education - חינוך אופק - פרסום חוזרי תשלומי הורים בית ספריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עדכון חוזר תשלומים
 

עדכון סעיף הגבייה

 

צפייה בסכומי הגבייה

 

צפייה בתיאור הסעיף

 

שליחת חוזר לאישור הפיקוח

 

צפייה בסטטוסים קודמים

 

עדכון סעיף הגבייה

הזנת סכומים לפי שכבות גיל

מטרת המסך היא להציג את סעיפי התשלום שאושרו בחוזר מנכ"ל . עליך להזין את סכום הגבייה בכל סעיף לפי שכבות גיל.  על מנת להזין את סכום הגביה של חוזר התשלומים של המוסד עליך:

 • לסמן את הסעיף אותו רוצים לעדכן.
 • ללחוץ על כפתור "עדכון".
 • בחלון שנפתח לבחור את שכבות הגיל הרצויות מתוך תיבת הבחירה ולהזין את הסכום לגבייה.
 • להוספת שורות ל"שכבות גיל" נוספות לחץ   על" הוספה".
 • למחיקת שורות לחץ "על מחיקה".
 • בסיום ההקלדה חובה עליך ללחוץ "שמירה".
 • לסיום ולחזרה למסך חוזר התשלומים המעודכן לחץ על "חזרה".

 

 

הערה: במקרה וישנה חריגה מהסכומים המותרים לגביה  בחוזר המנהל הכללי חובה לפרט את סיבת החריגה בחלון "הערה למפקח". הסעיפים החורגים יהיו מסומנים במסך חוזר תשלומים למוסד בצבע אדום ובצלמית משולש אזהרה.

הזנת פירוט מרכיבי סכום לסעיף

בסעיפים מסויימים (כגון סל תרבות או רכישת שירותים מרצון) הסכום משולם עבור מספר רכיבים. על מנת לפרט את מרכיבי הסכום עליך:

 • לסמן את הסעיף לתשלום הרצוי וללחוץ על  "פירוט"
 • במסך שנפתח לפניך יש להזין פירוט תתי סעיפים. הפירוט כולל שם תת סעיף וסכום (אפשרי).

הערה 1: במידה וחלון הפירוט לא נפתח ומופיעה הודעה מעל ללוגו של מערכת אפיק: "פריט מוקפץ חסום כדי לראות פריט מוקפץ זה או אפשרויות נוספות לחץ כאן". יש לבצע את הפעולות הבאות

 1. לחץ על ההודעה.
 2. בחר באפשרות "אפשר תמיד פריטים מוקפצים מאתר זה".
 3. בחלון שיפתח לפניך לחץ "כן".
 4. בחלון הבא לחץ "נסה שנית".

 
הערה 2: סכום כל תתי הסעיפים צריך להיות זהה לסכום שהוזן בשדה "סכום" בשורה של סעיף האב.

 

 

 • להוספת שורות לחץ על  "הוספה".
 • למחיקת שורות לחץ על "מחיקה".
 • בסיום ההקלדה חובה ללחוץ  על "שמירה".
 • לחזרה למסך  "סכומים לפי שכבות גיל" עליך ללחוץ על "חזרה".

 

 

הערה:  בסעיף תשלומים מרצון חובה להזין פירוט.

דוגמה:

סעיף: סל תרבות


פירוט

סכום

הצגה "אסונות וניסים" 52
מפגש עם סופרת 5
מופע "חגי תשרי" 12
סדנה למשחק 16

למעלה

צפייה בסכומי הגבייה

לצפייה בסכומים המרביים המומלצים לגבייה לכל סעיף ושכבת גיל ללחוץ בעמודה "השוואה לחוזר המנהל הכללי" >> בשורת הסעיף המבוקש, על צלמית "מסמך". כעת יפתח חלון המציג את הסכומים המרביים המומלצים לכל שכבת גיל.

 

דוגמה:

 

סכום מרבי

עד שכבה

משכבה

שלב חינוך

72

גן

גן

 

90

ו

א

 

135

ח

ז

 

150

ט

ט

 

160

יב

י

 

 

לסגירת החלון ללחוץ "סגירה".

 

למעלה

 

צפייה בתיאור הסעיף

לצפייה בתיאור הסעיף כפי שהוגדר בחוזר מנכ"ל, ללחוץ על "שם הסעיף" המסומן בקו.

 

דוגמה:

 

שם הסעיף: ביטוח תאונות אישיות

קטגוריה: חובה

 

תאור: ביטוח תאונות אישיות מבטח תלמידים נפגעי תאונות 24 שעות ביממה, 356 ימים בשנה, גם ללא קשר לפעילותם במוסד החינוך (למעט תאונות דרכים, פעולות איבה, סיכוני מלחמה ופעילות צבאית סדירה). התשלום מוגדר כתשלום חובה והוא מבוצע באמצעות הרשויות המקומיות.

 

 • לסגירת החלון לחץ "סגירה".

 

למעלה

 

שליחת חוזר לאישור הפיקוח

עם סיום עדכון חוזר התשלומים יש  לשלוח את החוזר לאישור המפקח או רפרנט התשלומים במחוז. לשם כך יש  ללחוץ על "שליחה לאישור".

על מנת לשלוח את החוזר לאישור הפיקוח, על וועד ההורים לאשר את החוזר ולאחר מכן עליך לסמן את תיבת הסימון: "חוזר התשלומים אושר על ידי וועד הורים". 

הערה: לאחר שליחת החוזר לאישור סטטוס החוזר ישתנה לממתין לאישור ולא תוכל יותר לעדכן את סעיפי התשלום. אם הפיקוח יאשר את החוזר, סטטוס החוזר ישתנה ל"מאושר" והחוזר יפורסם באופן אוטומטי באתר לציבור הרחב. אם הפיקוח ידחה את החוזר עליך לבדוק את סיבת הדחייה, לתקן את הנדרש ולשלוח שוב לאישור.

למעלה

 

צפייה בסטטוסים קודמים

לצפייה בתהליכי אישור קודמים בין בית הספר לרפרנט המחוזי ללחוץ "סטטוסים קודמים". החלון שנפתח מציג את רשימת הסטטוסים של החוזר האחרון, כולל: תאריך הסטטוס, מצב הסטטוס, שם המאשר/ת  במידה ואושר ומהי סיבת דחייתו או אישורו החריג.

 

דוגמה:

 

סטטוסים קודמים

 

 

תאריך סטטוס

סטטוס חוזר תשלומים

שם המאשר

סיבת דחייה / אישור

02/09/05 נדחה אלי לוי סעיף טיולים חורג
15/09/05 מאושר אלי לוי הכתה מונה פחות מ-40 תלמידים
10/09/05 ממתין לאישור    

 

למעלה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/02/2011    

עדכוני rss