אוח-אינטרנט ומידע חינוכי מדינת ישראל,משרד החינוך, מנהל תקשוב ומערכות מידע