education - חינוך
 

 
  
  

חוזר תשלומי הורים

איתור מוסדות חינוך

חוזר מנכ"ל


 
כניסה למערכת אפיק לבתי ספר

 


דרישות מערכת להפעלת התוכנה:

דפדפן אקספלורר 6 ומעלה
תוכנת Adobe Acrobat 7

 

המינהלת ליישומים מתוקשבים

טלפון: 03-6906600
שעות הפעילות: א-ה  07:30-19:00
ו' וערבי חג 07:30-14:00

לדוברי ערבית:
א-ש 07:30-16:30


 
 


  

מערכת זו מאפשרת לבתי-הספר להזין את חוזר התשלומים הבית ספרי. החוזר יוצג לצפייה באתר שיהיה פתוח לציבור הרחב וזאת אך ורק לאחר אישור הרפרנט /מפקח.
עד שיאושר יצוין כי "חוזר התשלומים של המוסד עדיין לא אושר ע"י הפיקוח. המוסד אינו רשאי לגבות תשלום". למידע נוסףסרטון הדרכה לבתי ספר

אוח - אתר משרד החינוך