education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
המחצית השלישית - סמסטר קיץ תשע"ב
ניסן תשע"ב - אפריל 2012
 

 

מבוא

 

מתכונת הלימודים וההיבחנות

 

התכנית

 

מידע חשוב

 

מקצועות לימוד והיבחנות

 

רשימת מרכזי למידה

 

אופן הרישום

 

מבוא

במהלך חופשת הקיץ תשע"ב יפעיל האגף לחינוך על יסודי את התכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ.. 

מסגרת זו פועלת במימון משרד החינוך ובשיתוף המפמ"רים, מנהלי המחוזות, מפקחים כוללים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

התכנית מכוונת לסגירת פערים, לעידוד מיצוי היכולות של התלמידים, לחיזוק תחושת המסוגלות שלהם ולאפשר לתלמידים להשלים את תעודת הבגרות בטרם עזיבתם את מערכת החינוך העל יסודית.

 

חזרה

 

מתכונת הלימודים וההיבחנות

השנה, בשונה משנים קודמות, חלק מבחינות הבגרות של מועד קיץ יתקיימו לאחר המועד האחרון לרישום לתכנית ובמהלך התכנית. כמו כן חופשת הקיץ מתקצרת.
על מנת להיענות לצרכי התלמידים ולצרכי המורים המלמדים בתכנית ובכדי לעמוד ברמה הנדרשת מהתכנית, נקבע לו"ז מתאים שחובה על כולנו לעמוד בו.

 

 • הלימודים ובחינות הבגרות יתקיימו במרכזי למידה ברחבי הארץ. המרכזים יופעלו בתוך בתי ספר
 • קבוצת הלמידה תורכב מ- 15 – 20  תלמידים בלבד
 • בתכנית ילמדו רק מורים בעלי ניסיון והצלחה בהוראה ובהגשת תלמידים לבחינות הבגרות מרכזי הלמידה יפעלו חמישה שבועות, בין המועדים, יום שני  2 ביולי 2012, י"ב בתמוז תשע"ב, עד יום ראשון 5 באוגוסט 2012,י"ז באב תשע"ב, חמישה ימים בשבוע.הלימודים בקבוצות שילמדו אזרחות  יסתיימו בתאריך 8 באוגוסט 2012, כ' באב תשע"ב.
 • בחינות הבגרות, למעט אזרחות, תתקיימנה בתאריך 6.8.12, י"ח באב תשע"ב. בחינת הבגרות באזרחות תתקיים בתאריך 9 באוגוסט 2012,  כ"א באב תשע"ב.
 • לא יתקיימו לימודים בימים בהם יתקיימו בחינות מועד ב' באנגלית ובמתמטיקה בתאריכים 9.7.12, י"ט בתמוז תשע"ב  ו – 12.7.12, כ"ב בתמוז תשע"ב, ובתשעה באב, 29.7.12 (למגזר היהודי בלבד).
 • השתתפות התלמידים בשכר הלימוד סמלית.
 • היום האחרון בו ניתן להירשם לתכנית, יום ראשון 24 ביוני 2012, ד' בתמוז, תשע"ב. כאמור, אנו מודעים לכך שמועד זה קודם למספר בחינות בגרות שאמורות להתקיים בהמשך.

 

לאור הקשיים בגיוס מורים ופתיחת קבוצות בגודל מיטבי ולמרות השינויים בלוח בחינות הבגרות של מועד קיץ, לא תהיה אפשרות לרישום מאוחר יותר.

 

לבירורים ניתן לפנות אל: 

גב' סמדר אופיר, מדריכה ארצית ומרכזת תכנית "מחצית שלישית – סמסטר קיץ", האגף לחינוך עי"ס, משה"ח.
טל: 02-5603254


מר שפיע ג'מאל, מפקח מרכז חינוך מדעי טכנולוגי.
טל:  0506-282629, 04-8632609

 

מר איתי טנא, המנהל הארגוני של  התוכנית – רשת ויצו,
טל: 03-6940548
פקס: 03-6940550
דוא"ל:  bagrut3@wizo.org

 

חזרה

 

התכנית

רציונאל ומטרה:

שיפור ציוני בגרות במקצועות החובה במעבר מכיתה לכיתה ולפני עזיבת התלמיד את מערכת החינוך העל יסודית

משך הלימודים:

חמישה שבועות, מיום שני  2 ביולי 2012, י"ב בתמוז תשע"ב, עד יום ראשון 5 באוגוסט 2012,י"ז באב תשע"ב,(למעט אזרחות) חמישה ימים בשבוע.
על הלומד חלה חובת נוכחות מלאה בתכנית ושמירה על כללי התנהגות נורמטיביים. לא תתאפשר יציאה לנופש או מחנות.

