education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשסז) 2.2-6  'תפור עליי – ממלכה של בריאות' – תכנית בחינוך לבריאות לגני הילדים
 

התכנית "תפור עליי - עושים בית ספר לבריאות" גדלה ומתרחבת, ונוסף לה החלק "ממלכה של בריאות" המיועד לילדי הגן.

"ממלכה של בריאות" היא תכנית העשרה לאורח חיים בריא, תכנית חווייתית המתבוננת בתופעות ובתהליכים מתחום הבריאות כפי שהם באים לידי ביטוי בהתנהגות הילד ובמציאות החיים שלו ושל צוות הגן וההורים בגן ומחוצה לו.

התכנית פותחה על ידי הפיקוח על הבריאות, הפיקוח על החינוך הגופני, האגף לחינוך קדם-יסודי, אנשי מקצוע מומחים בתחומם, איגודים מקצועיים וגורמים מהתעשייה.

מטרת התכנית היא לעצב בקרב הילדים התנהגות בריאה מגיל צעיר ולסייע להם להיות סוכני שינוי בבית ובקהילה, בקרב התלמידים, הצוות החינוכי, ההורים, והקהילה.

התכנית מתמקדת בכמה נושאים; ביניהם: חשיבות גיוון המזונות שאנו אוכלים, חשיבות האכילה בבוקר, השתייה וחשיבותה, היגיינה ובריאות השן, התנהגות בטוחה בשמש, חשיבות הפעילות הגופנית להתפתחות בריאה ולגדילה ודימוי הגוף.

במהלך שנת הלימודים התשס"ז מצטרפות למשפחת "תפור עליי" 500 גננות שנבחרו על-ידי הפיקוח לשמש קבוצה ראשונה להטמעת התכנית.


לפרטים על התכנית יש לפנות אל הממונות המחוזיות על החינוך לבריאות באגף לחינוך קדם-יסודי ובמחוזות.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/5, י'א בטבת התשס'ז, 01 בינואר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  30/11/2022