education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פרשנות והיסק
תשובון: מי שמלכלך - שינקה
 

סוג הטקסט: טקסט רציף; טיעון.

 

שאלה 1

היסק (ברמה נמוכה) או איתור מידע

הסיבות ללכלוך השורר בחופים: (א) מחסור בפחי אשפה; (ב) שקיות ניילון המכילות אשפה אינן עמידות ותכולתן מתפזרת; (ב) השארת פסולת פזורה בשטח בידי המטיילים (בפסקה הרביעית מוסבר שהדבר נובע מעצלות והיעדר נימוס מצד המטיילים).

הערה: בטקסט לא מוזכרת המילה 'סיבות'. על התלמיד לאתר שלוש סיבות – המרוכזות בפסקה השלישית – ולארגנן במבנה של  נקודות.

שאלה 2

היסק (ברמה נמוכה)

הכותבת מאשימה בעיקר את (ג) המבוגרים המבקרים בשמורות.

הערה: המידע הרלוונטי לתשובה מרוכז בפסקות הראשונות.

שאלה 3

א - פרשנות והיסק; ב - היסק (ברמה נמוכה)

א. דרכי הפעולה הפחות מוצלחות: (א) מבצעים של מתנדבים לאיסוף האשפה; (ב) הפעלת פקחים שיטילו קנסות. בדרך הראשונה לא מונעים בכלל את פיזור האשפה, ובמידה מסוימת אף נותנים לכך לגיטימציה; בדרך השנייה לא מונעים במישרין את פיזור האשפה אלא מנסים להרתיע ממעשה זה בדרך של ענישה.

הערה: המסקנה שהדרכים שנמנו לעיל אינן מוצלחות נובעת מן המשפט (בראש הפסקה השביעית): "אבל זה רק פתרון לטווח קצר. הפתרון האמיתי הוא...".

ב. הכותרת מפורשת ומובהרת בפסקה האחרונה. הכותבת מסבירה שאם תתקבל הנורמה שלפיה "מי שמלכלך – ינקה" ילמדו המטיילים, המלכלכים, שלא ללכלך. בפסקה היא אף מביאה דוגמאות לנורמה זו מגן הילדים ומבית הספר.

שאלה 4

פרשנות או הערכה של המבנה (ברמה נמוכה-בינונית)

מבנה הטקסט הוא (ב) בעיה ופתרון.

הערה: המילה פתרון כתובה במפורש (בראשית הפסקה השביעית) ומקלה על זיהוי המבנה.

שאלה 5

א - היסק או איתור מידע (ברמה נמוכה-בינונית); ב - הערכה של הלשון (ברמה גבוהה)

א. דוגמאות לפירוט (יש להביא שתי דוגמאות בלבד):

- "את שפע מצבורי האשפה שנערמו שם קשה לתאר: קרטונים, בקבוקים, שקיות ניילון, קופסאות פלסטיק, כוסות קלקר, שיירי אוכל ועוד ועוד".

- "אבל השקיות אינן חסינות לא לנקירות השחפים והעורבים ולא לרוחות הים".

- "אם היה מקום בארגז המטען של המכונית למזון ולבקבוקי משקה בדרך לחוף, יש בוודאי מקום לאריזות ריקות ולצלחות נייר מלוכלכות בדרך הביתה".

- "אנו מוקפים אשפה בכל מקום; בחופים, בגנים, בשדות וברחובות הערים".

- "יש ללמד ילדים שאין מלכלכים; לא את גן הילדים, לא את חצר בית הספר, לא את הרחוב ולא את הטבע".

ב. הפירוט מעצים את גודל הבעיה; הפירוט בנוי על חזרה (של פריטים ושל תבניות לשון) ונוצרת אפשר התאמה בין התוכן לצורה: גודש של פסולת וגודש בפירוט המתואר (סוגי הפסולת, המקומות שהיא מפוזרת בהן).

הערה: ל התלמיד להבחין בתפקיד הרטורי של הפירוט כדרך כתיבה (ב).

שאלה 6

פרשנות או הערכה (ברמה בינונית)

המשפט "אבל שפע של יופי אינו השפע היחיד" נאמר בנימה של (א) אירוניה.

הערה: האירוניה החריפה נוצרת מן הפער בין שפע של יופי לעומת שפע אחר, של אשפה, ומבהירה כך את הכוונה של הכותבת: למתוח ביקורת על קיומו של השפע האחר, השלילי. האפקט הרטורי נוצר על ידי השימוש במילה 'שפע' (קונוטציה חיובית) המעוררת ציפייה למשהו מלבב ונעים, ו'שפע מצבורי האשפה..." שובר את ציפיות הקורא.

שאלה 7

הערכה (ברמה נמוכה-בינונית)

נימוקים בעד ההחלטה: אם אנקה בעצמי – אשמור יותר על הניקיון; אנקה ואסדר את חדרי לפי שיקול דעתי וטעמי; לא צריכים לעשות בשבילי את העבודה; אחריות ועצמאות כוללות גם חובות. לאף אחד לא יהיה 'תירוץ' להיכנס לחדרי ולפגוע בפרטיות שלי; לא ישנו לי את מקום החפצים והדברים האישיים שלי.

נימוקים נגד ההחלטה: האחריות לילדים מוטלת על ההורים וכוללת את ניקוי החדרים; יותר חשוב שאשקיע בלימודים ואשתתף בחוגים; ממילא לא אנקה לפי הדרישות של הוריי.

הערה: על התלמיד לנסח בעצמו את הנימוקים, ובעיקר את הנימוק לדחיית הדרישה.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/07/2006