education - חינוך רישוי קייטנות
 


מערכת אישור קייטנות תומכת בתהליך מתן אישור חינוכי לקייטנות/מחנות קיץ.
המערכת מטפלת בכל שלבי התהליך החל מהגשת הבקשה ועד הפקת האישור החינוכי.

 מנהל קייטנה יהיה רשאי להגיש בקשה לקיום קייטנה לאחר השתתפות בהשתלמות מינהל החברה והנוער. על כל מנהל להירשם להשתלמות ולאשרר את המייל במהלך ההרשמה.

מותר להגיש בקשה אחת בלבד למנהל\ת קייטנה על אותם תאריכי קייטנה, למעט אשכולות גנים ברשויות מקומיות בלבד, הממלאים את סייעות האשכול באותה בקשה

 

 הגשת בקשה לקייטנה


 הודעה למנהלי קייטנות על הפסקת פעילות קייטנת מכיתה ה' ומעלה

 מתווה לפעילות בית וספר וגנים של החופש הגדול ומפעל קייטנות
 מתווה טיולים ופעילות חוץ בתקופת הקורונה

 עדכון בנושא הקורונה

נוהל תזונה ומזון בקייטנות ומחנות קיץ משרד הבריאות

שאלות ניתן להפנות לרכזי הקייטנות במחוזות:

מחוז דרום 073-3935681 - יום ב'

מחוז ירושלים 050-6283039 - יום ב'

מחוז מרכז 073-3937128 - יום ב'

מחוז חיפה 073-3938192 - יום ה'

מחוז צפון  073-3939711 - יום ה'

חברה ערבית  073-3939628 - יום ה'

מחוז תל אביב 073-3937831 שיין, 073-3936735 הילה – יום א'

תנועות נוער וארגוני נוער 050-6288906 - יום ה'

למנהלי קייטנות: מוקד תמיכה לעזרה במערכת  - 03-6906600

תמיכה בנושא סיסמאות בלבד  - 6552*


  • מחשב Pentium 4,3 GHZ one core, WIN XP SP3, or WIN 7, 2 GB RAM
  • דפדפן אקספלורר 9 ומעלה או כרום
  • אקרובט 7 וחיבור מהיר לאינטרנט
  תאריך עדכון אחרון:  17/07/2020