education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-82  הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך

 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן

מבוא

תמצית

סעיף זה מרכז את המדיניות, את ההנחיות ואת ההוראות בנושאים אלו: חינוך לתזונה נכונה, התארגנות להזנה, נוהלי ההתקשרות עם ספקי הזנה, ההרכב התזונתי של הארוחות, הנחיות להרכב המזון המובא מהבית, מכירת מזון ושתייה במכונות אוטומטיות, במזנונים, בקפיטריות ובקיוסקים, מפרט סוגי המזונות והמשקאות המותרים ומומלצים למכירה וסוגי המזון והמשקאות האסורים למכירה במוסדות החינוך, וכן הנחיות של הפיקוח התברואתי.

התוקף: החל מ-1 במארס 2013.

התחולה: כלל מוסדות החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

-    סעיף 2.2-61 בחוזר הוראות קבע סז/3(א), "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" – מבוטל

-    סעיף 2.2-56 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "הנחיות הנוגעות לתכולת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה במוסדות החינוך"מבוטל

-    סעיף 2.2-50 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), "הזנה והסעדה במוסדות החינוך"מבוטל

-    סעיף 2.2-20 בחוזר הוראות הקבע סא/5(א), "הזנה וחינוך תזונתי בגן הילדים"מבוטל.


חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-    סעיף 2.2-52 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), "רגישות יתר למזון בקרב ילדים"בתוקף

-    סעיף 2.2-72 בחוזר הוראות הקבע עא/10(א), "הטמעת פעילות גופנית ותזונה מאוזנת באורח חיים פעיל ובריא במוסדות החינוךבתוקף.

 

 

המשנה החינוכית

המסגרת החינוכית היא מסגרת טובה ומתאימה להקניית חינוך והרגלים בתחום התזונה. במסגרת זו ייחשפו התלמידים לנושא מבחינה לימודית ויתנסו הלכה למעשה באכילת מזון מגוון ובריא. התלמידים יפתחו ויאמצו, כדרך חיים, הרגלי אכילה בריאים, המבוססים על בחירה נכונה ועל שימוש בהמלצות מוסמכות.

דפוסי אכילה נכונים בגיל הילדות ובתקופת ההתבגרות מקדמים בריאות מיטבית, גדילה תקינה והתפתחות אינטלקטואלית רציפה ומסייעים במניעת בעיות בריאות כגון מחסור בברזל ובסידן, אנמיה, עודף משקל, השמנה והפרעות אכילה. לטווח הארוך תזונה מגוונת ומותאמת מונעת תחלואה כגון מחלות לב וכלי דם, סוכרת או סרטן.

העיסוק בנושא הבריאות כחלק מהתרבות של המוסד החינוכי ושילוב של תכניות התערבות ברמה בית-ספרית יסייעו לתלמידים לממש ולמצות את יכולותיהם הלימודיות ולשפר את בריאותם על ידי אימוץ הרגלי התנהגות ותזונה בריאים.

הזנה נאותה ומספקת במהלך הלימודים תוך הקפדה על האיכות, על הגיוון, על המינון ועל הזמינות של המזון תשפר את הרכב המזון שהתלמיד צורך ותשפיע לטובה על בריאותו ועל יכולותיו. תזונה לא  מאוזנת ולא מספקת תשפיע לרעה על היכולת הקוגניטיבית של התלמיד ותפגע ביכולתו הלימודית ובבריאותו.

המזון והשתייה המובאים מהבית או הניתנים בהזנה או המוצעים במכונות לממכר מזון, בקפיטריות, בקיוסקים ובמזנונים משמשים תחליף לארוחות במשך השהות במסגרת החינוכית. לפיכך נדרשת התייחסות קפדנית להרכבם ולפיקוח עליהם.

 

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.    בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

ג.     מספר הטלפון: 02-5603220 ו-02-5603451

ד.    כתובת הדוא"ל: briut@education.gov.il.


נספחים

-    נספח א: המלצות להרכב ארוחת הבוקר בבית ולהרכב המזון המובא מהבית לבית הספר ולגן הילדים – להורים ולצוות החינוכי

-    נספח ב: תזונת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

-    נספח ג: הנחיות המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות להזנה במוסדות חינוך, בבתי ספר ובגני ילדים.

 

תוכן העניינים

1.     דגשים חינוכיים

2.     מקורות המימון של ההזנה במוסד החינוכי (בבית הספר ובגן הילדים)

3.     ההתארגנות להזנה

4.     הפעלת ספק ההזנה

5.     הפעלת מערך ההזנה במוסד החינוכי

6.     פיקוח ובקרה

7.     מכירת מזון במוסד החינוכי

8.     הזנה בגני הילדים

9.     נספחים.


 

1.     דגשים חינוכיים

האכילה במסגרת בית הספר וגן הילדים היא אירוע חינוכי. ההתארגנות וההכנות לקראת הארוחה, השיח החינוכי, ההתנהגות בעת האכילה, העמידה על קיומם ועל יישומם של כללי היגיינה, נימוס, ניקיון ופינוי שאריות מזון ופסולת בתום הארוחה – כל אלה מקנים לתלמיד מסר חינוכי משמעותי וכללי התנהגות בריאים.

לארוחה במסגרת החינוכית יש היבטים חינוכיים-חברתיים. בגיל הרך הילד לומד לזהות את צרכיו ומפתח טעם אישי במזון. תהליך זה מושפע מאיכות המזון שהוא צורך, מכמותו ומדרך הגשתו. רצוי שהצוות החינוכי (המורה בביה"ס והגננת והסייעת בגן) יקפיד לאכול עם הילדים. לארוחה משותפת, עם מבוגר המשמש דוגמה אישית ודגם לחיקוי, יש חשיבות רבה בהעברת המסר החינוכי ובהפנמתו על ידי התלמידים.

עקרון הבחירה הנבונה הוא ערך בסיסי בבניית התפריט היומי. על התלמיד לבחור את מזונו על פי צרכיו, העדפותיו וטעמו האישי מתוך היצע של מזון מומלץ ובריא, על פי ההנחיות התזונתיות המקצועיות של הגורמים המוסמכים.

