education - חינוך פיקוח על עבודות גמר
 

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תיקון הצעות במערכת
 

שימו לב !!

בעת תיקון ההצעה אין לפתוח "בקשה חדשה להגשת הצעה"

 

 

כשמוחזרת הצעה לבית-הספר לצורך תיקון (עם הערות לתיקון) – בעת הגשת התיקון ,אין לפתוח "בקשה חדשה להגשת הצעה".

יש להגיש גרסה מתוקנת של ההצעה: אם זה בדף הפרטים הממוחשב של ההצעה (המחליף את טופס 8000) ,או תיקונים ושינויים בהצעה המפורטת (קובץ ה-  word).

 

- תיקון הפרטים בדף ההגשה ייעשה כך:

התיקון ייעשה דרך "איתור הבקשה" במערכת (מסך "איתור-בקשה")

בחירת הבקשה אותה יש לתקן/לעדכן

כניסה למסך ה"עידכון"(לחיצה על כפתור "פרטי-בקשה")

לעדכן/לתקן את הפרט הטעון תיקון

שמירה ושליחה מחדש

 

 

- תיקון ההצעה מפורטת

יש לצרף קובץ חדש מתוקן (עפ"י הערות לתיקון שניתנו).

 

 

בעת ההגשה מחדש (לאחר התיקון),יש להקפיד ולצרף את הקובץ ה – word  המעודכן (המתוקן) ולשמרו – ממש כפי שהדבר נעשה בעת ההגשה הראשונה.

 

 

כשמוגש תיקון,זו גירסה שניה (או יותר) של ההצעה.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/11/2010