education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.3 הורים ותלמידים

(תשע) 1–2.3  "ימי משפחה" – פעילות לימודית להעצמת הורים ומשפחות
 

1.   רקע

השנה, בין התאריכים כ' בשבט עד ה' באדר התש"ע, 4-19.2.10, תתקיימנה פעילויות לימודיות-חווייתיות במסגרת "ימי משפחה".

הפעילות ב"ימי המשפחה" פותחת פתח ללמידה משותפת על הורות, על משפחה ועל חינוך ומזמנת הזדמנות לקידום ולהגדרה מחדש של יחסים וקשרים הדדיים בין הבית לבין בית הספר והגן, ובעיקר בין מורים, הורים וילדים-תלמידים.

הנושא המרכזי השנה הוא "מסיכון לסיכוי – הורים, מורים ותלמידים מתמודדים יחד".

משרדנו שם השנה על סדר יומו החינוכי את הנושא של צמצום הסיכונים והגדלת הסיכויים באמצעות פיתוח סביבת למידה וטיפוח חברה מגִנה המאפשרת צמיחה לכל הפועלים במרחב החינוכי – תלמידים, מורים והורים. זאת על רקע המציאות העכשווית הטומנת בחובה סיכונים רבים לילדים ולבני נוער. מציאות זו מחייבת קיום של פעילויות חינוכיות ולימודיות ייחודיות במטרה לקדם התנהגויות לימודיות וחברתיות מיטיבות. ההתגייסות של כל הגורמים הקשורים לנושא חיונית כדי לאפשר התפתחות בריאה ותקינה לכלל התלמידים.

קשרים חברתיים ויחסים בין-אישיים תקינים משפיעים לטובה על רווחה נפשית המגִנה מפני סיכונים, מחד גיסא, ומשמשת בסיס לצמיחה ולהתפתחות תקינה, מאידך גיסא. יחסי קשר, שיח, הידברות ושותפות הם מפתח ומסד לקיומה של סביבה מיטיבה ומעצימה המאפשרת התמודדויות מגדלות ומחזקות. לכן, במרכז הלמידה העיונית והחווייתית של אירועי "ימי משפחה" יעמדו השנה הנושאים האלה: היכרות, ניהול שיחה ודיון, פיתוח כישורי התמודדות עם סיכונים וטיפוח קשרים בין-אישיים תומכים במסגרות החיים השונות.

מומלץ ליזום פעילויות ואירועים בסוגיות אלה במסגרת בתי הספר והגנים.

 

2.   גופים ומוסדות שאפשר לפנות אליהם לתכנון הפעילויות ולהפעלתן

2.1  משרד החינוך

 • הגב' שוש צימרמן, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה, שפ"י,
  טל' 02-5603240, דוא"ל shoshzimmer@education.gov.il
 • הגב' רינה כהן, מפקחת ארצית, תחום הורים, שפ"י, טל' 02-5603917, דוא"ל rinaco2@education.gov.il
 • הגב' תמי אומנסקי, ראש תחום ייעוץ בגיל הרך, טל' 02-5603237, דוא"ל tamium@education.gov.il
 • הגב' עינב לוק, מנהלת היחידה לקידום אקלים בטוח ולמניעת אלימות,
  טל' 02-5602064, דוא"ל einavlu@education.gov.il
 • הגב' גליה שחם, מנהלת היחידה למניעת עישון, אלכוהול וסמים,
  טל' 02-5603233, דוא"ל galiash@education.gov.il

2.2  מנהלי השירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים ברשויות המקומיות