באחריות ההורים לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים, ליידע את הנהלת בית הספר ואת ספק המזון על רגישויות אלו ולהמציא להם אישורים רפואיים לכך. בהתאם לכתוב באישורים אלה תיבדק האפשרות לספק לתלמידים אלו את מנת המזון המתאימה. כמו כן, באחריות ההורים לדאוג שילדיהם יהיו מודעים לעובדה שאינם יכולים לרכוש כל דבר מזון ברכישה עצמאית בשל רגישותם.

המטרה היא לספק לתלמידים מזון איכותי, העונה על צורכיהם התזונתיים והבריאותיים, ולאפשר להם לקבל או לרכוש במחיר סביר ומפוקח מזון נאות מבחינת הכמות, הגיוון והאיזון, כחלק מהשירות הניתן במוסד החינוכי, ותוך כדי השגת מטרה מעשית זו יש לחנך לתזונה מאוזנת ומגוונת על כל מגוון היבטיה.

לרשות בתי הספר וגני הילדים עומדות תכניות שונות בתחום התזונה שאפשר להיעזר בהן כבסיס לתהליך הלמידה וכדרך להטמעתו.

 

 

חזרה

 

2.     מקורות המימון של ההזנה במוסד החינוכי (בבית הספר ובגן הילדים)

2.1     תקציב משרד החינוך (להלן "המשרד"), בהתאם להסדרים שנקבעו ב"חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005" ובחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988

2.2     תקציב הנובע מהחלטות ממשלה כגון החלטה 4088, תכנית ציל"ה לגילאי 9-3, הכוללת מרכיב של הזנה

2.3     תקציב הנובע מהחלטות הנהלת משרד החינוך לתכניות כגון מיל"ת הכוללת הזנה

2.4     התקציב של רשות החינוך המקומית של המוסד החינוכי, בהתאם לחוקים שהוזכרו לעיל ו/או על פי תקציבים נפרדים שתקצה לכך הרשות המקומית

2.5     "סל לאור" במוסדות הנהנים מסל זה

2.6     תרומות מגורמים שונים

2.7     תשלומי ההורים, בהתאם לשיעורי ההשתתפות שנקבעו מכוח סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 ומפורסמים מדי שנה בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלומי הורים" (במקרים שבהם ההזנה היא ביזמת ההורים ואין השתתפות מצד המדינה או הרשות ייקבעו תשלומי ההורים לפי החלטתה של נציגות ההורים המוסדית, בתנאי שמדובר בסכום סביר[1] והגבייה תיערך במסגרת שירותים מרצון).

 

חזרה

 

3.     ההתארגנות להזנה

הקמתו והפעלתו של מערך ההזנה מחייבות התארגנות של כל השותפים בעשייה החינוכית, כמפורט להלן:

3.1     משרד החינוך

א.    במוסדות שההזנה מאורגנת או מתוקצבת בהם על ידי המשרד (על פי חוק ארוחה יומית והחלטות ממשלה או החלטת הנהלת המשרד), הדבר נעשה באמצעות התקשרות של המשרד במכרז עם גורם המפעיל מינהלת הזנה עבור המשרד בהתאם לתנאי המכרז ובין היתר התקשר עם ספקים של שירותי הזנה כדי שיספקו את ההזנה הנדרשת על פי הכללים הנדרשים למוסדות החינוך. המכרז של המשרד מגדיר את עקרונות ההפעלה של מערך ההזנה, כמו גם את המכרזים שמינהלת ההזנה מפרסמת לשם התקשרות עם ספקי שירותי ההזנה.

ב.    רשויות החינוך המקומיות ומוסדות החינוך יקבלו הודעה בדבר היקף זכאותם ופרטי הקשר של הספקים אשר נבחרו לספק את שירות ההזנה באזורם.

 

3.2     הרשות המקומית

א.    לקראת פתיחת שנת הלימודים ישלחו אגף או מחלקת החינוך ברשות המקומית חוזר להנהלות של מוסדות החינוך בתחום הרשות שנושאו "אורחות חיים במוסדות החינוך – הזנה והסעדה". החוזר ישמש לתזכורת, לרענון ולהדגשת חשיבותו של הנושא לתפקודו התקין של הילד, לבריאותו, להתנהגותו וליכולת הלמידה שלו. החוזר יכיל הנחיות בתחומים האלה:

 •    החינוך התזונתי
 •    הנחיות לתפריט מאוזן ובריא
 •    הסדרי ההזנה במוסד החינוכי – ההיערכות לארגון תקין ולשיתוף הפעולה בין הנהלת בית הספר, ההורים והרשות המקומית
 •    כללי ההתנהלות עם ספק שירותי ההזנה לצורך קבלת שירותי ההזנה כנדרש
 •    חוקים, תקנות והנחיות של הרשות בנושא ההזנה
 •    הנחיות הווטרינר הרשותי.

ב.    אגף/מחלקת החינוך ידווחו בתחילת שנת לימודים לווטרינר הרשותי באילו מוסדות תתקיים הזנה כדי לאפשר פיקוח תברואתי נאות.

 

3.3     הנהלת המוסד החינוכי

א.    על מנהל המוסד החינוכי ליידע את ההורים על אפשרויות ההזנה הקיימות – הזנה מאורגנת או הבאת אוכל מהבית – ולפרט את שיעורי ההשתתפות של ההורים במימון ההזנה אם נדרש מהם מימון.

ב.    הנהלת המוסד החינוכי תבהיר להורים כי לא תתאפשר בשום אופן הכנסת מזון לתחומי המוסד החינוכי במהלך שעות הלימודים על ידי כל גורם שהוא, לבד מהספק שעמו מתקיימת התקשרות לצורך ההזנה. הנחיה זו אינה כוללת ארוחת עשר וכיבוד לימי הולדת שהילדים מביאים מביתם או ארוחה שתלמידים שאינם מעוניינים ליטול חלק בהזנה המאורגנת מביאים מביתם. בארוחות אלו יש לנהוג על פי המפורט בחוזר זה. אין להתיר הכנסת מזון אשר אינו כלול בהסדר ההזנה המוסדי למוסד החינוכי, ובכלל  זה חטיפים וממתקים.

