education - חינוך בחירת תחומי ההדרכה בבית הספר היסודי

 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

מטרות המערכת ויעדיה

 

מטרת המערכת היא איסוף בקשות להתפתחות מקצועית מן המורים ואישורן על ידי המנהל, לפי פרופיל המורה ובהתאם למתווה להתפתחות מקצועית ושמירת הבקשות בבסיס נתונים באופן שיאפשר מגוון חתכים ושימושים עתידיים.

היעד הוא איסוף צורכי התפתחות מקצועית מן המורים, לפי הפרופיל שלהם (המוסד בו הם מלמדים, מקצועות ההוראה שלהם, השלב בו הם נמצאים בקריירה שלהם ועוד) ובהתאם למתווה להתפתחות מקצועית של משרד החינוך, על מנת לנהל את פתיחת הקורסים לקראת שנות הלימודים הבאות באופן מושכל ובהתאם לצורכי המורים והמערכת.

בקשות המורים יאושרו על ידי מנהל בית הספר בו הם מלמדים וייאגרו במאגר נתונים שישמש בהמשך לפתיחת קורסים בפועל, שיוך מורים לקורסים, בקרת תכנון מול ביצוע ועוד.

 

קהל היעד של המערכת:

 

  • עובדי ההוראה (מזוהה) - עדכון אישי.
  • מנהלי בתי הספר – קבלת תמונת מצב, בקרת פרטנית של תוכניות ואישורן.

 

 

להורדת מתוווה מדיוניות דרגות 1-6 לחץ כאן 

 

 להורדת מתוווה מדיוניות דרגות 7-9 לחץ כאן 

 

 להורדת מדיניות ונהלים לעובדים במסגרת אופק חדש לחץ כאן

 

 להורדת מדריך למשתמש בוורד לחץ כאן.

 

במדריך זה ניתן למצוא הוראות צעד אחר צעד לשימוש בתוכנה.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/05/2011