קהל יעד וקריטריונים לקבלה:

 1. הלימודים וההיבחנות מיועדים לבוגרי כיתות י'-י"א-י"ב הלומדים במערכת הלימודים האינטרנית של משרד החינוך שקיבלו ציון סופי שלילי בשאלון בבחינת בגרות או בעלי ציון בית ספרי שלילי שיוביל לציון סופי שלילי אם היו ניגשים לשאלון בבחינת בגרות ללא למידה נוספת. ישתתף בתכנית ורק תלמיד שלמד את החומר במסגרת ביה"ס ושנוכחותו בשיעורים הייתה סדירה.
 2. בוגרי כיתות י',י"א', י"ב שמבקשים להבחן במקצוע בו נבחנו בעבר יציגו ברישום אישור הבחנות ובו ציון נכשל.
 3. תלמידי כיתות י',י"א,י"ב שלא נבחנו בעבר (אך למדו את המקצוע במהלך הלימודים), או שנבחנו קרוב למועד התחלת התכנית וציוניהם לא פורסמו עדיין, יצטיידו באישור מנהל ביה"ס על מתן ציון בית ספרי שלילי או על סיכוי גבוה של התלמידים לקבל ציון סופי שלילי.
 4. הלמידה וההבחנות יהיו במקצוע לימוד אחד בלבד (סמל שאלון אחד) במסגרת קורס אחד בלבד.

התאמות ועולים חדשים:

 1. התאמות מיוחדות לתלמידים שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה תינתנה כמו במועד קיץ (לא ניתן לקבל התאמות מיוחדות למועד זה).
 2. לעולים חדשים לא יהיו שאלונים מיוחדים, יינתן ניקוד נוסף על פי חוזר מנכ"ל תשס"ז 8(א)

הערכה בסיום התכנית:

הציון המסכם (במקום הציון הבית ספרי), שיורכב מציוני המבחנים והבחנים במהלך תכנית ומציון בחינת המתכונת בסופו, ישוקלל עם ציון בחינת הבגרות. משקלו של ציון בחינת המתכונת הוא 80% מהציון המסכם.

שכר לימוד:

400 ₪ ליחידת לימוד אחת
550 ₪ לשתיים או שלוש יחידות לימוד

הנחות:

תלמיד שקיבל הנחה על תשלומים שנדרש לשלם בביה"ס יצטייד במכתב ממנהל ביה"ס על גובה ההנחה. ניתן לבקש הנחה חריגה במכתב מנומק חתום ע"י מנהל ביה"ס, למנהל מרכז הלמידה.
בכל מקרה, כל תלמיד ישתתף בחלק מעלות הלימודים.

תאריכי ההיבחנות:

בחינות הבגרות, למעט אזרחות, תתקיימנה ב – 6.8.12, י"ח באב תשע"ב

בחינת הבגרות באזרחות תתקיים ב-  9.8.12, כ"א' באב תשע"ב

פריסה:

ארצית, במרכזי למידה על פי רשימה שתפורסם בהמשך באתר האגף לחינוך עי"ס שבאתר משה"ח, באתר רשת ויצו  תחת פרסומי אגף החינוך ובאתר התוכנית.

מקצועות הלימוד:

מקצועות החובה, ביחידות החובה בלבד (טבלה מופיעה בהמשך)

מימון אבטחה, ניקיון וחומרים מתכלים:

אחריות המימון על הרשות המקומית בה מצוי ביה"ס 
                    מנהל ביה"ס אחראי לקבל את הסכמת הרשות בכתב, לממן את העלויות הנ"ל על פי הצורך, לפני התחלת התוכנית.

