education - חינוך כמעט) הכל אודות מוסדות חינוך)

"הרשות מציגה" 
בלשונית זו  ניתנת לכם, הרשויות, מקום לעדכן מידע שברצונם להפיץ לציבור אודות בית הספר

כניסה לעדכון לשונית "הרשות מציגה"

 

 

"בית הספר מציג"
בלשונית זו ניתנת לכם, בתי הספר, במה לפרסם לציבור פעילויות ייחודיות על העשייה החינוכית בבית הספר

כניסה לעדכון לשונית "בית ספר מציג"

 

"הודעות ועדכונים"
בלשונית זו בתי ספר שאין להם אתר אינטרנט יכולים לפרסם מידע, להציג את הקישור לפורום הבית- ספרי (הנמצא באוח), לעלות הודעות הקשורות להתארגנות במצב חירום, התארגנות ללמידה מרחוק והסבר על אופן הביצוע בעת הצורך.

כניסה לעדכון לשונית "הודעות ועדכונים"

המערכת מציגה מידע על מוסדות החינוך בתוספת מידע נלווה מהמשרד, מהמוסד ומהרשות.   למידע נוסף...

לשרותכם, נתונים כמותיים נוספים על מערכת החינוך במבט רחב

דרישות מערכת:

דפדפן אקספלורר 6 ומעלה

רזולוציה מומלצת 1024*768

    תאריך עדכון אחרון:  20/07/2013