education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשעד) 2.2-2  הודעת משרד הבריאות על סכנת זיהום בתבניות ביצים
 

במהלך השנים האחרונות וכתוצאה מתהליך הטמעת אורח חיים בריא וחינוך לקיימות גבר השימוש בחומרים ממוחזרים בגני הילדים ובבתי הספר. בדרך זו הילדים לומדים את חשיבותם של המחזור והשמירה על הסביבה, מפתחים יצירתיות כאשר הם מעצבים צורה שונה לחומרים ושותפים לחיסכון במשאבים.

עם זאת יש להקפיד ולהשתמש רק בחומרים המותרים לשימוש, שאינם עלולים לגרום לנזק בריאותי.

בשל הימצאות חיידק הסלמונלה במוצרי עוף בישראל ומאחר שתבניות משומשות של ביצים אינן ניתנות לשטיפה או חיטוי, משרד הבריאות ממליץ שלא להשתמש בהן לפעילות יצירה או לאחסון חומרים. 

לאור המלצה זאת מודיע המשרד כי אין לעשות שימוש בתבניות ביצים משומשות במוסדות החינוך.

 

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות, 
טל' 02-5603220/451, דוא"ל 
briut@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/10, י"ב בסיוון התשע"ד, 10 ביוני 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  30/11/2022