 

חזרה

 

מידע חשוב

 1. חובה על התלמיד הלומד בתכנית להצטייד בספר הלימוד בו למד בבית ספרו. על מנהלי בתיה"ס לידע את התלמידים. בבתי ספר בהם נהוג להשאיל לתלמידים ספרי לימוד יש לדאוג ולהשאיר את הספרים בידי התלמידים הלומדים בתכנית. תלמיד שיגיע ביום הראשון ללימודים ללא ספר לימוד, לא יוכל להשתתף בתכנית.
 2. רשימת כלל התלמידים הנרשמים תיבדק באמצעות המיכון של משרד החינוך. לכשימצא תלמיד שנרשם, אך למעשה נבחן בעבר (עד מועד חורף תשע"א, כולל) בבחינת בגרות (בשאלון) והינו בעל ציון סופי עובר – 55 ומעלה, לימודיו יופסקו לאלתר ויגבו דמי רישום בגובה 50% משכר הלימוד.
 3. ימצא בתכנית תלמיד שלא למד את החומר בעבר, וזו לו הפעם הראשונה ללמידת החומר (משום שלא שובץ ללמידה לאורך שנה"ל או שנוכחותו בשיעורים לא הייתה סדירה), לימודיו יופסקו לאלתר ויגבו דמי רישום בגובה 50% משכר הלימוד.
 4. השתתפות תלמיד בתכנית אינה יכולה להוות תנאי למעבר מכיתה לכיתה או למעבר מבית ספר אחד לבית ספר אחר. ימצא תלמיד שזו הסיבה להשתתפותו בתכנית, לימודיו יופסקו מיידית ויגבו דמי רישום בגובה 50% משכר הלימוד.
 5. מנהל בית ספר שתלמידיו ילמדו במרכז למידה שימוקם בבית ספר אחר, חייב למנות מורה אחראי/איש קשר לקבוצה שנשלחת, שיעמוד לרשות מנהלי התכנית (ברמה של טלפון ו/או דוא"ל) לאורך כל זמן הפעלתה. ללא מינוי אחראי/איש קשר, לא יוכלו התלמידים להצטרף לתכנית. על איש הקשר להיות זמין!
 6. הצטרפותו החריגה של תלמיד, שאינו עומד בתנאי הסף, אם לתכנית כולה ואם רק לבחינת הבגרות (במקרים כמו: תלמיד שהיה חולה, ישב שבעה, נשלח מטעם המדינה לפעילות מסויימת וכד'), מותנית בקבלת אישור של ועדת חריגי נוהל הפועלת באגף הבחינות. יש להפנות את הבקשות, מיד עם היוודע הצורך לקבל אישור, למזכירת הועדה הגב' אהובה סיידוף, מס' פקס 02-5602038.
 7. הציון המסכם שיקבל התלמיד בסיום לימודיו בתכנית ישמש כציון הבית ספרי החדש שלו ("ציון מגן"). ציון זה ייגרר למועדים הבאים, אלא אם התלמיד ילמד מחדש את המקצוע כנדרש על פי הנהלים שפורסמו על ידי אגף הבחינות.
 8. בכל מקרה, יחויב כל תלמיד בשכר לימוד סמלי.
 9. לבית ספר שתלמידיו נהנים ממלגות של תורמים, מומלץ להכניס לחישוב גובה המלגה גם את עלות התכנית בקיץ.


להזכירכם:
השתתפות התלמידים בתכנית נעשית בהסתמך על הצהרה וחתימה של המנהלים על עמידתו של כל תלמיד בתנאי הסף לכניסה לתכנית.

 

חזרה

 

מקצועות לימוד והיבחנות

הלימודים כוללים רק מקצועות חובה. בקיץ תשע"ב נכללים בתכנית מקצועות החובה הבאים:

 

מקצוע

מס' יח"ל

סמל שאלון

מתמטיקה

1

035801

מתמטיקה

-

035802

מתמטיקה

-

035803

אזרחות

2

034114

היסטוריה חלק א'

1

022115

היסטוריה חלק ב'

1

022116

תולדות הערבים והמזרח התיכון

1

913431

לשון והבעה - לערבים

2

20201

ספרות א' - לערבים

1

20101

תנ"ך לפי התכנית הישנה

2

001203

תנ"ך לפי התכנית החדשה

2

001205

לשון

1

011107

לשון

1

011108

לשון

1

011108 מותאם

עברית (הבעה והבנה) - לערבים

2

014203

 

 

הערות חשובות

 1. היסטוריה - בפרק ב' של שאלון 22115, יהיו שאלות רק בנושא "בית שני"
 2. אזרחות – תלמיד שסיים כיתה י"ב ואין לו ציון על מטלת הביצוע (34118) או שיש לו ציון אפס על מטלת הביצוע – לא יכול ללמוד בתכנית (ממילא יצטרך לחזור שוב בשנה הבאה על הבחינה כולה)
 3. מתמטיקה – כל התלמידים ייבחנו בשאלונים 35801, 35802, 35803. תלמיד שנבחן בעבר באחד מהשאלונים 35001, או 35002, או 35003, הציונים הקיימים במערכת יומרו למספר השאלון המתאים במבנה החדש
 4. ערבית לערבים – שאלון 910331 פוצל לשני שאלונים, לשון לערבים (20201) וספרות לערבים (20101). התלמידים יבחנו בשני השאלונים אחד אחרי השני

 

 • רשימת המקצועות הסופית בתכנית ה"מחצית השלישית – סמסטר קיץ", שניתן יהיה ללמוד ולהיבחן בהם, תיקבע בסוף מועד הרישום על פי סה"כ הנרשמים בכל המרכזים. הנרשמים יקבלו הודעה על הקורסים שלא יתקיימו לפני פתיחת התכנית.
 • רשימת המקצועות הסופית בכל מרכז למידה שיפעל במסגרת התכנית ה"מחצית השלישית – סמסטר קיץ", שניתן יהיה ללמוד ולהיבחן בהם, תיקבע בסוף מועד הרישום על פי מספר הנרשמים בכל מרכז (לא בכל מרכז למידה ניתן יהיה ללמוד את כל המקצועות).

   

  חזרה

 

רשימת מרכזי למידה

להלן רשימת מרכזי הלמידה, כולל פרטים על מנהלי המרכזים ומספרי טלפון, המופיעה גם באתר האגף לחינוך עי"ס ובאתר התוכנית (המופיע באתר משה"ח)  ובאתר רשת ויצו  תחת פרסומי אגף החינוך.

הרשימה תתעדכן בתדירות גבוהה.

 

חזרה

 

אופן הרישום של התלמידים

 1. תהליך הרישום על כל שלביו – החל משלב יידוע בתי הספר ועד לרישום בפועל של כל תלמיד ותלמיד - יתבצע על ידי רשת ויצו.
 2. מנהלי בתיה"ס יקבלו מידע כתוב על אופן ומועדי ההרשמה בבית הספר באזורם, בו מופעל מרכז הלמידה.
 3. רישום התלמידים יתבצע באופן אישי אצל מנהל מרכז הלמידה בו התלמיד מעוניין ללמוד.
 4. ההרשמה תתבצע לאחר הצגת המלצת מנהל/ת ביה"ס ובדיקת עמידת התלמיד בתנאי הקבלה כפי שהוגדרו בסעיף "קהל יעד וקריטריונים לקבלה".
 5. התשלום יתבצע באמצעות מנהל מרכז הלמידה בלבד. בית הספר בו לומד התלמיד לא יגבה כסף מתלמידים.
 6. תלמיד הזקוק להנחה בשכר הלימוד צריך להציג בפני מנהל מרכז הלמידה הצהרה ממנהל/ת בית הספר בו הוא לומד.
 7. בעת הרישום, יחתמו התלמיד והוריו על תקנון  המסדיר את התשלומים, נוכחות סדירה, שמירה על כללי התנהגות והצהרת בריאות.

לתשומת לבכם! בדומה לשנה שעברה, על מנת להיערך לפתיחה מסודרת של מרכזי הלמידה, יוקדם כל תהליך רישום התלמידים לתכנית. מועד פתיחת הרישום יופיע באתר.
המועד האחרון להרשמה יהיה יום ראשון 24  ביוני 2012, ד' בתמוז, תשע"ב

 

חזרה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/05/2012