education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשסט) 3–2.2  "חילזון אפריקאי ענק" במוסדות החינוך
 

מקורו של החילזון האפריקאי הענק באפריקה הטרופית, ומשם הוא הגיע לאזורים טרופיים נוספים. הוא הגיע גם לפלורידה, לקליפורניה ולברזיל ולאחרונה גם לישראל. במרבית המקרים העברתו ממדינה למדינה נעשית על ידי בני אדם.

החילזון האפריקאי הוא אחד החלזונות היבשתיים הגדולים. גודלו הממוצע הוא
כ-10 ס"מ אורך וכ-6 ס"מ רוחב, והוא יכול להגיע אף לאורך של 20 ס"מ. לקונכייה שלו צורה מאורכת, ועליה 8-7 פיתולי פסים בצבע חום כהה ובהיר בצורה לא רגולרית. צבע הגוף לרוב חום כהה. צבע הביצים המוטלות הוא צהוב.

החילזון נחשב למזיק קשה לצמחי נוי, לירקות ולמשתלות. כמו כן הוא מפריש ריר הגורם לריח לא נעים לאדם הנמצא בסביבתו. החלזונות חודרים לבתי מגורים, מגרדים קירות מסוידים ומשתמשים בסיד כמקור לגיר.

החילזון עלול להעביר מחלות לאדם ולבהמות ומשמש מעביר לגורמי מחלות ולמזיקים שונים החיים עליו ובתוכו. החלזונות מתרבים במהירות גדולה ובכמות גדולה, וכשמספרם גדל הם גם מטרד אקולוגי.

החילזון עלול להגיע גם למוסד החינוכי, ולרוב הוא יימצא בגינת המוסד, ליד צמחי הנוי, בפינת החי ובמקומות מוצלים נוספים. יש לעשות הכול כדי למנוע את  התפשטותו בישראל, ולכן כל המוצא חלזונות כאלה במוסד חינוכי מתבקש להודיע על כך לשירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות כדי שיגיע נציג של הגורמים המוסמכים לבדיקת הממצאים ולפינוי החלזונות.


 

הודעה על מציאת חלזונות כאלה יש למסור לד"ר שמואל מורן,
טל'  03-9681528, פקס'  03-9681582.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/3, ד' במרחשוון התשס"ט, 02 בנובמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014