ג.    הנהלת המוסד החינוכי תמנה צוות (להלן "צוות התזונה המוסדי") שיפעל לניהול מערך ההזנה. בצוות ישתתפו הורים, תלמידים, נציג ההנהלה ונציג אגף/מחלקת החינוך ברשות המקומית.

       

חזרה

 

4.     הפעלת ספק ההזנה

4.1     ההתקשרות עם הספק שלא במסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד, תכנית מכוח החלטת ממשלה או תכנית מכוח החלטת הנהלת משרד החינוך

א.    ההתקשרות החוזית תיערך בין הרשות המקומית או הבעלות של המוסד החינוכי ובין אחד מהספקים שייבחרו, בהתאם לכללי ההתקשרות הנדרשים על פי כל דין (במקרה שמדובר בגורם המחויב בכללי רכישה עפ"י דין, כגון רשות מקומית).

ב.    הרשות המקומית, או הבעלות של המוסד החינוכי, תקבע את אופן העברת  התשלום – מההורים אליה או ישירות לספק.

ג.    ההתקשרות עם הספק תהיה לתקופה קצובה ומוסכמת מראש. בהסכם תעוגן זכותם של המוסד החינוכי, הרשות או הבעלות להאריך את ההתקשרות או להפסיקה.

ד.    הסכם ההתקשרות יכלול סעיף פיצוי מוסכם במקרה של הפרת ההסכם על ידי הספק. יש לעמוד על מיצוי זכויות המוסד החינוכי, תוך התייעצות עם היועץ המשפטי של הרשות המקומית או של הבעלות.

 

4.2     מחויבויות הספק

על הסכם ההתקשרות להטיל על הספקים מחויבויות לרמת שירות ואיכות גבוהה. המוסד החינוכי וצוות התזונה המוסדי נדרשים למצות מחויבויות אלה ולממשן בתבונה:

א.    הספק חייב לעמוד בהמלצות משרד הבריאות ובהנחיות בנושאי התזונה והמזון.

ב.    על הספק להימנע לחלוטין מהשימוש במזון מעובד ובמזון תעשייתי ומטיגון המזון ולספק מזון מבושל, אפוי בתנור או מוכן בגריל.

ג.    הספק יספק מזון כשר ויציג תעודת כשרות מגורם מוסמך על פי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983. ספק המספק מזון למגזר הלא-יהודי בלבד יכול לפנות בבקשה להחריגו מחיוב זה.

ד.    הספק נדרש להיערך לשינויים בתפריט לרגל אירועים מיוחדים, כגון טיולים ופעולות חוץ-מוסדיות או כל פעילות שאינה סדירה בהתאם לתכנית הפעילות של המוסד החינוכי, בתנאי שיקבל הודעה על כך מהנהלת המוסד החינוכי בזמן סביר מראש.

ה.    בהתאם להזמנת המוסד החינוכי, הספק יכין מנות אישיות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (כגון ילדים חולי צליאק וסוכרת, ילדים בעלי רגישות למוצרי מזון וכן צמחונים) על פי המידע שיימסר למוסד החינוכי על ידי ההורים ובאחריותם.

ו.     הספק יכין מנות אלה בתנאי שמשרד הבריאות קבע תקן לייצור מנות מזון מותאמות לסוג הרגישות של אותם תלמידים. אם לספק המספק מזון לבעלי רגישויות אין דרך לבחון אם המזון מתאים לבעלי רגישות זו או אחרת, ולא קיימת ערכה מתאימה לעריכת הבדיקה, לא יהיה אפשר לספק מזון לתלמידים בעלי אותה רגישות.

ז.     אם קיימים במוסד החינוכי תלמידים שלא נמצאה עבורם מנת מזון מותאמת לצרכים המיוחדים כאמור – על הספק, בתיאום עם המוסד החינוכי וההורים – לנסות ולהתאים לתלמיד מנה המורכבת מרכיבים "בטוחים", שאינם מכילים את הגורם לרגישות (כגון ירקות ופרות). יודגש כי הרכב המנה החלופית חייב לקבל את אישור ההורים מראש ובכתב, תוך הבהרה שהאחריות בעניין זה חלה עליהם.

 

4.3     התפריט

א.    הרכב התפריט שייבחר ייקבע לפי הנחיות המחלקה לתזונה במשרד הבריאות. אפשר להתייעץ בנוסף עם דיאטנית מוסמכת להרכבת התפריט המקומי, והוא חייב לעמוד בהנחיות משרד הבריאות.

ב.    התפריט יהיה מגוון, ולא יכלול מזון מעובד, תעשייתי או מטוגן, וכן לא יכלול חטיפים, ממתקים ושתייה ממותקת.

ג.     בקביעת הרכב התפריט יש להסתמך על החוברת "לאכול ולגדול – מדריך להזנת ילדים ובני נוער", בהפקת משרד הבריאות (מהדורת יוני 2012, http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/eatandgrow.pdf) או על כל חוזר אשר יפורסם מזמן לזמן על ידי משרד החינוך או על ידי משרד הבריאות.

ד.    התפריט יפורסם מראש ויובא לידיעת ההורים והתלמידים.

 

4.4     הנחיות תפעוליות של המוסד החינוכי/הרשות לספק

א.    מנהל המוסד החינוכי יסתייע במנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ו/או בקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית ויקבע עם ספק ההזנה נהלים קבועים לכניסה וליציאה של כלי הרכב המביאים את המזון. יש להקפיד שתנועת כלי הרכב של הספק לא תסכן את השוהים במוסד החינוכי. ספקי הזנה שאין להם חוזה התקשרות להזנה מרוכזת כאמור בחוזר זה לא יותרו להיכנס למוסדות החינוך (למשל משלוחי פיצה).

