education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-79  מניעת הידבקות ממחלות במוסדות החינוך

 

מבוא

תמצית

מטרת ההוראה להנחות את מוסדות החינוך בנושא של מניעת העברת מחלות והידבקות במוסדות החינוך בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים לצוות. כמו כן ההוראה מפרטת את המקרים שבהם תלמיד הסובל מבעיית בריאות מסוימת מנוע מלהגיע למוסד החינוכי ואת המקרים שבהם אין למנוע מתלמיד לבקר במוסד החינוכי למרות בעיה רפואית קיימת.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2012.

התחולה: כלל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

-      סעיף 71 בחוזר לט/2, "מחלות מידבקות" – מבוטל

-      סעיף 2 בחוזר כז/1, "הוראות בדבר הנוהל לגבי ילדים החולים במחלות מידבקות מסוימות וכלפי מגעיהם בגני ילדים, בתי ספר ומוסדות ילדים אחרים" – מבוטל.

 חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-     סעיף 2.2-81 בחוזר הוראות הקבע עג/1(א), " מניעת תופעת הכינמת" – בתוקף

-     סעיף 2.2-77 בחוזר הוראות הקבע עג/1(א), "הצהרת הורים על בריאות ילדם" – בתוקף

-      סעיף 2.2-51 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), "קבלת תלמיד חולה למוסד    החינוך" – בתוקף

-      סעיף 2.2-30 בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), "אישורים רפואיים על היעדרות מלימודים" – בתוקף

-      סעיף 2.2-13 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א), "תלמידים נשאים או חולים באיידס" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות והמפקחים.

הגורם האחראי

א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב. בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

ג. מספר טלפון: 02-5603451

ד. כתובת הדוא"ל: briut@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.       הצעדים שיש לנקוט במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד כדי למנוע העברת מחלות מידבקות במוסד החינוכי

2.       מצבי בריאות שאינם מחייבים היעדרות מהמוסד החינוכי ואין להרחיק תלמידים בגינם

3.       מצבי בריאות המחייבים היעדרות או הרחקה של תלמידים מהמוסד החינוכי

4.       דיווח במקרים של מחלות מידבקות.

 

1.     הצעדים שיש לנקוט במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד כדי למנוע העברת מחלות מידבקות במוסד החינוכי

1.1    מתן חיסונים במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד

מתן החיסונים לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים. החיסונים ניתנים במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד ובאחריות משרד הבריאות. אלה תפקידי בית הספר בהקשר זה:

א.   על בית הספר לאסוף את טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם הכוללים גם את הסכמתם לחיסון ילדם במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד. יש לעיין בהגבלות המפורטות בהצהרה ולפעול על פי ההנחיות בסעיף 2.2-77 בחוזר הוראות הקבע עג/1(א). יש להעביר את  הטפסים המתייחסים לשירותי הבריאות והחתומים על ידי ההורים לידי נותן שירותי הבריאות לתלמיד.

ב.    על בית הספר לסייע באיסוף פנקסי החיסונים לקראת מועד החיסון ובהחזרתם לתלמידים לאחר החיסון.

ג.    על בית הספר לאפשר את ביצוע החיסונים במסגרת יום הלימודים לאחר תיאום מראש עם הגורם המחסן.

 

1.2    חינוך להיגיינה אישית

על בית הספר לדאוג להקניית הרגלים הקשורים בהיגיינה אישית, כמפורט להלן:

א.   רחיצת ידיים: יש להקפיד על רחיצת ידיים במים ובסבון, בעיקר לאחר השימוש בשירותים, לאחר מגע עם הפרשות (שיעול/עיטוש) ולפני מגע עם מזון ואחריו. על הצוותים בגני הילדים להנחות את הילדים הלכה למעשה כיצד  לרחוץ ידיים ולהקפיד על היגיינת הגוף. בבית הספר היסודי יש לקיים מדי פעם דיון ולהזכיר את חשיבות הנושא ואת הנזקים לבריאות העלולים להיגרם מאי הקפדה על כללי היגיינה אישית תקינים.

ב.    מניעת התפשטות הכינמת: על הצוותים בגני הילדים ובבתי הספר להקנות ידע על הכינמת ולקיים הסברה על אופן מניעת התופעה. על ההורים להקפיד על סירוק השיער במסרק סמיך באופן תכוף לשם מניעת התפשטותה של תופעת הכינמת.

ג.    הקפדה על תנאי תברואה תקינים בסביבה הלימודית: תפקיד הצוות במוסד החינוכי הוא להקפיד על תנאי היגיינה תקינים בעת הכנת אוכל ובעת הגשתו, וכן בעת שהייה באזור השירותים. תפקיד הרשות ו/או הבעלות על המוסד החינוכי הוא להקפיד על ניקיון המוסד החינוכי, ובכלל זה הקפדה על ניקוי תכוף של השירותים ודאגה לאספקת מלאי של נייר טואלט, סבון  ומגבות נייר.

