education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-72  הטמעת פעילות גופנית ותזונה מאוזנת באורח חיים פעיל ובריא במוסדות החינוך

 

הוראה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

 

מבוא

תמצית

מערכת החינוך חרטה על דגלה להטמיע את החינוך לאורח חיים פעיל ובריא שעיקרו הגברת הפעילות הגופנית ועיצוב והקניה של הרגלי תזונה נבונים. חוזר זה בא להנחות את מנהלי מוסדות החינוך כיצד יש לפעול להטמעת אורח חיים בריא  במוסדות החינוך הלכה למעשה וכיצד יש לשתף את כל הגורמים הרלבנטיים בחיי השגרה ולפעול לעיצוב ולטיפוח של התנהגות בריאה בקרב הילדים, הצוותים החינוכיים וההורים. בנוסף המנהלים נקראים לפעול על פי הנחיות ותכניות שהמשרד ימליץ עליהן מעת לעת בחוזרי המנכ"ל בנושאים השונים של החינוך לבריאות.

 

התוקף: החל מ-1 ביולי 2011.

התחולה: גני הילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בכל המגזרים.

הסטאטוס: חדש.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

–    סעיף 9.3-16 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), "הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג'-י"ב" – בתוקף

–    סעיף 9.3-12 בחוזר הוראות הקבע סד/6(א), "פעילות גופנית בגני הילדים במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"ן)" – בתוקף  

–    סעיף 2.2-1 בחוזר הודעות ומידע תשע/1, "תכניות בחינוך ובקידום הבריאות" – בתוקף

–    סעיף 2.2-63 בחוזר הוראות הקבע סז/8(א), "האיסור להפעיל 'הפסקה מתוקה' " – בתוקף

–    סעיף 2.2-61 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" – בתוקף

–    סעיף 2.2-59 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "החינוך לבריאות במוסדות החינוך" – בתוקף

–    סעיף 2.2-56 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "הנחיות הנוגעות לתכולת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה במוסדות חינוך" – מבוטל.

התפוצה: הפיקוח הכולל והמקצועי, מנהלי בתי הספר, מנהלות הגן, כלל צוותי ההוראה והצוותים החינוכיים.

הגורם  האחראי

א.       שם היחידה:  המזכירות הפדגוגית

ב.       בעלי התפקידים: המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני; המפמ"ר לבריאות

ג.       מספר הטלפון:  03-6896136;  02-5603220

ד.       כתובת הדוא"ל:  –  iritli@education.gov.il

 –  avrahamzu@education.gov.il.

 

1.      המטרות בהטמעת החינוך לאורח חיים בריא

1.1     הכרת החשיבות של  הפעילות הגופנית ושל השמירה על אורח חיים בריא

1.2     הבנת התרומה של הפעילות הגופנית והתזונה המגוונת והמאוזנת לשמירה על בריאות התלמידים

1.3     הקניית הרגלים לפעילות גופנית, הלכה למעשה, בכל מוסדות החינוך

1.4     הקניית ידע והבנה בכל הנוגע להשפעת התזונה המגוונת והפעילות הגופנית על בריאותם של התלמידים ועל יכולת הלמידה שלהם. 

 

2.      ההנחיות

2.1     לבתי הספר

2.1.1    באחריות מנהל בית הספר לבנות  תכנית רב-שנתית בנושא "אורח חיים בריא" כחלק מהתכנית הבית-ספרית.

2.1.2    על מנהל בית הספר לשלב בתכנון את המורים לחינוך גופני ואת כלל הצוות החינוכי.

2.1.3    על התכנית השנתית להדגיש את הצורך להגביר את הפעילות הגופנית ואת המודעות לחשיבותה, כמפורט להלן:

–   על מנהל בית הספר להקפיד על מתן שתי ש"ש חינוך גופני לתלמיד, בהתאם לתכנית ה"ליבה". אין לקצץ בשעות אלה בכל רובדי הגיל ובכל המגזרים.

–   על המנהל לפעול להוספת שעה שלישית בחינוך הגופני (בנוסף לשתי שעות ה"ליבה").

–   על המנהל להבטיח כי במהלך ההפסקה הגדולה תתקיים, מדי יום, פעילות גופנית של התלמידים, כגון "הפסקה פעילה", "הפסקה רוקדת", טורנירים בענפי ספורט שונים, פעילות משחקית מובנית/עצמאית וכד'.

–   על בית הספר לקיים במהלך השנה שלושה-ארבעה ימי פעילות גופנית, בשיתוף ההורים והקהילה, כגון ספורט טבלאי, יום ספורט, צעדה, מירוץ עממי, ניווט, רכיבה על אופניים וכד'.

–   יש לעודד את התלמידים לפעילות גופנית בשעות הפנאי ולהשתתפות בחוגי חינוך גופני וספורט במסגרות השונות, באגודות הספורט, בפעילות גופנית עצמית או בפעילות גופנית עם חברים ו/או עם ההורים.

–   המורים לחינוך גופני יקפידו ליישם את ההוראת בסעיף 9.3-16 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א) – "הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג'-י"ב". הדגש הוא על מתן בונוס מרבי של 10% בציון החינוך הגופני בגין פעילות גופנית של התלמידים בשעות הפנאי. הערכת תלמידים בכיתות א'-ב' תיעשה בהתאם להוראות בתכנית הלימודים של משרד החינוך. 