ב.    הארוחות תוגשנה לתלמידים במנות אישיות (כגון בחמגשית) או בצלחות מתוך כלים מרכזיים שבהם הגיע המזון ("בתפזורת"), ויצורפו אליהן אבזרים נלווים: סכו"ם, מצעית, מפית קטנה, מגבונים לחים ושקיות לאיסוף אשפה כיתתיות. במקרה של אספקה ב"תפזורת" יש לספק גם צלחות, כלי הגשה מתאימים וכפפות חד-פעמיות.

ג.     אם המזון מוגש ב"תפזורת", על המגיש להקפיד על כללי היגיינה ולהשתמש בכלי הגשה מתאימים ובכפפות חד-פעמיות בעת החלוקה.

ג.     יש לשקול את נוכחותו של נציג הספק, לפחות אחד לכל 250 תלמידים, שיהיה נוכח בשטח המוסד החינוכי, יקבל את האוכל, יבדוק אותו, יחלק את מכלי האחסון בין הכיתות, יאסוף את שקיות האשפה בתום הארוחה למכל האיסוף המרכזי וייתן מענה לבקשות ולבעיות המתעוררות במהלך הארוחה.

ד.    המזון יגיע למוסד החינוכי כ-45 דקות לפני הארוחה, כדי שתהיה שהות מספקת לחלוקת מכלי האחסון לכיתות, מחד גיסא, והמזון יהיה חם, מאידך גיסא. חלוקת מכלי האחסון לכיתות תתבצע לפני מועד ההתחלה של הפסקת האוכל.

ה.    שהות המזון מרגע יציאתו ממערך הייצור של קבלן המזון ועד לארוחה לא תעלה על 4 שעות, בתנאי שבפרק זמן זה יישמר המזון בתנאי תברואה וטמפרטורה מתאימים.

ו.     על הבעלות/המוסד לוודא שהספק עומד בדרישות משרד הבריאות להכנת המזון ולאספקתו במוסדות החינוך (ראו נספח ג).

 

חזרה

 

5.     הפעלת מערך ההזנה במוסד החינוכי

5.1     תפקיד הרשות המקומית/הבעלות

א.    על הרשות לפעול על פי ההנחיות וההמלצות של משרד הבריאות בכל הקשור להזנה, ובכלל זה הרכב המזון, כללי התברואה ושינוע המזון.

ב.    נציג אגף/מחלקת החינוך יהיה שותף בצוות ההזנה המוסדי וייקח חלק בהיערכות ובארגון של הסדרי ההזנה, בקביעת גורם ההזנה, בהתארגנות לקראת הפעלתה, במעקב ובבקרה אחר הפעלתה לאורך השנה ובמשוב לקראת סיום השנה וההיערכות לשנת הלימודים שלאחריה.

ג.     אגף/מחלקת החינוך יתאמו עם המחלקות הרלוונטיות ברשות ויוודאו את ביצוען של הפעולות האלה:

1)    אספקת מכלי אשפה סגורים לאיסוף פסולת ושאריות מזון

2)    פינוי יומי של הפסולת בתום יום הלימודים

3)    התאמת פעילותה של חברת הניקיון לדרישות הנגזרות מהזנה מאורגנת

4)    הגדלת מינון ההדברה נגד מזיקים בהתאם לצורך.

ד.    הווטרינר של הרשות המקומית יסייע במסגרת תפקידו בבחירת ספק ההזנה, יבדוק עם הווטרינר ברשות שבתחומה ספק המזון פועל את כל הקשור לרישוי פעילותו ויהיה שותף לפיקוח  על מערך ההזנה במוסדות החינוך.

 

5.2     תפקיד ההורים במערך ההזנה

א.    מערך ההזנה הוא כאמור חלק מתהליך חינוכי ובריאותי ואמצעי לסיפוק צורך, והוא חלק מאורח חיים בריא ומנוף לימודי בנושא התזונה לכל המשפחה, ולכן יש לערב את ההורים בתהליך.

ב.    המוסד החינוכי מחויב ליידע את ההורים כי באחריותם להודיע למוסד החינוכי בכתב ולצרף אסמכתאות רפואיות, אם ישנן, על צרכים מיוחדים של ילדיהם בנושא התזונה, וזאת גם כדי לבדוק את האפשרות לאספקה של מנה מותאמת במקרה שבו מתקיימת הזנה מאורגנת.

ג.     על המוסד החינוכי להודיע להורים שילדיהם אינם נכללים במערך ההזנה המאורגן כי עליהם לצייד אותם במים ובמזון בריא ומותאם לתנאי הסביבה, בכמות מספקת לכל שעות הלימודים, בהתאם להנחיות המפורטות בחוזר זה. על המוסד החינוכי להבהיר כי לא תתאפשר הכנסת מזון לתחומי המוסד החינוכי במהלך יום הלימודים.

ד.    על המוסד החינוכי לרתום את הנהגת ההורים המוסדית לסייע בהטמעת ההכרה בחשיבותה של אכילה נבונה, מאוזנת ובריאה לאורך כל היום, בקרב התלמידים ומשפחותיהם.

ה.    המוסד החינוכי נדרש לפנות להורים בבקשה שלא לצייד את התלמידים בחטיפים ובממתקים, תוך מתן הסבר מתאים לעניין.

ו.     ההורים, באמצעות הנהגת ההורים המוסדית, ישתתפו בצוות ההזנה המוסדי שתפקידיו מפורטים להלן.

 

5.3     תפקידי צוות התזונה המוסדי

א.    אם הוחלט על הזנה מאורגנת, יקבל צוות התזונה המוסדי את ההחלטות הכרוכות במימון ההזנה ובקביעת הדרך לגביית התשלום מההורים ויפעל לגיבוש הסכמה לשיתוף פעולה של כלל ההורים, בהתאם לדין ולהוראות החלות בעניין.

ב.    גם במקרה שאין מדובר בהזנה המאורגנת על ידי המשרד, אלא ההורים מחליטים על ההזנה המוסדית, התפריט צריך להתאים לכללים ולהמלצות של משרד הבריאות.

ג.    מוסד החינוך יסדיר את ההתקשרות עם הספק בשיתוף הרשות המקומית/הבעלות ויעסוק בבחירת תפריט מגוון ובתכנון אופן ההגשה ומקום האכילה.