 

2.     מצבי בריאות שאינם מחייבים היעדרות מהמוסד החינוכי ואין להרחיק תלמידים בגינם

במצבי בריאות מסוימים המפורטים להלן אין להרחיק תלמיד מהמוסד החינוכי ואין צורך שהוא ייעדר מבית הספר או מגן הילדים:

2.1  כאשר קיימים  תסמינים קלים של מחלה, כגון נזלת, כאב גרון (ללא תרבית חיובית לסטרפטוקוקים), שיעול, דלקת אוזניים, דלקת לחמית העין שאינה מוגלתית (ואינה מלווה בחום או בכאבי עיניים), פריחה שאינה מלווה בחום ובסימנים נוספים 

2.2  כאשר התלמיד מאובחן כסובל ממחלות זיהומיות כרוניות מסוג דלקת כבד נגיפית B או C (הפטיטיס B או C) ו-HIV

2.3  במחלות כגון מחלת הנשיקה הנגרמת על ידי וירוס אפשטיין-בר  (EBV) או ציטומגלווירוס (CMV) ושלבקת חוגרת (הרפס זוסטר - אם אפשר לכסות את הנגעים); בתנאי שהילד מרגיש די טוב לחזור ללימודים

2.4  במקרה שלתלמידים יש כינים.

 

3.     מצבי בריאות המחייבים היעדרות או הרחקה של תלמידים מהמוסד החינוכי

3.1     תלמיד לא יגיע למוסד החינוכי אם הוא חולה במחלה זיהומית מידבקת מאובחנת עד שמחלתו אינה מידבקת עוד.

על פי ההנחיות שהתפרסמו בסעיף 2.2-30 של חוזר הוראות הקבע סג/1(א), "אישורים רפואיים על היעדרות מלימודים", יש להמציא אישורים לחזרה ללימודים לאחר חופשת מחלה. עד 4 ימי היעדרות נדרש אישור הורים ומ-5 ימי היעדרות ומעלה נדרש אישור רופא.  להלן פירוט המחלות ומשך ההיעדרות הנדרש:

א.       תפרחות וזיהומים של העור

–    אבעבועות רוח: אין לבוא למוסד החינוכי עד אשר כל האבעבועות עם גלד יבש, כ-5 ימים אחרי הופעת הפריחה. אותם תנאים תקפים עבור שלבקת חוגרת כאשר אין אפשרות לכסות את כל הפצעים.

–     אימפטיגו: אין לבוא למוסד החינוכי עד לאחר 24 שעות אחרי התחלת טיפול אנטיביוטי והעדר פצעים פתוחים ומפרישים שאין אפשרות לכסותם.

–    חצבת: אין לבוא למוסד החינוכי לפחות עד 4 ימים אחרי הופעת הפריחה.

–     מחלת הפה והטלפיים: אין לבוא למוסד החינוכי עד שהנגעים יבשים.

ב.          שלשולים והקאות ללא זיהוי הגורם

-     במקרה של 3 יציאות נוזליות או יציאות השונות מהיציאות הרגילות של הילד או במקרה של 2 הקאות או יותר ביממה: אין לבוא למוסד החינוכי עד חלוף הסימנים, ובתנאי שהילד מרגיש די טוב לחזור ללימודים, אלא אם רופא קבע כי אין סיכון להדבקה של הסובבים ואישר זאת במסמך כתוב.

-     במקרה של זיהוי פתוגן: על פי המלצת רופא.

ג.         זיהומים בדרכי הנשימה

-     זיהום בדרכי הנשימה העליונות המלווה בחום: אין לבוא למוסד החינוכי עד חלוף הסימנים ובתנאי שהילד מרגיש די טוב לחזור ללימודים

-     שפעת או מחלת דמוית שפעת: אין לבוא למוסד החינוכי  עד חלוף הסימנים ובתנאי שהילד מרגיש די טוב לחזור ללימודים.

-     שעלת: אין לבוא למוסד החינוכי עד אחרי 5 ימים מתחילת הטיפול האנטיביוטי, או אחרי 21 ימי מחלה אם לא ניתן טיפול באנטיביוטיקה.

-     שחפת: יש לחזור ללימודים בהתאם להמלצת הרופא המטפל המלווה במסמך רפואי.

ד.        מחלות זיהומיות נוספות

-     דלקת מוגלתית של העיניים: אין לבוא למוסד החינוכי עד שההפרשה המוגלתית פסקה או בהתאם לאישור רפואי.

-    חזרת: יש לחזור ללימודים לאחר 5 ימים מתחילת הנפיחות.

-     צהבת זיהומית A (הפטיטיס A) אין לבוא למוסד החינוכי עד 7 ימים לאחר הופעת הצהבת. יש להתייעץ עם לשכת הבריאות הקרובה לגבי ההתייחסות לתלמידים  האחרים במוסד החינוכי.

ה.       במקרה של מחלות חום אחרות יש להקפיד  שהתלמיד יחזור  למוסד החינוכי רק לאחר 24 שעות מחלוף החום.

 

3.2     רשימת המחלות והמצבים המתוארים בחוזר מתייחסת למצבים שכיחים ואינה מלאה. לפרטים נוספים וכן לייעוץ במצבים שונים יש לפנות לגורם רפואי מוסמך. 

 

4.      דיווח במקרים של מחלות מידבקות

4.1     דיווח ההורים: על ההורים לדווח למוסד החינוכי על תחלואה חריגה של ילדם וליידע אותם על מצבו ועל דרך הטיפול בו.

4.2     דיווח המוסד החינוכי: במקרים שבהם יש חשש להתפשטות המחלה בקרב כמה תלמידים במסגרת הכיתה  או המוסד החינוכי כולו יש לפנות לרופא המחוז בלשכת הבריאות המוסמך ולבקשו להורות על התנאים הדרושים כדי לאפשר חזרת תלמידים למוסד החינוכי  לאחר המחלה המפושטת.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1(א), ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014