education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשעה) 2.2-1  החלפת העמותה הנותנת סיוע לתלמידים חולים בבתיהם – עדכון לסעיף 2.2-18 בחוזר הוראות הקבע סא/3(א)
 

החל מתאריך י' בטבת התשע"ה, 1.1.2015, תספק חברת "קדימה מדע" תמיכה לימודית לתלמידים חולים השוהים בביתם עקב מחלה במקום עמותת תללי"ם.

תלמידים השוהים בביתם עקב מחלה ממושכת (יותר מארבעה שבועות באישור רופא) זכאים לקבל תמיכה לימודית. התמיכה ניתנת חינם בבית התלמידים החולים בכל רחבי הארץ על ידי ספק חיצוני (בגיל 18-5 בחינוך הרגיל ובגיל 21-3 בחינוך המיוחד). פעילות ספק השירות מתמקדת במאמץ לסייע לתלמידים חולים אלה להשלים את הפערים הלימודיים הנובעים מהיעדרותם הממושכת מן המסגרת החינוכית.

מסגרות החינוך שלהן תלמידים הזכאים לסיוע יכולות לפנות אל "קדימה מדע"
בפקס 03-9244493 ולוודא שהפנייה התקבלה בטלפון
03-9101714/ 03-9244438 /073-2033294.             

הוראת קבע מעודכנת בנושא מתן סיוע לתלמידים חולים בבתיהם תפורסם בקרוב.


 

לפרטים אפשר לפנות לאגף לחינוך מיוחד,  טל': 02-5603973,  דוא"ל  Special_education@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/5, ט"ו בטבת התשע"ה, 06 בינואר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  09/01/2015