ד.    הצוות יקבל משוב מהתלמידים ומההורים על שביעות הרצון מהאוכל: הטעם, האסתטיקה, הכמות, המגוון, צורת ההגשה, הניקיון וכו'. הצוות יהיה מעורב בניהול הקשר עם הספק ובהתאמת השירות לצרכים ולדרישות של ההורים והתלמידים.


 

5.4     ארגון הארוחה בבית הספר ובכיתה

א.    מנהל המוסד החינוכי יוודא כי לכל התלמידים ניתנה האפשרות לאכול או להשתתף בארוחה המוגשת על ידי ספק ההזנה, אלא אם כן הם בחרו לאכול ארוחה שהביאו מביתם בבואם ליום הלימודים.

ב.    הארוחה תתקיים במסגרת הכיתתית או בכל מרחב שיוקצה לכך, וישתתף בה מחנך הכיתה או מורה אחר מצוות המוסד החינוכי.

ג.    יש להקפיד על כללי היגיינה לפני הארוחה ואחריה ולהנחות את התלמידים לשטוף ידיים לפני הארוחה ואחריה.

ד.    יש להקצות די זמן לארוחה. הזמן המומלץ הוא 30-20 דקות. יש לקבוע את זמן הארוחה במועד מוגדר ולשלבה במערכת הצלצולים של המוסד החינוכי. מומלץ שמועד זה יהיה לאחר ההפסקה ולפני השיעור. כך תהיה האכילה נינוחה יותר, יהיה פיקוח על מהלכה ועל פינוי הפסולת והשאריות, והשיעור שלפני הארוחה לא "יגלוש" לזמן הארוחה.

ה.    הארוחה תחולק לתלמידים בכיתות על ידי תורנים לחלוקת האוכל. התורנים, בהנחיית מבוגר, יוודאו שהמנות העודפות תיאספנה ותטופלנה בהתאם למדיניות שתיקבע בבית הספר, שהפסולת תיאסף לשקיות האשפה המיועדות לכך ולא לפח הכיתתי ושלא יישארו בכיתה שיירי מזון מכל סוג. יש לאוורר את הכיתה בתום הארוחה. מוסדות חינוך המקפידים על הפרדת פסולת ינהגו בהתאם למדיניות שנקבעה.

ו.     במהלך הארוחה יש לשמור על אווירה תרבותית ועל התנהגות הולמת.

ז.    יש לנצל את זמן הארוחה לחיזוק התנהגויות מקדמות בריאות ונימוסי שולחן, לשיח חינוכי ולרגיעה.

חזרה

 

6.     פיקוח ובקרה

על הרשות המקומית לוודאי שהווטרינר של הרשות המקומית יקיים פיקוח על מערך ההזנה במוסדות החינוך ברשות ובנוסף יבצע גם את הפעולות האלה:

6.1    בדיקת משנה מדגמית של כלי הרכב המובילים את המזון למוסדות החינוך באמצעות ביקורות קבועות וביקורות פתע (על פי הנהוג ברשות המקומית)

6.2    פיקוח שלא ייעשה שימוש בשאריות המזון להאכלת בעלי חיים

6.3    טיפול בדיווחי המוסד החינוכי במקרה של אירוע חריג, כגון אי-תקינות המזון או חשד לפגם בו

6.4    סיוע לפיקוח התברואי של הרשות המקומית בהקפדה על אופן פינוי הפסולת ועל הניקיון.

 

חזרה

 

7.     מכירת מזון במוסד החינוכי

7.1     כללי

א.    הנהלת המוסד החינוכי, ההורים, התלמידים והרשות המקומית או הבעלות על המוסד החינוכי יגיעו להחלטה משותפת על מכירת מזון ומשקאות בשטח המוסד החינוכי.

ב.    ההחלטה המשותפת של המעורבים בעשייה החינוכית כאמור לעיל תכלול קביעה של אמצעי המכירה – מזנון, קיוסק, קפטריה או מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות – וכן של הרכב המזון ושל המחירים על פי כל דין. זאת בתנאי שיעמדו בדרישות התפריט המובאות בסעיף קטן 4.3 לעיל ובהנחיות של משרד הבריאות בנושא.

ג.    ההחלטה האמורה תהיה מבוססת על ההבנה שנדרש שינוי בהרכב המזון והשתייה ממזון חד-גוני, מטוגן ועשיר בשומנים ובסוכרים למזון ולשתייה הולמים ובעלי ערכים תזונתיים וכמותיים מותאמים – שינוי שהוא חיוני לשמירה על הבריאות ולמניעת השמנה ומחלות הנגרמות עקב ההשמנה. השותפים בעשייה החינוכית יהיו מחויבים לגרום לשינוי כמפורט להלן.

ד.    קביעת התפריט והיצע המזון תיעשה על פי ההנחיות התזונתיות של משרד הבריאות המתפרסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, http://www.health.gov.il/, ובכל הנחיה או הוראה שיוציא משרד הבריאות מזמן לזמן. רצוי להתייעץ עם דיאטנית מוסמכת.

ה.    הנהלת המוסד החינוכי, התלמידים וההורים יקפידו שהרכב המזון והשתייה הנמכרים במוסד יהיו על פי ההנחיות כאמור ועל פי כל דין, וזאת בתיאום עם ספק המזון (שיידרש ממנו לעמוד בכללים האמורים) ו/או עם הרשות המקומית (אם חוזה ההתקשרות הוא בין הרשות לזכיין).

ו.     במסגרת ההתקשרות עם מפעיל אמצעי המכירה מומלץ לכרוך הצבה של מכלים לאיסוף בקבוקים למחזור במתחם בית הספר.

