education - חינוך אגף שפות עברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
רשימות של כלל יצירות הליבה - המעגל הראשון
 
 

בטבלה המצ"ב אפשר למצוא את כלל היצירות שבמעגל הליבה, לכל הכיתות:

word  לרשימת כל יצירות הליבה

 

הערה:

ברשימות הנפרדות לכל שכבת גיל שובצו, לצד חלק מן היצירות, קישורים למדריכים למורה, לסרטונים של הטלוויזיה החינוכית ולחומרי עזר נוספים.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017