education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעב) 3.5-6  לוח החופשות, החגים והימים המיוחדים במגזר היהודי בשנת הלימודים התשע"ג
 

1.       פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום שני, ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012, בשעה הראשונה לפי מערכת  השעות הקבועה.

2.       ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ב עד ב' בתשרי התשע"ג, 18-16 בספטמבר 2012. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ג, 19 בספטמבר 2012, בשעה  הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

3.       יום הכיפורים וסוכות: מיום שלישי, ט' בתשרי התשע"ג, 25 בספטמבר 2012, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ג, 9 באוקטובר 2012. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ג, 10 באוקטובר 2012, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

4.       חג הסיגד: יום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ג, 14 בנובמבר 2012.

5.       חנוכה: מיום ראשון, כ"ה בכסלו התשע"ג, 9 בדצמבר 2012, עד יום ראשון,  ג' בטבת התשע"ג, 16 בדצמבר 2012. הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' בטבת התשע"ג, 17 בדצמבר 2012, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

6.       ט"ו בשבט: יום שבת, ט"ו בשבט התשע"ג, 26 בינואר 2013.

7.       פורים: הימים ראשון ושני, י"ד-ט"ו באדר התשע"ג, 25-24 בפברואר 2013. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשע"ג, 26 בפברואר 2013, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

8.       פסח: מיום שבת, ה' בניסן התשע"ג, 16 במרס 2013, עד יום שלישי (אסרו חג), כ"ב בניסן התשע"ג, 2 באפריל 2013. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ג, 3 באפריל 2013, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

9.       יום העצמאות: יום שלישי, ו' באייר התשע"ג, 16 באפריל 2013 (נדחה).  הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשע"ג, 17 באפריל 2013, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

10.     ל"ג בעומר: הימים ראשון ושני, י"ח-י"ט באייר התשע"ג, 29-28 באפריל 2013. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ' באייר התשע"ג, 30 באפריל 2013, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

11.     יום ירושלים: יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ג, 8 במאי 2013. יום ירושלים מצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים. בחינוך הממלכתי-דתי נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.

12.     חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'-ז' בסיוון התשע"ג, 16-14 במאי 2013. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשע"ג, 17 במאי 2013, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

13.     פגרת הקיץ: בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שני, כ"ג בתמוז התשע"ג, 1 ביולי 2013.    

         בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שישי, י"ג בתמוז התשע"ג, 21 ביוני  2013.

פתיחת שנה"ל התשע"ד תתקיים ביום שלישי, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013.

14.     ימי צום*

צום גדליה: יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ג, 19 בספטמבר 2012.

עשרה בטבת: יום ראשון, י' בטבת התשע"ג, 23 בדצמבר 2012.

תענית אסתר (הוקדמה): יום חמישי, י"א באדר התשע"ג, 21 בפברואר 2013.

שבעה עשר בתמוז: יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ג, 25 ביוני 2013.

תשעה באב: יום שלישי, ט' באב התשע"ג, 16 ביולי 2013. הצום חל במהלך חופשת הקיץ. בתי הספר יעסקו במשמעותו של היום במהלך שנת הלימודים.

15.     ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו בימים אלה חלק מהשיעורים לזכר הנפטרים.

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג, 15  באוקטובר 2012     (11 שנים להירצחו).

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל: יום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ג, 28 באוקטובר 2012         (17 שנים להירצחו).

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל: יום שני, ה' בכסלו תשע"ג, 19 בנובמבר 2012.

ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל במערכת החינוך: יום ראשון, י' בטבת התשע"ג, 23 בדצמבר 2012 (יום הזיכרון עצמו חל ביום ראשון, כ"ט בתמוז התשע"ג, 7 ביולי 2013).

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: יום חמישי, י"א באדר תשע"ג, 21 בפברואר 2013.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה): יום שני, כ"ח בניסן התשע"ג, 8 באפריל 2013.

יום הזיכרון לחללי צה"ל (נדחה): יום שני, ה' באייר התשע"ג, 15 באפריל 2013.

ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל במערכת החינוך: יום ראשון, י"א באייר התשע"ג, 21 באפריל 2013 (יום הזיכרון עצמו חל ביום שישי, כ' בתמוז התשע"ג, 28 ביוני 2013).

יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל: יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ג, 8 במאי 2013.



*    בימי הצום המתקיימים במהלך שנת הלימודים, בבתי-הספר שבהם המורים והתלמידים צמים, יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל כהן, מנהל האגף לשיפור מעמד המורה וסגן מנהל המינהל לכוח אדם, תיאום ובקרה, טל' 02-5604706.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/10(ב), י"א בתמוז התשע"ב, 01 ביולי 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022