 

7.2     מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות

א.    הצבת המכונות

 •    מיקום המכונות יהיה נגיש ונוח, תוך הקפדה על כללי בטיחות, ובסמוך לברז או למתקן מים קרים.
 •    יש להציב בצמוד למכונות המזון והמשקאות פח אשפה לאיסוף הפסולת ומכלי מחזור מתאימים.
 •    המרחב בסמוך למכונה צריך להיות מרווח ונעים, ורצוי שיכלול מערכת ישיבה כגון ספסלים, כיסאות ושולחנות לשימוש בשעת האכילה.
 •    המכונות וסביבתן חייבות להיות נקיות מכל פרסומת מסחרית. יש לוודא כי הסימון התזונתי האנרגטי (הקלורי) של המזון במכונה יהיה גלוי ונגיש לרוכשים לפני הרכישה.
 •    מפרט המזון המוצע למכירה במכונות חייב להיות על פי כל דין.

ב.     המזון המותר למכירה במכונות האוטומטיות על פי הנחיות משרד הבריאות

 •    פרי טרי
 •    סלט פרות טרי
 •    סלט ירקות טרי
 •    כריכים או לחמניות (מקמח מלא) מרוחים בממרחים מזינים, כאמור להלן, ועם תוספת ירק (יש לכלול במבחר הממרחים המוצעים לפחות שני ממרחים שאינם כוללים מוצרי חלב והמותאמים לבעלי רגישות למוצרי חלב או למי שמעוניינים בכריך שאינו חלבי מסיבות אחרות)
 •    חטיפי דגנים (עד 6% שומן ו-10% פחמימות)
 •    יוגורט טבעי או לבן (עד 3% שומן)
 •    מעדני חלב בטעמי פרות (עד 3% שומן ו-10% פחמימות)
 •    מעדני חלב דל שומן ופחמימות פשוטות בטעמים שונים
 •    מנה אישית ארוזה של קרקרים וגבינה לבנה (עד 5% שומן)
 •    מנה אישית של דגני בוקר דלי סוכר ושומן בתוספת מנת חלב.

יודגש כי אסור לכלול במכונות למזון ממתקים וחטיפים עתירי שומן, מלח וסוכר.

ג.     דוגמאות לממרחים ולתוספות לכריכים מומלצים

ביצה קשה, חביתה מביצה אחת, גבינה צהובה, גבינה לבנה, חומוס, טחינה, פסטרמה, סרדינים, אבוקדו, גבינת קוטג' וגבינה לבנה וחמאת בוטנים.

ד.     דוגמאות למבחר ירקות מומלצים בכריכים

פרוסת עגבנייה ומלפפון, חסה, גזר מגורר, רצועות פלפל ורוקט.

ה.    המשקאות המותרים למכירה במכונה

 •     מים
 •     חלב / שוקו / יוגורט
 •     מיץ טבעי ללא תוספת סוכר
 •     משקאות דיאט.

יודגש כי אסור לכלול בהיצע השתייה במכונות משקאות ממותקים.

ו.     ההרכב והאיכות של המזון והמשקאות במכונות

 •     המוצרים יהיו שטופים, ארוזים ומוגשים עם סכו"ם.
 •     המוצרים יהיו טריים, ויעמדו בתאריך התפוגה ובכללי הכשרות המקובלים במוסד החינוכי.
 •     גודל המנה יהיה מותאם להמלצה התזונתית של משרד הבריאות. יש להסתמך על החוברת "לאכול ולגדול – מדריך להזנת ילדים ובני נוער", בהפקת משרד הבריאות (מהדורת יוני 2012, http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/eatandgrow.pdf) או על כל חוזר אשר יפורסם מעת לעת על ידי משרד החינוך או על ידי משרד הבריאות.
 •     הממרחים צריכים להיות בהרכב תזונתי שלא יעלה על 5% שומן.
 •     מנת השתייה תהיה אישית, ולא תעלה על 330 מ"ל.
 •     כל המוצרים יהיו כשרים, בהשגחה הנדרשת על פי חוק אישור ההונאה בכשרות.

 

7.3     מכירת מזון במזנון, בקפיטריה או בקיוסק

א.    רישוי ותנאי סביבה

 •     כל מזנון, קפיטריה או קיוסק במוסד החינוכי חייב ברישיון עסק תקף מהרשות המקומית ויעמוד תחת הפיקוח הנדרש על פי כל דין. כמו כן, כל מזנון, קפטריה או קיוסק חייב בתעודת הכשרות מהגורם המוסמך כנדרש בחוק איסור הונאה בכשרות המצוין לעיל.
 •     סביבת המזנון, הקפיטריה או הקיוסק תהיה נקייה ואסתטית, ובסמוך לה יוצבו פחי אשפה.
 •     המרחב של המזנון, הקפטריה או הקיוסק יהיה מרווח ונעים, ורצוי שיכלול מערכת ישיבה לשימוש בעת האכילה.
 •     אסור להציב במזנון, בקפטריה, בקיוסק או בסביבתם פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא.

ב.    סוגי מזון המותרים למכירה בקפיטריה או בקיוסק

 •    פרי טרי
 •    ירק טרי
 •    סלט פרות טרי
 •    סלט ירקות טרי
 •    כריכים מלחם אחיד/פיתה/לחמנייה (מקמח מלא) עם ממרחים ותוספת ירק כמפורט להלן:

  -   סוגי ממרחים ותוספות לכריכים: ביצה קשה, חביתה, גבינה צהובה או תחליף לגבינה צהובה, גבינה לבנה/מלוחה עד 5% שומן, חומוס, טחינה, פסטרמה, סרדינים, אבוקדו, גבינה לבנה או ממרחי גבינה עד 5% שומן

  -   סוגי ירקות לכריכים: פרוסות עגבנייה, מלפפון, גזר, עלי חסה, רצועות פלפל
 •    תפוח אדמה מבושל/אפוי במילוי מזין (טונה/גבינה/יוגורט...)
 •    יוגורט טבעי או  לבן (עד 3% שומן)
 •    מעדני חלב בטעמי פרות (עד 3% שומן ועד 10% פחמימות)
 •    דגני בוקר דלי סוכר ושומן במנה אישית של עד 30 גרם, בתוספת חלב
 •    חטיף דגנים (עד 6% שומן ועד 10% פחמימות לחטיף)
 •    סוגי בשרים: חזה בקר, עוף או הודו עשויים בגריל, מעל גבי מצליות, ולא בטיגון
 •    פילה דג לא מטוגן
 •    טופו לא מטוגן.