2.3  המרכזים הארציים המחוזיים להורים ומשפחה

 • המרכז האזורי להורות ומשפחה במכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב, הגב' צאלה מיינרט, טל' 03-6902375
 • המרכז האזורי להורות ומשפחה במכללת קיי, באר שבע, ד"ר יהודית זמיר, טל' 08-6402886/37
 • "מאיה", מרכז ארצי להורים ומשפחה במעבר תרבותי במכללת סמינר הקיבוצים, ד"ר מיכאל קיפניס, טל' 054-7820239
 • "מהות", מרכז ארצי לקשרי מורים-הורים במכללת לווינסקי, מר דני מטוס, טל' 03-6902435
 • מרכז אזורי להורות ומשפחה בחברה רב-תרבותית במכללת "גורדון", חיפה, הגב' ענת גילת, טל' 04-8590111
 • המרכז הארצי הרב-תחומי להורים ומשפחה בקהילה החרדית, בני ברק, הגב' גיטה לויפר (מנהלת), טל' 03-6160531, והגב' רחל לייפר,
  טל' 03-5709045 (לפניות ולהזמנות ב"ימי המשפחה")
 • המרכז הארצי להורות ומשפחה בחברה הערבית, מכללת אל קאסמי, באקה אל גרבייה, הגב' רע'דה מסאלחה, טל' 050-7633244

2.4  מכונים ומדרשות

 • מדרשת אמונה: זוגיות, הורות, משפחה בין דורית, ד"ר בתיה טבצ'ניק,
  טל' 02-6519323 ו-02-6413242
 • מכון אדלר, בית הספר להורים, הגב' מיכל גבעון, טל' 09-9518455
 • מכון מעגלים: משפחות עם ילד AD(H) (הפרעות קשב וריכוז), הגב' תילי מילנר,  טל' 03-5609545

ההיענות לבקשות תהיה על פי יכולת המרכזים והמוסדות המפעילים.

3.   אירועים מרכזיים ב"ימי המשפחה"

התאריך

המקום

הנושא

כ' בשבט התש"ע, 4.2.10

מכללת סמינר הקיבוצים, המרכז להורות ומשפחה

"החלום ההורי – על המפגש בין פנטזיה למציאות": כנס ארצי למנחי הורים ומשפחה ולאנשי מקצוע בחינוך

כ' בשבט התש"ע, 4.2.10

מכללת אלקסאמי,
בקה אל גרביה

"מפתחים קשרים חינוכיים בין גננות להורים": כנס ארצי למנחי הורים, לאנשי חינוך ולוועדי הורים

כ' בשבט התש"ע, 4.2.10, עד ה' באדר התש"ע, 19.2.10

מכללת קיי, באר שבע,

המרכז האזורי להורות ומשפחה

"הורות רב-תרבותית במציאות עכשווית וקשרים בין מורים להורים": פעילות על פי הזמנה

ז' בניסן התש"ע, 22.3.10

מכללת קיי, באר שבע,

המרכז האזורי להורות ומשפחה

"שיתוף הורים ומורים":

כנס שנתי לאנשי מכללות, לפרחי הוראה, למנחי הורים ולציבור ההורים

ל' בשבט התשע, 14.2.10

מכללת הורים – האגף להורות ומשפחה, עיריית ראשון לציון

"לתרגם פוטנציאל להצלחה" – דיאלוג מקדם הצלחה: הרצאה להורים ולאנשי מקצוע

כ"א בשבט התש"ע, 5.2.10

מרכז מאיה, מכללת סמינר הקיבוצים

"הורות משמעותית במעבר בין-תרבותי": סדנת למידה למנחי הורים, למחנכים ולהורים

כ' בשבט התש"ע, 4.2.10, עד ה' באדר התש"ע, 19.2.10

יחידת משפחה, המטה לפיתוח מנהיגות קהילתית, אגף חברה, עיריית ירושלים

"הורים מהסרטים": צפייה, הרצאה ודיון בסינימטק ירושלים

ל' בשבט התש"ע, 14.2.10

המרכז הארצי להורים ומשפחה בקהילה החרדית

"זיהוי ילדים בסיכון והעצמת המשפחה המתמודדת": הרצאה למנחי הורים ולאנשי מקצוע וקהילה


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רינה כהן, טל' 02-5603917, ואל הגב' שוש

צימרמן, טל' 02-5603240,
שישמחו לקבל גם פרטים על יזמות ועל אירועים.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/5, ט"ו בטבת התש"ע, 01 בינואר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014