education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים בעברית כשפה שנייה
בכיתות א'-י"ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, תשס"ט
 

 

תכנית הלימודים "עברית כשפה שנייה" מיועדת לתלמידים עולים.
את התכנית הכינה ועדה באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים שמינתה מנהלת האגף דאז, נאוה סגן. יזם את הקמת הוועדה מנהל האגף לקליטת עלייה, עמיהוד בהט.

בראש הוועדה ישבה פרופ' שושנה בלום-קולקה, ומרכזות הוועדה היו סימה אוסטר-חרוב  ועירית השכל-שחם.

תכנית הלימודים "עברית כשפה שנייה" מיועדת לתלמידים עולים מכיתה א' ועד כיתה י"ב מרגע הגעתם למערכת החינוך ועד להשתלבותם בכיתת האם, והיא נועדה לתמוך בתלמיד העולה ולסייע לו בהשתלבות מלאה בבית הספר ובחברה.
במרכזה של התכנית עומדים עולמות השיח: התקשורת הבין-אישית ותקשורת ההמונים, השיח העיוני, התרבות הישראלית והכללית והמקורות היהודיים. דרך עולמות השיח הללו התלמידים נפגשים עם טקסטים דבורים וכתובים מסוגות ומסוגים שונים, עם תכנים מגוונים במעגלי החיים הרלוונטיים לתלמידים על אוצר המילים הכרוך בהם. המוקד השני של התכנית הוא פריטי הלשון – המילה, הצירוף והמשפט – שהם התשתית של רכישת השפה, ועם זאת אינם עומדים לעצמם אלא מוקנים בתוך הקשר.

 

קובצי התכנית:

 מבוא

 עולמות השיח

 פריטי הלשון

 סטנדרטים

 מוספים: הקריאה והוראתה; עיבוד טקסטים

 

סימה אוסטר-חרוב, על תכנית הלימודים "עברית כשפה שנייה" (מאמר מתוך איגרת מידע נ"ג)

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2010