  ג.     סוגי משקאות המותרים למכירה

  •    מים
  •    מיץ טבעי ללא תוספת סוכר, במנה אישית של 330 מ"ל לכל היותר
  •    חלב / שוקו / יוגורט
  •    משקאות דיאט.

  ד.     יודגש כי אסור למכור – 

  •    מזונות מטוגנים ועשירים בשומן, כגון צ'יפס וחטיפים מלוחים;
  •    מיני מאפה עשירים בשומן, כגון בורקס, מלאווח, ג'חנון;
  •    מזון מעובד, מזון מטוגן, נקניקיות, המבוגרים, קבב, שניצלים מעובדים ומטוגנים;
  •    מזונות עשירים בסוכר, כגון עוגות, עוגיות, רוגלך, ופלים וממתקים;
  •    שתייה ממותקת.


   

  חזרה

   

  8.     הזנה בגני הילדים

  8.1     רקע

  בגני הילדים מוטלת אחריות מוגברת על הגננת ועל הסייעת בשל גילם הרך של הילדים. צוות הגן נדרש לגלות עירנות לאכילה הסדירה של כל הילדים וכן לשינויים קיצוניים החלים בהרגלי האכילה אצל הילדים. התנהגות חריגה (אי-אכילה או אכילה מופרזת) דורשת בדיקה והסבת תשומת לבם של ההורים, ובמקרים חריגים המלצה  להורים לפנות לייעוץ של גורם מקצועי. בגנים הפועלים במסגרת "אופק חדש" נדרש להתאים את ההזנה למשך השהייה בגן וכן לצורכיהם ולטעמם האישי של הילדים.

  בהזנה שאינה על פי "חוק ארוחה יומית לתלמיד" או על פי החלטת הממשלה או על פי החלטת הנהלת המשרד, יתארגנו צוות הגן וההורים להזנה משותפת ולבחירת הספק והרכב התפריט על פי הכללים המפורטים בחוזר זה. הגננת תסביר ותבהיר להורים את חשיבות התזונה המאוזנת והמגוונת הן בבית, לפני היציאה לגן, והן במהלך השעות בגן, ותפרוס בפניהם את אפשרויות ההיערכות להזנה בגן. העברת מידע והדרכה מעשית בנושא התזונה יכולים  להתקיים גם  במפגש בין דיאטנית מוסמכת להורים.

  לגיוון המזון ולהתאמתו לטעמו האישי של הילד חשיבות רבה במיוחד בגיל הרך. הרגלי תזונה נכונים יגבירו אצל הילד את המודעות לאכילה מגוונת ומאוזנת.

   

  8.2     ההתארגנות לארוחה

  א.    כדי שהילדים יפתחו קשרי גומלין, יתנסו בהכנת ארוחות קלות וירכשו כישורים תוך חשיפה לשונה וקבלתו, מומלץ שהם יכינו את הארוחה בעזרת הסייעת.

  ב.     על הצוות לבקש מההורים שהרכב ארוחת הצהריים המובאת מהבית, כשלא מתקיימת הזנה מאורגנת, יהיה שונה מהרכב ארוחת הבוקר, כדי לתת מענה לצרכים התזונתיים למשך שהות ארוכה בגן ולגוון את סוגי המזון הנאכלים.

  ג.     בגנים שניתנת בהם ארוחה בשרית יש להשתמש במערכת כלים נוספת או במערכת כלים חד-פעמית.

  ד.     רצוי לקיים ארוחה משותפת סביב שולחנות, תוך הקפדה על הרגלי אכילה ועל נימוסי שולחן נאותים. משך הארוחה יהיה כ-20 דקות לפחות. אפשר לקיים מזנון חופשי, כאמור לעיל, המאפשר בחירת מזון מועדף על ידי הילד על פי צרכיו, טעמו ובחירתו. בחירת המזון המבוססת על ידע שנרכש מעודדת עצמאות ורכישת הרגלים ודפוסי התנהגות.

  ה.    יש להקפיד על תנאי תברואה נאותים, על ניקיון ועל בטיחות. בהתאם לכך יש לוודא את זמינותו ואת תקינותו של אמצעי לחימום המזון ושל מקרר לאחסון מזון ושתייה הדורשים תנאי קירור.

  ו.     בגני הילדים שמכינים בהם את הארוחה החמה יש לעמוד בדרישות משרד הבריאות המתפרסמות בחוזר זה (בנספח ג).

  ז.     צוות הגן יקפיד –

  • שהירקות והפרות יישטפו בסבון ובמים זורמים;
  • שהכריכים ייעטפו בנייר עטיפה לכריכים או במפית ויוכנסו לשקית ניילון;
  • שהמזון המיועד לקירור יאוחסן במקום קריר, רצוי במקרר;
  • שהסועדים ירחצו את הידיים לפני כל אחת מהארוחות ואחריה;
  • שכוסות השתייה האישיות תהיינה מסומנות ומכוסות;
  • שמקום האכילה יהיה אסתטי, מואר ונקי והשולחנות יהיו ערוכים בצורה נאה;
  • שהגישה לשולחנות תהיה בטיחותית ונוחה והישיבה תהיה מרווחת.

   

  8.3     כיבוד בימי הולדת ובאירועים

  א.    הכיבוד יהיה תוספת לארוחה הניתנת בגן ולא במקומה. על הכיבוד ועל הרכבו יוחלט בשיתוף עם ההורים ובכפיפות לכללים המפורטים להלן.

  ב.     בחגים ובאירועים יש להתאים את הכיבוד לאופי האירוע ולמאכלים המזוהים עמו.

  ג.     הכיבוד יכלול ירק, פרי, מים או מיץ טבעי ומעט דברי מתיקה או חטיפים (כתחולת כוס חד-פעמית) שיוגשו כמנה אישית לילד. 

  ד.     מומלץ לשתף את הילדים בהכנת הכיבוד, בחלוקתו למנות אישיות ובהגשתו.

  ה.    מומלץ לרכז את ימי ההולדת ולחגוג במשותף פעם בתקופה כדי למנוע צריכת כיבוד וממתקים בתדירות גבוהה.

