education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשסז) 2.2-8  שירותי הבריאות לתלמיד - האגודה למען שירותי בריאות הציבור
 

שירותי בריאות לתלמיד הם שירותי מעקב ומניעה הניתנים בעקבות החלטת הממשלה על ידי האגודה למען שירותי בריאות הציבור החל מחודש אפריל 2007, בפריסה ארצית, בכיתות א'-ט' בכל מוסדות החינוך. מטרת האגודה היא לזהות מוקדם ככל האפשר הרגלים ומצבים העלולים לפגוע בבריאות הילדים וכן לתת שיות מניעה באמצעות חיסונים.

בשלהי שנת הלימודים הנוכחית יהיה השירות בתהליך התארגנות וייעשה מאמץ להשלים את מתן החיסונים. החל משנת הלימודים התשס"ח ייתן השירות מענה סדיר לצורכי בריאות התלמידים, בדגש על מתן חיסונים, על בדיקות מעקב גדילה, ראייה ושמיעה וכן על פעילויות שונות בנושאי חינוך לבריאות ומניעת מחלות.

מנהלי בתי הספר נקראים לסייע להפעלת השירות, לשלבו במסגרת התהליך החינוכי ולדאוג לתקינות חדר האחות על כל המצוי בו כפי שפורסם בחוזר הוראות הקבע סג/4(א), סעיף 2.2-36.

האגודה למען שירותי בריאות הציבור מבקשת לנצל את חופשת הקיץ כדי להשלים את מתן החיסונים ואת בדיקת הילדים העוברים מהגן לכיתה א', ומנהלי בתי הספר מתבקשים לסייע בתהליך זה ולשלב את צוות הבריאות במפגשים הנערכים במהלך הקיץ עם תלמידי כיתות א' ועם הוריהם בימי ההיערכות לקראת תחילת לימודיהם בבית הספר.

מספר המוקד הטלפוני של האגודה הוא 2711*. כמו כן אפשר למצוא את הטלפונים של המרכזות של שירותי בריאות התלמיד בכל אזורי הארץ באתר האינטרנט http://www.aguda.co.il.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד, טל' 02-5603220

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/10, ט'ו בסיוון התשס'ז, 01 ביוני 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014