–   יש ללמד את התלמידים לנהל יומן פעילות גופנית אישי ובו לתעד את הפעילות הגופנית היומית במטרה להגיע לשישים דקות של פעילות גופנית מצטברת ביום לפחות.

2.1.4   השעות הפרטניות של המורים לחינוך גופני במסגרת "אופק חדש" תיועדנה להגברת הפעילות הגופנית לצורך קידום הבריאות של התלמידים. יש לעשות שימוש נבון בשעות אלה תוך קידומם של תלמידים מתקשים ומצטיינים.

2.1.5   על התכנית השנתית לעסוק בהטמעת הרגלי התזונה הנבונה והמגוונת ובהגברת המודעות לחשיבותה באמצעים אלו:

–   שילוב תכנים ועקרונות לתזונה נבונה הלכה למעשה בשגרת יומו של התלמיד  ובהוראת תחומי דעת  שונים

–   עידוד שתיית מים כשתייה המומלצת והימנעות משתיית משקאות ממותקים

–   הפחתה בצריכת ממתקים וחטיפים והימנעות ממתן ממתקים כפרסים, אף לא כחלק מכיבוד המוגש באירועים מיוחדים המתקיימים במסגרת בית הספר ומחוצה לו

–   איסור לקיים "הפסקות מתוקות" בהתאם להנחיות בסעיף 2.2-63 של חוזר הוראות הקבע סז/8(א).

2.1.6   על מנהלי בתי הספר שקיימים בהם מזנונים, קיוסקים ומכונות אוטומטיות לממכר מזון לנהוג בהתאם להנחיות בסעיף 56–2.2 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), המפרט את היצע המזון המותר והאסור למכירה, וכן בהתאם להנחיות בסעיף 2.2-61 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א) בנושא "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך".

2.1.7   על מנהלי בתי הספר להנחות את התלמידים ואת והוריהם בנושא הרכב וכמות המזון שיש להביא לבית הספר וליציאה לפעילות חוץ-בית-ספרית. המלצות תזונתיות אפשר למצוא בסעיף 2.2-61 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במערכת החינוך".

2.2     לגני ילדים

2.2.1   באחריות מנהלת הגן לבנות תכנית רב-שנתית בנושא "אורח חיים בריא" כחלק מתכנית העבודה בגן הילדים. 

2.2.2   על מנהלת הגן לשלב בתכנון את כלל הצוות החינוכי.

2.2.3   על התכנית השנתית להדגיש את הגברת הפעילות הגופנית ואת המודעות לחשיבותה על פי תכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך המפורסמת באתר האגף לתכניות לימודים, באתר המפמ"ר לחינוך הגופני ובאתר האגף לחינוך קדם יסודי, כמפורט להלן:

–   על הגננת להקפיד שכל הילדים בגן יעסקו בפעילות גופנית יום-יומית בת 75 דקות.

–   על הגננת לקיים, במהלך השנה, ימי פעילות גופנית בשיתוף ההורים והקהילה.

–   יש לעודד את הילדים לפעילות גופנית המותאמת לגילם גם בשעות הפנאי.

–   כל פעילות חינוך גופני המשולבת בגן הילדים על-ידי גורם חיצוני לצוות הגן תיעשה על-ידי מורה לחינוך גופני שבידו תעודת הוראה בחינוך גופני ושהתמחה בהוראת חינוך גופני בגני ילדים, בהתאם להנחיות בסעיף 9.3-12 בחוזר הוראות הקבע  סד/6(א).

2.2.4    על התכנית השנתית לעסוק בהטמעת הרגלי תזונה נבונה ומגוונת ובהגברת המודעות לחשיבותה באמצעים אלו:

–   שילוב תכנים ועקרונות לתזונה נבונה הלכה למעשה בשגרת יומו של הילד

–   עידוד שתיית מים כשתייה המומלצת והימנעות משתיית משקאות ממותקים

–   הימנעות מצריכת חטיפים וממתן ממתקים כפרסים, אף לא כחלק מכיבוד המוגש באירועים מיוחדים המתקיימים במסגרת הגן ומחוצה לו.

2.2.5   על מנהלות הגן להנחות את הילדים ואת הוריהם בנושא הרכב וכמות המזון שיש להביא לגן ולפעילות מחוץ לגן. המלצות תזונתיות אפשר למצוא בסעיף 2.2-61 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א). 

2.3     להורים ולקהילה

2.3.1   יש לעודד את הילדים ואת בני משפחותיהם להשתתף בפעילות גופנית עממית-קהילתית בלי לפגוע במהלך יום הלימודים.

2.3.2   יש לעודד את הילדים לרכוש הרגלי הליכה או רכיבה על אופניים, בדרכם אל המוסד החינוכי ובחזרה ממנו, תוך הדגשת כללי הבטיחות והזהירות בדרכים.

2.3.3   יש להגביל את התלמידים בשעות מסך (צפייה בטלוויזיה, שימוש במחשב ובכל אמצעי דיגיטאלי אחר).

2.3.4   יש להקפיד על מספר שעות שינה המותאמות לגיל הילדים.

2.3.5   יש להקנות לילדים הרגלים לצריכת מזון המותאמים לשגרת היום, לגיל, למין, לתרבות ולמסורת.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/10(א), כ"ח באייר התשע"א, 01 ביוני 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  26/01/2023