   

  8.4     הארוחה

  א.    בגני ילדים מתקיימים שני מודלים של ארוחת בוקר/עשר:

  1)   מזנון פתוח – בין השעות 10:30-8:30 לערך – ובו הילדים בוחרים מתי לגשת לאכול על פי תחושת הרעב שלהם

  2)    ארוחה משותפת בשעה 10:30 לערך, ובה כל ילדי הגן והצוות החינוכי אוכלים יחד.

  ב.     בגנים מתקיימים שני מודלים של אספקת מזון:

  1)     הילדים מביאים את ארוחת העשר מהבית

  2)     האוכל נרכש במרוכז בגן, והסייעת מכינה את הארוחות יחד עם ילדי הגן.

  ג.     חשוב להמליץ להורי הילדים שלפני ההגעה לגן הילדים יאכלו ארוחת בוקר המכילה מאכלים עשירים בסידן. ארוחה כזו יכולה להיות כוס חלב או שוקו, דגני בוקר – לא ממותקים – עם חלב, פרוסה עם גבינה או כל ממרח עשיר בסידן. 

  8.5     הצעות לארוחת בוקר/עשר – גודל המנה ותדירות האכילה של פרטי המזון (אם בגן מתקיימת ארוחה מרוכזת)

   

  טבלה 1: תדירות האכילה של פריטי המזון בארוחת הביניים

   

  מרכיבי הארוחה

  פריטי המזון

  התדירות ב-6 ימים

  מוצרי חלב

  חלב / קוטג' 5% / גבינה לבנה 5% / לבן / יוגורט עם פרי / מעדן / שוקו

  4

  גבינה צהובה / מותכת / מלוחה

  2

  תוספות וממרחים

  ביצה קשה / חביתה

  2

  סרדין / טונה / סלט חומוס

  2

  טחינה / אבוקדו / זיתים ללא חרצנים / חמאת בוטנים

  2

  דגנים

  לחם / לחמנייה / פיתה (כולם מקמח מלא)

  5

  דגני בוקר שאינם ממותקים

  1

  ירקות

  ירקות חיים

  כל יום

  שתייה

  מים

  כל יום

   

   

  טבלה 2 : הגדרת גודל המנה להגשה בארוחת בוקר/עשר

   

  מרכיבי הארוחה

  פריטי המזון

   המשקל / הכמות

  מוצרי חלב

  גבינה לבנה / קוטג' 5%

  25 גר'

  שתי כפות לא גדושות

  גבינה צהובה / מלוחה 5% שומן

  15 גר'

  חצי פרוסה

  גבינה מותכת עד 7% שומן

  15 גר'

  משולש אחד

  חלב 3% / שוקו

  150 מ"ל

  כוס חד-פעמית

  יוגורט / יוגורט עם פרי / לבן / מעדן

  גביע 200 גר'

  תוספות וממרחים

   

   

  ביצה קשה / חביתה

  30 גר'

  טונה / סרדינים / חומוס

  25 גר'

  שתי כפות לא גדושות

  אבוקדו / טחינה

  15 גר'

  כף

  זיתים ללא גרעינים (יחידות)

  5 גר'

  שמן / מיונז

  5 גר'

  כפית

  דגנים

  לחם מלא אחיד / לחמנייה מקמח מלא (60 גר')

  30 גר'

  פרוסה/חצי לחמנייה

   

  פיתה מקמח מלא (100 גר')

  50 גר'

  חצי פיתה

   

  דגני בוקר שאינם ממותקים

  30 גר'

  חצי כוס

  ירקות

   ירקות חיים

  100 גר'

  חצי מלפפון+חצי עגבנייה+רבע פלפל

  שתייה

  מים

  חופשי

   

   

   8.6    המלצות לתוספת מזון במקרים של הארכת יום הלימודים בגן הילדים

  א.    במודל שבו הילדים מביאים את ארוחת הבוקר מהבית ההנחיה להורים היא לצייד את הילדים, בנוסף לכריך של ארוחת הבוקר/עשר, עוד בחצי כריך עם ירק + פרי לארוחה שתתקיים כשעה וחצי לפני סיום יום הלימודים, על פי סיום יום הלימודים, על פי צורכי הילדים ועל פי שיקול הדעת של צוות הגן.

  ב.    במודל שבו המזון נרכש במרוכז יש לדאוג לרכישת ירקות ופרות לטעימה נוספת כשעה וחצי לפני סיום הפעילות.

  ג.     לילדים שאינם מעוניינים בחצי הכריך הנוסף עם ירק אפשר להציע 2 מנות ירק או פרי.

  ד.     להלן הצעה לזמני הארוחות בהתאם לצורכי הילדים ועל פי שיקול הדעת של צוות הגן:

  מזנון פתוח

  ארוחה משותפת

  10:30-8:30 לערך: ארוחת בוקר

  8:45-8:30: טעימת בוקר

  13:00-12:00: טעימת צהריים

  10:30 לערך: ארוחת ביניים

   

  13:00: טעימת צהריים

   

  ה.    על צוות הגן להיות ער לצרכים המיוחדים של תלמידים בעלי רגישויות למוצרי מזון שונים ולהיערך בהתאם. זאת לאחר הסברה להורים והשגת הסכמתם לשינוי המוצע.

   

  חזרה

   

  9.     נספחים

   

  נספח א     המלצות להרכב ארוחת הבוקר בבית ולהרכב המזון המובא מהבית לבית הספר ולגן הילדים – להורים ולצוות החינוכי

  נספח ב     תזונת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

  נספח ג     הנחיות המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות להזנה במוסדות חינוך, בבתי ספר ובגני ילדים

  חזרה

   


   
  _________________________
   

  [1]  בבחינת הסכום הסביר תילקח בחשבון העלות הממוצעת למנה המסופקת בתכניות של המשרד הכוללות הזנה.

   

   


  עדכוני rss

   

  חוזר מנכ''ל תשעג/7(א), כ"א באדר התשע"ג, 03 במרץ 2013

   
     תאריך עדכון אחרון:  07/04/2016