education - חינוך רישוי קייטנות
 


מערכת אישור קייטנות תומכת בתהליך מתן אישור חינוכי לקייטנות/מחנות קיץ.
המערכת מטפלת בכל שלבי התהליך החל מהגשת הבקשה ועד הפקת האישור החינוכי.

 מנהל קייטנה יהיה רשאי להגיש בקשה לקיום קייטנה לאחר השתתפות בהשתלמות מינהל החברה והנוער. על כל מנהל להירשם להשתלמות ולאשרר את המייל במהלך ההרשמה.

מותר להגיש בקשה אחת בלבד למנהל\ת קייטנה על אותם תאריכי קייטנה, למעט אשכולות גנים ברשויות מקומיות בלבד, הממלאים את סייעות האשכול באותה בקשה

 

 הגשת בקשה לקייטנה


 נוהל גילוי מאומת בחינוך הבלתי פורמלי

הבהרה בנושא מתקני נינג'ה בשטח המוסד החינוכי

עדכון הנחיות למסגרות החינוך הבלתי פורמאלי – נגיף הקורונה 16.7.21

איסור פעילות במתקני נינג'ה במוסדות חינוך

בטיחות ברחצה בברכה

מתווה פעילות קיץ תשפ"א בלתי פורמאלי

פעילויות קיץ תשפ"א הנחיות בטיחות וביטחון

 מתווה טיולים ופעילות חוץ בתקופת הקורונה

נוהל תזונה ומזון בקייטנות ומחנות קיץ משרד הבריאות

דף הנחיות ודגשים לפעילות רחצה במהלך פעילויות חוץ (בריכה פארק מים ים)

קייטנות – רישוי ובטיחות (בפורטל רשויות)

שאלות ניתן להפנות לרכזי הקייטנות במחוזות: (נא לגלול מטה ברשימה)

מחוז דרום 073-3935681 - יום ב'

מחוז ירושלים 073-3934620-1 - ימים ב', ד' בלבד

מחוז מרכז 073-3937128 - יום ב'

מחוז חיפה 073-3938580 - יום ה'

מחוז צפון  073-3939711 - יום ה'

חברה ערבית  073-3939628 - יום ה'

מחוז תל אביב 073-3937831 073-3936735

תנועות נוער וארגוני נוער 050-6288906 - יום ה'

למנהלי קייטנות: מוקד תמיכה לעזרה במערכת  - 03-6906600

תמיכה בנושא סיסמאות בלבד  - 6552*


  • מחשב Pentium 4,3 GHZ one core, WIN XP SP3, or WIN 7, 2 GB RAM
  • דפדפן אקספלורר 9 ומעלה או כרום
  • אקרובט 7 וחיבור מהיר לאינטרנט
  תאריך עדכון אחרון:  18/08/2021