראוס, מירה גלעד, דליה הלוי, דינה וולף, אילנה מסט, תמנה שחר, נדיה שריקי

 

חברות באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים: רחל גרבר, יהודית מרום, ד"ר פנינה שירב

ד"ר נילי לוי, מפקחת מרכזת על הוראת הספרות בחינוך הממלכתי, משרד החינוך התרבות והספורט

מזל שיניאק, מפקחת מרכזת על הוראת העברית, משרד החינוך התרבות והספורט

עירית השכל-שחם, מ"מ מפקחת מרכזת על הוראת העברית (בתשס"ב), משרד החינוך התרבות והספורט

איילה זהבי, מדריכה, מחוז צפון, משרד החינוך התרבות והספורט

 

חברי הוועדה שסייעו בכתיבה:

ד"ר עמנואל אלון

נעמי לימור

אנה סנדבנק

ד"ר דורית רביד

ד"ר גיסי שריג

 

ייעוץ מדעי:

ד"ר רינה בן-שחר, אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים

פרופ' רפאל ניר, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר נורית פלד-אלחנן, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר ישראל רוזנסון, מכללת אפרתה ומכללת הרצוג

 

קראו והעירו:

דורית באלין, מפקחת מרכזת על הוראת תקשורת וקולנוע

תמר שילה, מפקחת מרכזת על הוראת המקרא (עד תשס"ג)

רותי בורשטיין, המכללה  לחינוך ע"ש דוד ילין

אתי ברונר, מדריכה, מחוז ירושלים והמכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

אתי אורלובסקי, מדריכה, מחוז מרכז, משרד החינוך התרבות והספורט

נורית שאשא, מורה ומדריכה, מנח"י, משרד החינוך התרבות והספורט

 

חברים באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים: נאוה סגן – מנהלת האגף, משה אילן – מנהל האגף עד תשס"א,  צופיה יועד – סגנית מנהלת האגף, מינה הוכברג, סימה חרוב, ארנונה פייקס, נירה פרדקין, שרית רביד, ד"ר יהושע רוזנברג, ד"ר פנינה שירב

 

חברות באגף לחינוך יסודי: לאה אחי-מרים, אתי בוקשפן, דינה וולף, דליה הלוי, אילנה מסט, תמנה שחר, נדיה שריקי

 

קראו, העירו ואישרו:

חברי ועדת המקצוע להוראת הלשון בראשותה של פרופ' אורה שורצולד

חברי ועדת  המקצוע להוראת הספרות בראשותה של פרופ' זיוה בן-פורת

עריכה לשונית:

ליאורה הרציג, דרורה ועדיה

 

תודתנו לכל המורים והמדריכים ברחבי הארץ שהיו שותפים לתהליך כתיבתה של התכנית.

 

 

פיתוח הגרסה המתוקשבת של התכנית

הגרסה המתוקשבת של התכנית פותחה ביוזמת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

תכנון ופיתוח: רחל גרבר

הפקה וליווי: הגר זמר, נעמי זמירי, אפרת דורות, שלי אהרון

איורים: יוסי אבולעפיה (מתוך "חלונות א")

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017