education - חינוך פיקוח על עבודות גמר
 

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
הדפסת דף פרטי הבקשה - להגשה להערכה
 

שנה"ל תשע"ב

1.11.2011

 

הגשת העבודות להערכה –תלמידי י"ב – תשע"ב

המערכת האינטרנטית להגשת הצעות לעבודת גמר ולטיפול בהן

 

 

א. הגשת העבודות להערכה נעשית, כבעבר.

 

בעת הגשת העבודה לאגף הבחינות ,יש להגיש את חוברת העבודה בליווי המסמכים הבאים:

 

-  דף פרטי העבודה  (עליו מופיע אישור ההצעה )

   יופק ע"י ביה"ס מתוך המערכת

-  מכתב המנהל

-  מכתב המנחה המקצועי

 

מועד הגשת העבודות להערכה הוא  יום א'' בטבת תשע"ב (1.1.2012)

 

ב. הדפסת "דף פרטי העבודה"

(פרטי הבקשה להגשת עבודת-גמר ואישור ההצעה)

 

הדפים יודפסו ,רק,עבור עבודות שההצעות להן אושרו.

 

הדפסת "דף פרטי העבודה" נעשית מתוך המערכת האינטרנטית.

 פרטי העבודה וההנחיה המופיעים בדף זה חייבים להיות מדויקים וזהים לכתוב בגוף העבודה ( אם חלו שינויים יש לבקש אישור על-כך)

 

 

לצורך ההדפסה יש לעשות את הצעדים הבאים:

 

1.כניסה למסך "איתור בקשה להגשת עבודת גמר"

   -  לחיצה על כפתור "איתור"

   -  סימון הבקשה ברשימת ההצעות של ביה"ס

   -  לחיצה על כפתור "פרטי הבקשה"

 

2.כניסה למסך "פרטי הבקשה"

 

3.לחיצה על כפתור "הדפסה"

 

בתחתית העמוד המודפס,לאחר כל הפרטים והערות הפיקוח,כולל האישור הסופי להצעה, יופיע מקום למילוי הפרטים אותם יש למלא בכתה י"ב.

 

דף זה ,נושא שמו ופרטיו של התלמיד ,יצורף אל העבודה המוגשת לאגף הבחינות (אל גב' שוש סעדון)

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2011