education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
טופס לקבלת הסכמת לומדים לפרסום תמונותיהם/מדיה דיגיטלית  
 

במועד פתיחת הכיתה יש להחתים את הלומדים על טופס לקבלת הסכמתם לפרסום
תמונותיהם/הופעתם במדיה דיגיטלית, ולשמור את הטופס המוחתם במוסד הלימודי.
לגבי לומדים אשר יסרבו לחתום - המנהל וצוותו מחוייבים לכבד את החלטתם.
להלן הטופס בשפות השונות

.

 טופס אישור פרסום תמונות בעברית 

טופס אישור פרסום תמונות באמהרית

טופס אישור פרסום תמונות באנגלית

טופס פרסום תמונות בספרדית

טופס אישור פרסום תמונות בפורטוגזית

טופס אישור פרסום תמונות בצרפתית

טופס אישור פרסום תמונות ברוסית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/12/2018