תשלום שכר מנחים בעבודות גמר
הורדת הטפסים
 

 

הדפסת טפסים לשכר מנחים

 

המערכת האינטרנטית להגשת הצעות לעבודת- גמר ולטיפול בהן

 

הדפסת הטפסים תעשה בבית-הספר, מתוך המערכת האינטרנטית להגשת הצעות לעבודת גמר ולטיפול בהן.

 

יודפסו הטפסים למנחים של תלמידים (תלמידי י"ב) שהצעותיהם אושרו והעבודות מוגשות להערכה במשרד החינוך בלבד.

 

הדפסת הטפסים   תעשה כך:

 

 יש להכנס ל"מערכת עבודות-הגמר"

 

1. בתפריט הפעולות יש לבחור את הסימן  "מנחים" ללחוץ עליו.

 

2. תפתחנה  2 אפשרויות:

    מביניהן יש לבחור את האפשרות: "הדפסת טפסים לתשלום שכר מנחים" ללחוץ על הסימן  

    "הדפסה"

 

3. ייפתח מסך שיאפשר הדפסה.

    במסך זה יש בחור ולציין את שנת-הלימודים (תשע"א) וללחוץ על כפתור "איתור"

 

4. יוצג לוח עם רשימת התלמידים (והמנחים שלהם),שהצעותיהם אושרו.

    לצורך ההדפסה ניתן לבחור באחת משתי דרכים:

א.      הדפסת כל הטפסים

      בכותרת לסמן את המשבצת שליד המילה  "הכול".

ב.   הדפסת טופס למנחה יחיד.

      מימין לשמו של התלמיד לסמן את המשבצת

 

5. ללחוץ על הכפתור "הדפסה" (בתחתית העמוד) והטפסים יודפסו.

 

 

6. לכל תלמיד יודפס סט של מסמכים הכולל :

 

א.      דף בקשה לתשלום שכר מנחים

           על גבי דף זה מפורטים כל ההנחיות למילוי הפרטים הנחוצים והמסמכים אותם יש לצרף

ב.      טופס פרטי מוטב

ג.       טופס הצהרה לעניין ביטוח לאומי

 

 

ניתן יהיה להתחיל בהדפסת הטפסים רק לאחר 20.12.2011

 

  

כתבה:אפרת טל, המפקחת על עבודות-הגמר