education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשסט) 4–2.2  היערכות לחורף
 

פגיעה בבריאות משפיעה על יכולת התפקוד מבחינה לימודית, התנהגותית וחברתית. עונות השנה והאקלים גורמים לתהליכים סביבתיים המשפיעים על הבריאות ולשינויים המחייבים אותנו להתייחסות מיוחדת לבריאות תוך שימת לב מרבית ליכולת התפקוד הן של התלמידים והן של הצוות במוסד החינוכי.

כל פעולה שמטרתה למנוע אירוע של חשיפה למחלה או הידבקות תקטין את עוצמת האירוע ותקל על מהלך הטיפול וההחלמה. חשיפה לגורם מזהם או הדבקה תגרום להופעת סימנים שיבואו לידי ביטוי לאחר פרק זמן. בעונת החורף חלה עלייה בשכיחות המחלות המאפיינות עונה זו, מצב הגורם להיעדרויות רבות הן בקרב מורים וגננות והן בקרב תלמידים, להפסד חומר לימודי ולפגיעה בסדר ובהתנהלות.

המאפיינים הבולטים של מחלה עונתית בתקופת החורף הם: חום (מעל 37.5 מעלות), נזלת, חולשה, שיעול, כאבי ראש וכאבי שרירים. ביממה הראשונה להופעת הסימנים מומלץ לקחת תרופה להורדת החום ולהקלה על הסימפטומים ולפנות לרופא רק אם הטיפול הראשוני לא שיפר את המצב.

בזיהומים ויראליים יגרום הטיפול התרופתי הראשוני לשיפור במצב לכמה שעות, לעומת דלקות חיידקיות שבהן טיפול זה כמעט אינו משפיע. זיהומים ויראליים אינם דורשים בדרך כלל טיפול אנטיביוטי אלא מנוחה, לקיחת תרופה להקלה על הסימפטומים ושתייה מרובה. את האבחנה של סוג הזיהום והטיפול יקבע הרופא המטפל. יש אפשרות לחזור לבית הספר ולגן הילדים רק בחלוף 24 שעות ללא חום.

במסגרת המוסד החינוכי יש מקורות הדבקה רבים שמורים ותלמידים כאחד חשופים אליהם, ולכן יש להקפיד על –

1.    שמירה על כללי ההיגיינה האישית, כמו, למשל, שימוש בממחטות חד-פעמיות בעת קינוח האף, שיעול או עיטוש;

2.    אוורור הכיתה;

3.    הימנעות מהעברת השימוש בפומית הטלפון/הטלפון הנייד ללא חיטוי או ניקוי;

4.    במצב של מחלה שלא הסתיימה ועדיין לא חל שיפור מיטבי – הימנעות מהגעה למוסד החינוכי.

אישור על היעדרות כתוצאה ממצב מחלה יש להמציא מרופא רק לאחר ארבעה ימי היעדרות, כפי שפורסם בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), סעיף 30–2.2. בהיעדרות קצרה יותר יש להמציא אישור הורים.

בכל שאלה על חיסון נגד שפעת יש להיוועץ ברופא המשפחה.

כדי שנעבור את החורף ואת מחלותיו בשלום מומלץ לפרסם חוזר תזכורת למורים, לתלמידים ולהוריהם, ולפיו יש להימנע מהגעה לבית הספר או לגן בעת מחלה או כשהמחלה לא הסתיימה או אף כשחשים ברע.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל המפקחת על תחום הבריאות במשרד, הגב' עירית ליבנה, טל' 02-5603451 ו-02-5603220, דוא"ל iritli@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/4, ד' בכסלו התשס"ט, 01 בדצמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  30/11/2022