education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

69–2.2  הנחיות לסיוע לתלמידים מושתלי איברים במוסדות החינוך

 

                                            הוראה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

                                       למעבר להוראה המעודכנת

 

1.     מבוא

1.1     תמצית

סעיף זה מתאר את הקשיים שתלמידים מושתלי איברים עומדים בפניהם ואת האופן שבו המוסד החינוכי יכול לסייע להם לקיים אורח חיים תקין ככל האפשר.

1.2     מטרת הפרסום

          א.   התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2008

          ב.    התחולה: כל מערכת החינוך, גני הילדים ובתי הספר

          ג.    הסטטוס: חדש

          ד.    חוזרים קודמים בנושאים קשורים

                  –    סעיף 57–2.2 בחוזר  הוראות הקבע סו/8(א), "מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך"בתוקף

                  –    סעיף 39–2.2 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א), "השתתפות תלמידים בעלי מגבלות בריאותיות בטיולים או בפעילות חוץ-בית-ספרית"בתוקף.

1.3     התפוצה: המנהלים, המפקחים והמורים במערכת החינוך ומנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות.

1.4     הגורם האחראי

          א.   שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

          ב.    בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

          ג.    מספר הטלפון: 02-5603220

          ד.    כתובת הדוא"ל: iritli@education.gov.il.

 

2.     רקע

השתלת איברים היא שיטה רפואית חדישה שבה מוחלפים איברים שהגיעו לאי-ספיקה סופנית, כגון כליה, לב, כבד וריאה, באיברים מתורם. מבחינה רפואית הבעיה העיקרית בהשתלת איברים היא דחיית השתל וזיהומים. הטיפול הרפואי מתבסס על שימוש בתרופות המדכאות את המערכת החיסונית כדי למנוע את דחיית השתל, וכתוצאה מכך עולה הסיכון לזיהום. לאחר תקופת ההחלמה התלמיד חוזר בהדרגה למסגרת החינוכית שהוא שייך אליה תוך הקפדה על אורח חיים מותאם למצבו.

תלמיד שעבר השתלת איברים חייב להיות במעקב רפואי צמוד כל חייו. מעקב זה הדוק יותר בשנה הראשונה בסמוך להשתלה ובמקרים  של חולי. כמו כן על התלמיד ליטול תרופות רבות בזמנים קבועים במהלך היממה, להימנע מחשיפה לזיהומים ולשמש ולשמור על תזונה מאוזנת ומותאמת הכוללת שתייה מספקת ועל פעילות גופנית מתונה והדרגתית. כתוצאה משינויים במצבו התלמיד נדרש לעתים לאשפוז בבית חולים.

תלמיד שעבר השתלה מתקשה לנהל אורח חיים סדיר: סמוך להשתלה הוא נעדר לפרק זמן של 6-3 חודשים, וזאת בשלב החשש מהחשיפה למזהמים העלולים לסכן את חייו. כך גם בשלב המעקב הרפואי. הטיפול שהתלמיד מקבל גורם לעתים לתופעות לוואי, ביניהן השמנת יתר, האטה בצמיחה ובגדילה, ששיעור יתר, חולשה, אי-שקט מוטורי וקשיים רגשיים.

מטרת ההשתלה היא הצלת חיים ושיפור באיכות החיים, ולכן, למרות הקשיים, ביקור סדיר בגן הילדים או בבית הספר מאפשר לתלמיד לחזור ולקיים אורח חיים תקין ככל בני גילו.

 

3.     הנחיות לסיוע לתלמידים מושתלי איברים

גישה חיובית  ותומכת של המוסד החינוכי תוביל לשיפור איכות חייו של התלמיד ותסייע בהצלחת תהליך ההשתלה. לפיכך יש לנהוג כדלקמן:

3.1     על הצוות החינוכי, בשיתוף ההורים, לסייע לתלמיד להתגבר על ההפסדים הלימודיים והחברתיים הנגרמים לו כתוצאה מהמחלה  ומתופעותיה.

3.2     יש לסייע לתלמיד בהתמודדות עם היענות נאותה לטיפול ולמעקב.

3.3     מומלץ לקיים קשר ישיר של הצוות החינוכי הרלוונטי ואחות בית הספר, באמצעות ההורים ובהסכמתם, עם הגורם הרפואי והפסיכו-סוציאלי המטפל בתלמיד.

3.4     יש לפעול רק על פי הנחיות בכתב של הגורם הרפואי המטפל בהתייחס לתהליך הלמידה ולכל פעילות גופנית.

3.5     יש לשים לב לשינויים התנהגותיים ורגשיים העלולים להיגרם בשל הטיפול התרופתי.

3.6     יש לשקול מתן תוספת זמן לתלמיד המושתל בשעת בחינה.

3.7     התלמיד יוכל להצטרף לפעילות חוץ-בית-ספרית, בהתאם למסמך הרפואי שימציאו ההורים.

3.8     יש לאפשר לתלמיד ליטול תרופות ולאכול במהלך שעות השהות בבית הספר על פי הנחיות הרופא, וזאת בלי לפגוע במהלך התקין של השיעורים.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/3(א), ד' במרחשוון התשס"ט, 02 בנובמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  26/01/2023