education - חינוך פיקוח על עבודות גמר
 

 

מוקד תמיכה: 03-6906600

שעות הפעילות:

א-ה 07:30-19:00 ו' וערבי חג 07:30-14:00 לדוברי ערבית : כל ימות השבוע 07:30-19:00

מוקד סיסמאות : 6552* 

לשאלות בעניין הגשת ההצעות, הכנת העבודות ותהליך הטיפול בהן, ניתן לפנות אל המדריכה הארצית ד"ר מרים וייטמן בטלפון: 073-3931807

דואר אלקטרוני: miriamwe@education.gov.il

למשלוח דואר: רח' דבורה הנביאה 2, ת"ד 292 ירושלים

 

בתיה"ס של המנהל לחינוך התיישבותי ייפנו אל: צוות עבודות-הגמר במנהל, בטלפון: 03-6898804

למשלוח דואר: רח' השלושה 2, תל-אביב 61902

 
כניסה למערכת עבודות גמר
אתר הפיקוח על עבודות גמר


 

קוד הזדהות אישי לכניסה ודיווח במערכת עבודות גמר

ניתן להיכנס אל מערכת עבודות גמר באמצעות קוד הזדהות אישי בלבד.

קוד הזדהות אישי ניתן עפ"י הגדרת מנהל בית הספר:

  1. למורה שדווח במצבת המורים של ביה"ס בתפקיד מרכז עבודות גמר ו/או רכז פדגוגי (הרשאה זו ניתנת ע"י משה"ח באופן אוטומטי לאחר קליטת דיווחי ביה"ס במערכות המשרד)
  2. למי שהוגדרה לו הרשאה למערכת עבודות גמר, ע"י מנהל ביה"ס, דרך מערכת הדלגציה.
    (הרשאה זו ניתנת באופן אישי ע"י מנהל ביה"ס)

סיוע בקשיים בעבודה עם המערכת:

  1. במקרה שאין הרשאה למערכת עבודות גמר, יש לפנות אל מנהל ביה"ס להסדרת ההרשאה.
  2. במקרה של בעיה בפרטי ההזדהות (קוד משתמש או סיסמה) ניתן להיעזר במוקד הסיסמאות: 6552*
  3. לסיוע בדיווח ב"מערכת עבודות הגמר" (הזנת ההצעות והטיפול בהן) יש לפנות למוקד התמיכה של המינהלת לישומים מתוקשבים: 03-6906600

קובץ ההצעה המפורטת
קובץ ההצעה המפורטת יהיה קובץ WORD בלבד (לא קובץ PDF ולא קובץ סרוק).

חשוב!
יש להקפיד על עבודה במערכת באמצעות דפדפן המתאים לדרישות המערכת.

 

תשלום שכר מנחים בעבודות גמר
הטפסים לתשלום שכר מנחים מודפסים בבתי הספר מתוך "מערכת עבודות הגמר"
ההדפסה היא עבור מנחים של תלמידים שהצעותיהם אושרו והעבודות שלהם מוגשות להערכה (תלמידי י"ב)
בבתי-הספר,יודפסו טפסים למנחים של תלמידים (תלמידי י"ב),שהצעותיהם אושרו והעבודות שהכינו מוגשות להערכה במשרד החינוך.
התשלום הוא עבור הנחיית עבודות בנות 5 יח"ל,שתהליך הכנתן החל בכתה י"א ומסתיים בכתה י"ב (31.12).
עבודות אלה הוכנו וטופלו עפ"י ההנחיות של הפיקוח על עבודות-הגמר וההצעות להן אושרו ע"י המפקחת על  עבודות-הגמר והמפמ"ר המקצועי.
תעריף התשלום נקבע  עפ"י השכלתו של המנחה והוא עודכן עפ"י ההנחיות של משרד האוצר.
הנחיות על דרך התשלום והתעריפים ניתן למצוא באתר עבודות הגמר

 

פרטים על הורדת טפסים לתשלום שכר מנחה

 

תיקון הצעות במערכת הממוחשבת

 

שאלות שנשאלו על המערכת ותפעולה

 

הדפסת דף פרטי העבודה - הגשה להערכה

 

 

מערכת "עבודות גמר" פותחה ע"י מינהל תקשוב ומערכות מידע עבור האגף לחינוך העל יסודי – הפיקוח על עבודות הגמר במשרד החינוך.


המערכת משלבת חלקים אינטרנטיים ואינטרא-נטיים, ומאפשרת הזנת דיווחים וצפייה בנתונים לפי הרשאות גישה לנתונים. המערכת מבוססת על נתוני המוסדות ונתוני התלמידים הקיימים במאגרי המשרד.


דרישות מערכת:

דפדפנים  IE8 ומעלה

רזולוציה מומלצת 1024*768

    תאריך עדכון אחרון: